Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Nurhayat Yoloğlu *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zeyyat SABUNCUOĞLU (2016). İşletme, Aktüel, Bursa. Orhan BAYTAR (2013). Teorik ve Pratik açıdan Medya Ekonomisine Bakış, Çizgi Kitabevi, Konya. Michael KUYUCU (2012). Türkiye'de Medya Ekonomisi, Esen Kitap, İstanbul. Erdal DAĞTAŞ (2013). Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği, Anadolu Üni., Ankara. İlgili Makaleler Halil İbrahim GÜRCAN, İpek KUMCUOĞLU (2017). Gelenekselden Yeniye Medya İşletmeciliği Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Yaşanan Dönüşümler Üzerine Bir Değerlendirme, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 27 , 149 - 164 Kübra Nur DURAN , İrem YENİCELER , (2019), Gelenekselden Yeni Medyaya Geçiş Sürecinde İçerik Üretimi Sürecinin Dönüşümü: Cüneyt Özdemir Youtube Kanalı. Yeni Medya Elektronik Dergisi, Cilt 3 , Sayı 3, 200 - 212 Nurhayat YOLOĞLU (2019). Yakınsama (Convergence ) ve Çapraz Medya (Crossmedıa) Stratejisinin Medya Sektöründe Yansımaları,. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-GİFDER), 7, 1449-1464

Dersin İçeriği

Medya işletmeciliği alanında meydana gelen gelişmeler, medya işletmelerinin temel özellikleri ve günümüzdeki medya işletmeciliğinde tekelleşme olgusu ve yaşanılan sorunların ele alınması.

Dersin Amacı

Medya işletmeciliği kavramı hakkında bilgi sahibi olmak, medya işletmeciliği kavramının gazetecilik alanındaki yerini örneklerle kavramak. Günümüzde medya işletmeciliğinin işleyişi ve sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medya işletmeciliği konularına toplu bakış AVYS- Medya Isltme 1.pptx
2 Medya Ekonomisi ve İşletmeciliğinde Kullanılan Kuram ve Modeller AVYS-MedyIsletm.doc
3 Medya İşletmelerinin Yapısal Özellikleri AVYS-MedyIsletm.doc
4 Medya Sektöründe Ürün Ve Üretim Yapısı AVYS-MedyIsletm.doc
5 Medya Sektöründe Üretim Stratejileri AVYS-MedyIsletm.doc
6 Medya Sektöründe Hizmet Stratejileri AVYS-MedyIsletm.doc
7 Ekonomik Koşulların Medya İşletmelerine Etkileri AVYS-MedyIsletm.doc
8 Medya Sektörünün Piyasa Yapısı ve Mülkiyet Yoğunlaşması AVYS-MedyIsletm.doc
9 Ara Sınav
10 Türkiye’de Medya Piyasasının Yapısal Analizi: 1948-1990-2000- AVYS-MedyIsletm.doc
11 Türk Medya Sektöründe Yazılı Basın İşletmeciliği AVYS-MedyIsletm.doc
12 Türk Medya Sektöründe Radyo-Televizyon kuruluşları AVYS-MedyIsletm.doc
13 Türk Medya Sektöründe Yer Alan Medya Grupları ve Sorunlar AVYS-Medya İşletme 13.pptx
Medyaİsletmecilk-Mesut Aytekin.docx
14 Medya İşletmeciliğinde Temel Sorunlar AVYS-Medya İşletme 14.pptx
15 Ders konularının özet Tekrarı AVYS-Medya İşletme 15.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 12 1 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
34 Okuma 14 1 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1971893 Medya ekonomisi kavram ve modellerini tanımlar
2 1971894 Medya Piyasasında ürün ve hizmet stratejilerini listeler
3 1971895 Türkiye’de tarihsel süreç içinde medya sektörünün mülkiyet yapısını değerlendirir
4 1971896 Türk Medya Piyasasında yazılı, görsel ve işitsel medya kuruluşlarını betimler
5 1971897 Medya Sektöründeki sorunları yorumlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 3
2 3 5 4
3 4 3 4 3 3
4 4 3 3
5 4 5 4 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr