Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Arş. Gör. Dr. Gülten Arslantürk *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mine Gencel Bek (der.) (2003). Avrupa Birliği ve Türkiye'de İletişim Politikaları. Ankara: Ümit Yayıncılık. Esra Arslan (2008). Avrupa Birliği ve Gazetecilik. Ankara: Ütopya Yayınevi. Ayşe Asker, Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde (1999-2005) Türkiye'nin Değişen İletişim Politikaları, Global Media Journal, Fall, 2010. Vedat Çakır, Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Türkiye'de Televizyon Reklamlarına Yönelik Düzenlemeler, Selçuk İletişim 5:1, 2007.

Dersin İçeriği

Avrupa Birliği'nin gelişimi; AB'nin kurumsal yapısı ve mevzuatlar; Medya özgürlüğü ve AB Medya politikaları; Uyum süreci; Türkiye'deki medya politikaları; Türk medya politikalarının AB mevzuatına uyumu.

Dersin Amacı

Ders kapsamında Avrupa Birliği'nin kuruluş süreci ve bu sürecin ardında yatan tarihi-kültürel dinamikler, bu dinamiklerin medya politikalarını şekillendirme süreçleri hakkında bilgi verilecektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, dersin işleyişi ve değerlendirilmesine ilişkin bilgi verilmesi AB Medya Politikaları 1. Hafta (Asenkron).mp4
AB Medya Politikaları 1. Hafta (Asenkron).pptx
2 Avrupa Kavramı, Gelişimi, Kurumlar (AKÇT-AET-AT-AB) ve Türkiye AB Medya Politikaları 2. Hafta (Asenkron Dersi).mp4
AB Medya Politikaları 2. Hafta (Asenkron Dersi).pptx
3 AB Kurumsal Yapı AB Medya Politikaları 3. Hafta (Asenkron Dersi).mp4
AB Medya Politikaları 3. Hafta (Asenkron Dersi).pptx
HAFTA 2.pptx
4 AB Karar Organları AB Medya Politikaları 4. Hafta (Asenkron Dersi).pptx
AB Medya Politikaları 4. Hafta (Asenkron Dersi).mp4
HAFTA 2.pptx
5 Türkiye-AB İlişkileri AB Medya Politikaları 5. Hafta (Asenkron Dersi).pptx
AB Medya Politikaları 5. Hafta (Asenkron Dersi).mp4
HAFTA 3.pptx
6 AB Medya Politikaları ve Kültürel Temelleri AB Medya Politikaları 6. Hafta (Asenkron Dersi).pptx
AB Medya Politikaları 6. Hafta (Asenkron Dersi).mp4
7 Sınırsız Televizyon Direktifi (1989) AB Medya Politikaları 7. Hafta (Asenkron Dersi).pptx
AB Medya Politikaları 7. Hafta (Asenkron Ders).mp4
8 Görsel İşitsel Medya Politikaları (MEDİA I-II-III-IV) AB Medya Politikaları 8. Hafta (Asenkron Dersi).pptx
AB Medya Politikaları 8. Hafta (Asenkron Ders).mp4
9 ARA SINAV
10 AB Medya Politikaları-Azınlık Hakları AB Medya Politikaları 10. Hafta (Asenkron Ders).mp4
AB Medya Politikaları 10. Hafta (Asenkron).pptx
11 AB ve Medya okuryazarlığı AB Medya Politikaları 11. Hafta (Asenkron).pptx
AB Medya Politikaları 11. Hafta (Asenkron Ders).mp4
12 AB Gazeteciliği AB Medya Politikaları 12. Hafta (Asenkron Ders).mp4
Avrupa Gazeteciliği ve Kamuoyu (12. Hafta).pptx
HAFTA 8.pptx
13 Uyum Sürecinde Türkiye'de TV Yayıncılığındaki Dönüşümler AB Medya Politikaları 13. Hafta (Asenkron Ders).pptx
AB Medya Politikaları 13. Hafta (Asenkron Ders).mp4
14 Uyum Sürecinde Türkiye'de TV Yayıncılığındaki Dönüşümler AB Medya Politikaları 14. Hafta (Asenkron Ders).pptx
AB Medya Politikaları 14. Hafta (Asenkron Ders).mp4
HAFTA 10.pptx
15 Genel Değerlendirme AB Medya Politikaları 14. Hafta (Asenkron Ders).mp4
HAFTA 10.pptx
16 FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 5 1 5
28 Makale Kritik Etme 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 4 5 20
54 Ev Ödevi 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1972607 AB'nin gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olur.
2 1972608 AB'nin kurumsal yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
3 1972609 AB medya ve yayıncılık politikaları ve temel kavramları hakkında bilgi ve analiz becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5
2 5 5
3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr