Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Game Design Workshop by Tracey Fullerton Rules of Play Various articles & Visual materials

Dersin İçeriği

Oyun Tasarlama ve Geliştirme oyun tasarımının temellerini araştıran bir derstir. Sınıfın odak noktası, birkaç dijital olmayan (bilgisayar dışı) oyunların yaratımıdır. Tıpkı sanat öğrencilerinin, resim sanatında yer almaları için resim çizme veya renk teorisi derslerinde “temel tasarım” dersleri alabilmeleri gibi, bu sınıf da özünde temel oyun tasarımı eğitimi sunmaktadır. Spordan masa oyunlarına, bilgisayar ve video oyunlarına kadar her formatta çalışan bir oyun tasarımcısı için temel olan tüm oyunlarda ortak olan elementlere odaklanır. Dersin odak noktası dijital olmayan oyunların yaratılmasına yönelik olsa da, dijital oyunlar da tartışılacak ve ödevlerden biri de dijital oyun konseptinin oluşturulmasıdır.

Dersin Amacı

Dersin temel amacı, yeni medya ve eğlence pazarındaki mevcut durumlarına odaklanarak video oyunları tanıtmaktır; sosyokültürel ve çok disiplinli bir bakış açısıyla incelemek; eğitim, reklam, sosyal medya, vb. gibi çeşitli amaçlar için tasarım sürecini deneyimlemek amaçlanmaktadır. Tartışma konuları; oyunların toplum üzerindeki kültürel ve ekonomik etkileri ile başlar ve gamification, machinima, değişim oyunları vb. gibi yeni trendleri takip eder. Öğrenciler, oyunla ilgili olmayan konular ve ortamlarla ilgili araştırma konularını önerirler. Macera türü aracılığıyla oyun tasarımı süreci üzerinde çalışmak, dersin bir diğer odak noktasıdır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Oyun Türleri ve Oyun Tutarlılığı
3 Oyun Tasarımınızı Yönetmek: Dosya İşi ve Evrak
4 Oyun Kavramı: Yaratıcı Olun
5 Oyun: 'EĞLENCEYİ' düşün
6 Oyun Mekaniği: Kural Kümelerini Tanımlayın
7 Oyun Bileşenleri: Oyun Parçasını Kurma
8 Playtesting: Oyuncul Yinelemeler ve Dengeleme
9 Vize Sınavı
10 Üretime Doğru: Oyun Tasarımını Bitirmek
11 Proje Planlaması için Son Adımlar
12 Proje Gelişimi
13 Son Proje İzleme
14 Proje Sunumu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 30 30
23 Proje Sunma 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 20 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2019309 Öğrenciler oyun tasarımında kullanılan temel oyun mekaniklerini kavrayacak
2 2019310 Öğrenciler mekaniklerin diğer oyun elemanları ile ilişkisini anlayacak.
3 2019311 Öğrenciler tasarım çerçevesinde hazır materyallerden nasıl yeni, tasarımlar üretilebileceğini öğrenecek.
4 2019312 Öğrenciler yeni oyun mekanikleri geliştirme yetisini kazanacaklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 5
2 4 5
3 4 4 5
4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr