Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Ders öğretim üyesi tarafından verilecek olan ders notları - Müge Elden, Füsun Kocabaş; Reklamcılık: Kavramlar, Kararlar, Kurumlar; İletişim Yayıncılık; İstanbul; 2015 - Kaan Varnalı; Dijital Tutulma: Pazarlama İletişimi ve İnsan; MediaCat Yayıncılık; İstanbul; 2012 - Gülay Öztürk; Dijital Reklamcılık ve Gençlik; Beta Yayınları; İstanbul; 2013 - Aytaç Mestçi; İnternette Reklamcılık; Pusula Yayıncılık; İstanbul; 2013

Dersin İçeriği

Dersin içeriği; geleneksel reklamcılık hakkındaki temel bilgileri; yeni iletişim teknolojileri bağlamında ortaya çıkan yeni tüketicinin özelliklerini; bu yeni tüketici ile etkin iletişim kurmak için kullanılacak yeni reklam tür, yöntem, strateji ve araçlarını; dijital reklamcılık terminolojisini; reklamda değişen araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme ile ölçümleme tekniklerini kapsamaktadır.

Dersin Amacı

Dijital Reklamcılık dersi ile öğrencilerin yeni iletişim teknolojilerine adaptasyonlarını sağlamak; tüketicinin geçirdiği değişim süreci bağlamında yeni reklam ortam, tür ve stratejilerini kavrayarak uygulayabilir olmalarını sağlamak için gereken zeminin oluşturulması; yanı sıra dijital reklamcılığın araştırma, planlama, uygulama, ölçümleme ve değerlendirme aşamalarının öğrenciler tarafından bilinip uygulanabilir olmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Reklam Kavramı, Reklamın Kısa Tarihçesi, Pazarlama İletişimi İçerisinde Reklamın Yeri ve Önemi
2 Reklam Türleri, Fonksiyonları, Reklam Araç ve Ortamları
3 Yeni Tüketicinin Ortaya Çıkışı: Sessiz Kuşak, Baby Boomers Kuşağı, X - Y - Z Kuşakları, Alfa Kuşağı
4 Dijital Çağda Tüketiciyle İletişim Kurma: 360 Derecelik Yaklaşım
5 Dijital Çağda Reklamcılık: Mecralar, Stratejiler, Temel Kavramlar
6 Dijital Çağda Reklamcılık ve Büyük Veri
7 İnternet Reklamları
8 Arasınav
9 Sosyal Medya Reklamları
10 Mobil Reklamlar
11 Oyuniçi Reklam ve Advergame
12 Dijital Medya Planlamanın Temel Unsurları, Programatik Reklamcılık
13 Dijital Reklamda Anlatı Oluşturma ve Yaratıcılık
14 Dijital Reklamda Araştırma, Planlama, Uygulama, Ölçümleme ve Değerlendirme
15 Reklamda Geleneksel ve Dijital Mecralar ile Stratejilerin Bütünleştirilmesi
16 Final Haftası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 10 5 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2019267 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, dijital reklamcılık terminolojisini anlar ve kullanır.
2 2019268 Geleneksel ve dijital mecralar ile yöntem ve stratejileri etkin bir biçimde bütünleştirir.
3 2019269 Dijital platformlarda hedef kitle ile etkileşim kurar.
4 2019270 Dijital reklamcılık aşamalarını başarıyla uygular.
5 2019271 Dijital platformlarda yaratıcı fikir ve uygulamalar ortaya koyar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2
2
3 4
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr