Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Arş. Gör. Dr. Gülten Arslantürk *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sinema ve Televizyon İçin Aydınlanma Teknikleri. Gerald Millerson. Es Yayınları. İstanbul. 2008./ Kemiksiz Kamera Dersleri. Tom Schroeppel. Gala Sinema Yayınları. İstanbul. 2013. A Practical Guide to Stage Lightning, Steven Louis Shelley, Focal Press, İngiltere, 2013.

Dersin İçeriği

Görüntü sanatlarında aydınlatmanın amacı ve önemi, aydınlatma çeşitleri ve kaynakları, aksesuarları, yardımcı ışık kaynakları, ışığı denetleyici aksamlar, ışık panelleri, sinema ve televizyonda ışık şiddeti oranları, ışığın yönelimleri ve sonuçları, stüdyo ve sahne ışıkları kurulumu, aydınlatmanın görüntü ile ilişkisi, temel optik, renk ve ışık dengesi, kameranın bölümleri, kameranın teknik özellikleri, kullanım alanları ve ayak yapılarına göre çeşitleri, görsel yaratıcılık ve estetik dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Amacı

Radyo, televizyonun ve sinemanın temel teknik öğelerini oluşturan kamera ve görsel estetiği sağlayan ışığın önemi ve birbiri ile olan tamamlayıcı yanlarının kavranması, temel teknik alt yapının kazandırılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Görüntü oluşturulmasında ışığın rolü / Işığı oluşturan fiziki etmenler/ Algı ve Görsel Algı Görüntü Oluşturmda Işık - 1.pptx
İFS307 KAT 1. hafta.mp4
İFS307 KAT 1. hafta ASENKRON.mp4
2 Görüntünün oluşturulmasında aydınlatmanın rolü / Aydınlatmanın Amaçları KAT 2. Hafta ASENKRON Ders.mp4
Aydınlatma - 2.pptx
3 Işık neden gerekli / Işığın dağıtılması Aydınlatmanın Gerekliliği - 3.pptx
KAT 3. Hafta ASENKRON Ders.mp4
4 Aydınlatma araçları Aydınlatma Araçları - 4.pptx
KAT 4. Hafta ASENKRON Ders.mp4
5 Aydınlatma Yöntemleri Aydınlatma Yöntemleri - 5.pptx
KAT 5. Hafta ASENKRON Ders.mp4
6 Pozlama/ Işığın ölçülmesi / Işık ölçerler Pozlama - 6.pptx
KAT 6. Hafta ASENKRON Ders.mp4
7 Aydınlatmada ışık kaynaklarının yerleştirilmesinin yöntemleri Mekanları ışıklandırma.pptx
KAT 7. Hafta ASENKRON Ders.mp4
8 Vize Sınavı
9 Kamera objektifleri / Alan derinliği KAT 9. Hafta ASENKRON Ders.mp4
Radyo Televizyon ve Sinemanın Teknik temelleri - 7.pptx
10 Objektiflerin sınıflandırılması (Türleri) KAT 10. Hafta ASENKRON Ders.mp4
Objektifler.pptx
11 Filtreler / Filtre Çeşitleri / Filtre faktörü KAT 11. Hafta ASENKRON Ders.mp4
FİLTRELER - 11.pptx
12 Film Kameraları /Bakaç / Kamera filmleri KAT 12. Hafta ASENKRON Ders.mp4
KAMERA TEKNİKLERİ.pptx
13 Televizyon kameraları KAT 13. Hafta ASENKRON Ders.mp4
14 Kamera tipleri KAT 14. Hafta ASENKRON Ders.mp4
Kamera Tipleri.pptx
15 Televizyon kameralarının elektronik karakteristikleri televizyon kameraları.pptx
16 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 36 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2019248 Radyo, Televizyon ve Sinema alanında ileri düzeyde kamera ve aydınlatma tekniklerini uygulamaya dayalı bilgileri tanır.
2 2019249 Sinema, televizyon ve radyo alanında ürünler ortaya koyarken sahip olduğu bilgiyi ve yaratıcılığı kullanır.
3 2019250 Görüntü sanatlarında ışığın önemini ve amacını kavrar.
4 2019251 Aydınlatma çeşitleri ve kaynakları, aksesuarları, yardımcı ışık kaynakları, ışığı denetleyici aksamlar, ışık panelleri, sinema ve televizyonda ışık şiddeti oranları, ışığın yönelimleri ve sonuçları, stüdyo ve sahne ışıkları kurulumu, aydınlatmanın görüntü ile ilişkisini bilgi düzeyinde öğrenir.
5 2019252 Kamera ekipmanlarını tanır, yapım özelliklerine göre görüntü oluşturmada kamera kullanım tekniklerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 3
2
3 2
4 4
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr