Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Arş. Gör. Dr. Gülten Arslantürk *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erzen, M.Ü. (2014), Kamu Diplomasisi, Derin Yay., İstanbul Sancar, G.A. (2012), Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler, Beta, İstanbul Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler (2016), Edi. Barış Kılınç, Anadolu Üni. Yay. Eskişehir

Dersin İçeriği

Diplomasi kavramı, tarihsel gelişimi, kamu diplomasisi, uygulamalar, kullanılan araçlar, Tükiye’de durum, geleneksel ve yeni medyanın kullanımı

Dersin Amacı

Özellikle devletlerarası iletişimde, ikna, uzlaşma ve yumuşak güç temeline dayalı diplomasi ve onun medyayı kullanması konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Diplomasi ve kamu diplomasisi kavramları ve tarihsel gelişimi AVYS- Medya Diplomasi 1.pptx
2 Kamu Diplomasisinin Bir Yumuşak Güç Öğesi Olarak Ortaya Çıkışı AVYS Medya Diplom 2.pptx
3 Kamu Diplomasisi Araçları ve Uygulama Alanları AVYS Medya Dıplom 3.pptx
4 Kamu Diplomasisi Araçları ve Uygulama Alanları TRT-E.Eren.pdf
AVYS Medya Diplom4.pptx
5 Kamu Diplomasisi Modelleri AVYS-Medya Diplom 5.pptx
6 Kamu Diplomasisinde Geleneksel ve Yeni Medya Uygulamaları TRT-World-F.Baritci.pdf
AVYS-Medya Diplom 6.pptx
7 Kamu Diplomasisinde Geleneksel ve Yeni Medya Uygulamaları AVYS-Medya Diplom 7.pptx
8 Vize Sınavları (Tarih Değişebilir) AVYS-Medya Diplom 8.pptx
9 Kamu Diplomasisinde Uluslararası Etkinlikler ve Dış Yardımların Rolü AVYS-Medya Diplom 8.pptx
10 Dünyada Kamu Diplomasisi Örnekleri AVYS-Medya Diplom 10.pptx
11 Türkiye'de Kamu Diplomasisi Örnekleri AVYS-Medya Diplomasi 11.pptx
12 Diplomasi Aktörleri ve Medyanın rolü AB ve Diplomasi-A.ÖZKAN.docx
AVYS-Medya Diplomasi 12.pptx
13 AB'nin Dış Yardım Politikası: Lizbon Anlaşması AVYS-Medya Diplom 13.pptx
14 Türkiye'de kamu diplomasisi aktörleri ve medyanın rolü AVYS-MedyaDiplomasi 14.pptx
15 Ders konularının özet tekrarı AVYS-Medya Diplom 15.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 2 24
10 Tartışma 12 1 12
18 Örnek Vaka İncelemesi 12 1 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 1 12
34 Okuma 12 2 24

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1999820 Diplomasi ve kamu diplomasisi kavramlarını tanımlar
2 1999821 Diplomasinin Dünyada ve Türkiye’deki gelişimi konusunda bilgi sahibi olur
3 1999822 Diplomasinin geleneksel ve yeni medyayı kullanma biçimleri açıklayabilir
4 1999823 Diplomasinin medyayı kullanma yöntemleri tartışabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 3 4
2 3 1 3 4
3 3 1 3 4
4 3 1 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr