Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Beste Nigar Erdem *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akdemir, S. (2008). Uluslararası Enformasyon Akışı: Kavramsal Bir Çözümleme. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 9: 101 - 122. Karaduman, M. (2019). Uluslararası Haber Akışı ve Medya Düzeni Bağlamında; Türkiye’de Yayın Yapan Uluslararası Medya Kuruluşları. Akdeniz İletişim Dergisi, 32, 465-484 Keloğlu İşler, E. ve Adalı, S. (2015). Voice of America’dan Ankara Radyosu’na: Kore Savaşı’nda Kamuoyu Oluşturma. İleti-ş-im Dergisi, 22, 83-99. İnceoğlu, Y. (1997). Uluslararası Medya. İstanbul: Der Yayınları. Mattelart, A. (2001). İletişimin Dünyasallaşması, İstanbul: İletişim Yayınları.

Dersin İçeriği

Bu derste; öncelikle uluslararası iletişim ve uluslararası enformasyon akışına ilişkin temel kavramlar ele alınacaktır. Ardından farklı ülkelerin medya kuruluşları (gazete, dergi, tv, radyo, sinema, İnternet siteleri, sosyal medya ağları, dijital oyun platformları, arama motorları, vs.) ekonomik, politik, kültürel ve toplumsal bağlamda incelenecektir.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilerin, geleneksel medyadaki ve yeni medyadaki gelişmeleri, bu gelişmelerin ekonomik, politik, kültürel ve toplumsal bağlamlarını farklı ülkelerdeki örnekler üzerinden analiz etmelerini sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders hakkında bilgilendirme ve öğrenciler arasında görev dağılımı Hafta_1.pptx
2 İletişimin uluslararasılaşması süreci. Özgür enformasyon akışı, özgür ve dengeli enformasyon akışı ve karşı-akış kavramlarının tarihsel gelişimi Türkiye’de_Yayın_Yapan_Uluslararası_Medya_Kuruluşları.pdf
Hafta_2.pptx
3 ABD'nin ekonomik/politik/toplumsal/kültürel kodları ve ABD medyası (The New York Times, The Washington Post, CNN, HBO Voice of America, Hollywood sinema sektörü) Hafta_3.pptx
Hafta_3(Makale_Örnekleri).pptx
4 İngiltere'nin ekonomik/politik/toplumsal/kültürel kodları ve İngiltere medyası (BBC, The Guardian, The Times, The Economist, İngiltere sinema sektörü) Hafta_4(Makale_Örnekleri).pptx
5 Almanya'nın ekonomik/politik/toplumsal/kültürel kodları ve Almanya medyası (Deutsche Welle, Der Spiegel, Focus, Burda Style, ZDF TV, RTL TV) Hafta_5(Makale_Örnekleri).pptx
6 Uluslararası enformasyon akışı bağlamında El-Cezire Hafta_6(Makale_Örnekleri).pptx
7 Farklı ülkelerin medya sektörlerindeki üretim, dağıtım, tüketim, denetim ve kontrol süreçleri (Rusya, Çin, İran, Uzakdoğu, vs.)
8 Farklı ülkelerin medya sektörlerindeki üretim, dağıtım, tüketim, denetim ve kontrol süreçleri (Rusya, Çin, İran, Uzakdoğu, vs.)
9 Dijital televizyon platformları (Netflix, PuhuTV, BluTV) Hafta_9(Makale_Örnekleri).pptx
10 Google ve Yandex Hafta_10(Makale_Örnekleri).pptx
11 Sosyal medya ağlarında üretim, dolaşım, tüketim ve emek süreçleri (Youtube, Facebook, Instagram, Twitter) Hafta_11(Makale_Örnekleri).pptx
12 Sosyal medya ağlarında üretim, dolaşım, tüketim ve emek süreçleri (Youtube, Facebook, Instagram, Twitter) Hafta_12(Makale_Örnekleri).pptx
13 Uluslararası habercilikte sanal gerçeklik uygulamaları Hafta_13(Makale_Örnekleri).pptx
14 Dijital oyun sektörü Hafta_14(Makale_Örnekleri).pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 15
19 Beyin Fırtınası 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1975758 İletişimin uluslararasılaşma sürecini açıklar.
2 1975759 Özgür enformasyon akışı, özgür ve dengeli enformasyon akışı, karşı akışlar gibi kavramları tanımlar.
3 1975760 Uluslararası iletişim düzenini ekonomik, politik, toplumsal ve kültürel boyutlarıyla değerlendirir.
4 1975761 Farklı ülkelerin medya kuruluşlarının uluslararası enformasyon akışındaki rollerini ekonomik/politik/kültürel/sosyolojik açıdan analiz eder.
5 2026343 Farklı ülkelerin medya sektörlerindeki üretim, dağıtım, tüketim, denetim ve kontrol süreçlerini değerlendirir.
6 2026342 Geleneksel medyadaki ve yeni medyadaki gelişmeleri farklı ülkelerdeki örnekler üzerinden analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 3 5 5 5 5
2 5 5 5 3 5 5 5 5
3 5 5 5 3 5 5 5 5
4 5 5 5 3 5 5 5 5
5 5 5 5 3 5 5 5 5
6 5 5 5 3 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr