Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Getting Started in Transmedia Storytelling: A Practical Guide for Beginners, Robert Pratten Transmedia Television: New Trends in Network Serial Production, M.J. Clarke

Dersin İçeriği

Transmedya anlatıları çağdaş eğlence endüstrisinin uyguladığı başat stratejilerden biridir. Kavramın ticari kökeni lisanslı ürünlere ve reklam uygulamalarına dek götürülebilir. Kültürel açıdan ise hayran kültürü pratikleri ile derinden ilişkilidir. Geleneksel olarak bir transmedya anlatısı her biri içeriğe kendi sınırlılıkları doğrultusunda katkıda bulunan farklı medya ürünlerinin oluşturduğu bir ağı işaret eder. Bu ürünlerin kısa sürede uzun vadeli hayran hareketlerini andıran davranış kalıplarını ortaya çıkartması hedeflenir. Ansiklopedik haz ve yayılabilirlik transmedya içeriği oluşturulmasında anahtar kavramlardır. Bu doğrultuda ders kapsamında, transmedya anlatısı inşa etme üzerine teorik tartışmalar yürütülecek ve transmedya anlatı evreni oluşturma konusunda öğrencilerle atölye çalışmaları yürütülecektir.

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere transmedya anlatı prensipleri ve uygulamalarını derinlemesine anlama yetisi kazandıracaktır. Öğrenciler bu gibi faktörlerin transmedya anlatılarının tarihsel gelişimi ve güncel durumu üzerindeki etkilerini temel metinler ve örnekler üzerinden öğreneceklerdir. Bu örnekler arasında oyuncak markaları (GI Joe, Pokémon vb.), çizgi romanlar (Batman, Avengers vb.), filmler ve televizyon dizileri (Star Wars, Star Trek vb.) gibi tarihi yapımlar ve halen devam eden alternatif gerçeklik oyunları gibi çağdaş projeler sayılabilir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Transmedya'nın Temel Kavramları
3 Transmedya Ürünleri
4 Medya Markaları
5 Dağıtılmış Anlatılar ve ARG'ler
6 Final Ödevi Hakkında Tanıtım
7 Transmedya Final Projesi Hazırlık Atölyesi
8 Transmedya anlatı evreni inşası
9 Vize
10 Transmedya anlatı evreni inşası
11 Transmedya alternatif evren yaratımı
12 Transmedya ve eğitim
13 Transmedya Final Projesi Hazırlık Atölyesi
14 Final Sunumları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 30 30
22 Proje Hazırlama 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2019321 Öğrenciler transmedya anlatı stratejilerini tanımlar ve analiz eder.
2 2019322 Öğrenciler geleneksel anlatı becerilerini transmedya kavramları ile birlikte kullanma becerisi kazanırlar.
3 2019323 Öğrenciler başarılı bir transmedya anlatı projesi önerisi yazabilme becerisini elde ederler.
4 2019324 Öğrenciler medya markaları ve devasa anlatılar alanında bilgi sahibi olurlar.
5 2019325 Öğrenciler dağıtılmış anlatılar ve alternatif gerçeklik tasarımı alanlarında bilgi sahibi olurlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4
2 5 5
3 4 4
4 4 4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr