Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Arş. Gör. Dr. Uğur Kılınç *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

......

Dersin İçeriği

Kısa film yapım ve yönetim sürecine ilişkin teorik bilgiler aktarılacak ve öğrencilerin edindikleri bilgileri uygulamaya dönüştürebilmeleri amacıyla ilgili türlerde filmler yapmaları istenecektir.

Dersin Amacı

Kısa film yapım ve yönetim sürecinde yapılacak çalışmaların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mali İşler, yapımcı, yatırım seçenekleri,tanıtım dosyası Mali İşler, yapımcı, yatırım seçenekleri,tanıtım dosyası Mali İşler, yapımcı, yatırım seçenekleri,tanıtım dosyası
2 Senaryo, yapım öncesi hazırlıklar Senaryo, yapım öncesi hazırlıklar Senaryo, yapım öncesi hazırlıklar
3 Dökümler, yapımcı, yapım dosyası, yönetmen, teknik ekip Dökümler, yapımcı, yapım dosyası, yönetmen, teknik ekip Dökümler, yapımcı, yapım dosyası, yönetmen, teknik ekip
4 Çekim programı oluşturma Çekim programı oluşturma Çekim programı oluşturma
5 Set işlemleri planlamaları Set işlemleri planlamaları Set işlemleri planlamaları
6 Kamera yerlerinin, kamera hareketleri ve kullanım düzeninin belirlenmesi Kamera yerlerinin, kamera hareketleri ve kullanım düzeninin belirlenmesi Kamera yerlerinin, kamera hareketleri ve kullanım düzeninin belirlenmesi
7 Işık kullanımının organizasyonu Işık kullanımının organizasyonu Işık kullanımının organizasyonu
8 Ses kullanımının düzenlenmesi Ses kullanımının düzenlenmesi Ses kullanımının düzenlenmesi
9 Arasınav Arasınav Arasınav
10 Yapım (Proje çekimleri) Yapım (Proje çekimleri) Yapım (Proje çekimleri)
11 Yapım (Proje çekimleri) Yapım (Proje çekimleri) Yapım (Proje çekimleri)
12 Yapım (Proje çekimleri) Yapım (Proje çekimleri) Yapım (Proje çekimleri)
13 Yapım (Proje çekimleri) Yapım (Proje çekimleri) Yapım (Proje çekimleri)
14 Kurgu, ses, görüntü Kurgu, ses, görüntü Kurgu, ses, görüntü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 1 15
15 Gösterme 10 1 10
22 Proje Hazırlama 10 1 10
23 Proje Sunma 7 1 7
29 Bireysel Çalışma 21 1 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 1 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2152593 Sinema alanında ileri düzeyde teknik ve uygulamaya dayalı bilgileri tanır.
2 2152594 Kısa film, alanında ürünler ortaya koyarken sahip olduğu bilgiyi ve yaratıcılığı kullanır.
3 2152595 Proje hazırlarken ölçer ve değerlendirir.
4 2152596 Kısa film üretim sorumlulukları alarak, çalışmaları yürütür.
5 2152597 Film yapım sürecinde üstlenmiş olduğu görev dağılımına göre çalışabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4 3
5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr