Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Arş. Gör. Dr. Ufuk İnal *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: Huriye Kuruoğlu, Radyoda Yayın, Yapım ve Türler, Nobel Yayınları, Ankara, 2006 Yardımcı Kaynaklar: Huriye Kuruoğlu, Propaganda ve Özgürlük Aracı Olarak Radyo, Nobel Yayınları, Ankara, 2006 M.Kaye & A.Poperwell; Radyo Dersleri, çev. Tuğrul Yılmaz, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2000

Dersin İçeriği

Öğrencilere radyoya yönelik teknolojik bilgi ve uygulama ve radyoculuk konusunda bilinmesi gereken bilgi ve teknikler öğretilir.

Dersin Amacı

Radyo program yapım tekniklerini içermektedir. Çeşitli radyo program türlerine ilişkin bilgilerin verildiği ders süresince öğrenciler, radyo programı için farklı yazım tekniklerini, radyo program önerisi hazırlamayı, radyo program yapımında digital teknolojileri kullanmayı öğrenmektedirler. Böylelikle öğrencilere radyoya yönelik teknolojik bilgi ve uygulama ve radyoculuk konusunda bilinmesi gereken bilgi ve teknikler öğretilir.Radyo-Tv ve Sinema bölümü öğrencilerinin bu bilgileri fakülte bünyesinde bulunan radyoda uygulamalı olarak kullanmaları amaçlanır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Radyonun önemi ve işlevleri
2 Radyonun temel öğeleri: Sesler, kelimeler, müzik ve sessizlik
3 Radyonun ve radyo dinleyicisinin özellikleri. Sunumlar ve DJ tipler
4 Yapıma hazırlık ve organizasyon. Karar, Araştırma ve Öneri aşamaları. Program yapımında kullanılan malzemeler
5 Yazılı metni olmayan programlar
6 Seslendirme ve Kurgu aşaması
7 Öğrencilerin program metinlerinin değerlendirilmesi RPU7.mp4
8 Program metinlerinin seslendirilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar
9 Arasınav
10 Magazin programları. Süre. Zamanlama. İpuçları ve sunuşlar. Konu yelpazesi. Dinleyici katılımı. Müzik seçimi ve efektler. https://www.loom.com/share/12b2a8d464d44067a6a0b5c75c511d23
11 Tanıtım ve reklam programları. Müzik programları. Spor programları
12 Belgeseller incelemeler. Materyalin toplanması. Etki ve gerçeklik.. Müzik. Program düzeni. Sonuç
13 Dramalar. Fikir ve yapı. Diyalog. Efektler. Akustik. Yapım süreci
14 Tartışma programları. Özel programlar ve Komedi programları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 2 1 2
22 Proje Hazırlama 10 2 20
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 3 45

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2019258 Radyo Programları ile ilgili genel işleyişi öğretmek
2 2019259 Radyo Programı türlerine yönelik genel bilgiler
3 2019260 Radyo programı hazırlama
4 2019261 Radyo Programı hazırlayıp işlevsel şekilde sunabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 5
2 1
3 5 4
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr