Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi. Enes Abanoz *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- https://www.mojo-manual.org - https://www.journalismcourses.org/es/course/mobile-journalism-how-to-use-your-phone-to-produce-great-videos-and-build-a-social-audience/

Dersin İçeriği

Mobil Gazetecilik çerçevesinde içerik oluşturma için gerekli olan ekipman ve uygulamaların öğrenilmesi, sosyal platformlar üzerinden içeriğin paylaşımı ve canlı yayın yapılması.

Dersin Amacı

Bu ders, adayların çevrimiçi hikaye anlatımının önemli unsurlarını öğrenmeleri; bir hikayeyi video için neyin uygun kıldığını anlamaları ve çevrimiçi video ve ses çekmek, düzenlemek ve yayınlamak için gereken teknik becerileri öğrenmeleri için tasarlanmıştır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mobil gazeteciliği anlama MOJO_H1_a.pdf
MOJO_H1_b.pdf
MOJO_H1_c.pdf
Mobil Gazetecilik-A1.mp4
https://www.mojo-manual.org/
https://www.bbc.co.uk/academy/en
https://www.journalismcourses.org/es/course/mobile-journalism-how-to-use-your-ph
mobil gazetecilik-dij.kül - 1. hafta.docx
2 Mobil gazetecilik için içerik bulma MOJO_H2.pdf
Mobil Gazetecilik-A2.mp4
mobil gazetecilik-dij.kül - 2. hafta.docx
3 Mobil gazetecilik için ekipmanlar ve uygulamalar Mobil Gazetecilik-A3.mp4
MOJO_H3.pdf
mobil gazetecilik-dij.kül - 3. hafta.docx
4 Mobil gazetecilik içeriği için görsel hikaye anlatımı MOJO_H4_a.pdf
MOJO_H4_b.pdf
Mobil Gazetecilik-A4.mp4
mobil gazetecilik-dij.kül - 4. hafta.docx
5 Mobil gazetecilikte çekim unsurları Mobil Gazetecilik-A5.mp4
mobil gazetecilik-dij.kül - 5. hafta.docx
6 İçeriğin kurgulanması MOJO_H6.pdf
Mobil Gazetecilik-A6.mp4
mobil gazetecilik-dij.kül - 6. hafta.docx
7 Sosyal platformlar için içerik üretimi ve canlı yayın MOJO_H7.pdf
Mobil Gazetecilik-A7.mp4
mobil gazetecilik-dij.kül- 7. hafta.docx
8 Ara Sınav mobil gazetecilik-dij.kül - 8. hafta.docx
9 Sesli Haber Projesi Mobil Gazetecilik-A9.mp4
mobil gazetecilik-dij.kül - 9. hafta.docx
10 Fotoğraflı Haber Projesi Mobil Gazetecilik-A10.mp4
http://patrickmcginnis.com/fomosapiens/
11 Görüntülü Haber Projesi Mobil Gazetecilik-A11.mp4
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/273134
12 Görüntülü Haber Projesi Mobil Gazetecilik-A12.mp4
https://www.academia.edu/39863394/Prestige_of_an_Online_Newspaper_The_Decision_o
13 Sosyal Platformda Canlı Yayın Mobil Gazetecilik-A13.mp4
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21670811.2012.740273
14 Sosyal Platformda Canlı Yayın Mobil Gazetecilik-A14.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
40 Proje Hazırlama 4 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
5 Derse Katılım 6 2 12
22 Proje Hazırlama 6 4 24
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
34 Okuma 12 3 36

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2022084 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 2049520 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
3 2049521 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3
2
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr