Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Assoc. Prof. Dr. Onur Bekiroğlu *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Joyce M. Nip. EXPLORING THE SECOND PHASE OF PUBLIC JOURNALISM. Journalism Studies, 7:2, 212-236. - Dan Gilmor. Where did "Citizen Journalist" come from? citmedia.org. - Tolga Çevikel. Profesyonel Haber Medyasında Yurttaş Katılımı: CNN Türk - Haberim Örneğinde Katılımcı Gazeteciliğin Sınırları. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. - Dan Gilmor. We the Media (book) - Kelly Kaufhold vd. Yurttaş Gazeteciliği ve Demokrasi: Kullanıcı Tarafından Oluşturulan Haberlerin Kullanımı, Siyasal Bilgi ve Katılımla Ne Kadar İlişkili? folklor/edebiyat, cilt:21, sayı:83, 2015/3. - Bilge Narin. İnternet Gazeteciliğinde Hipermetin Üretimi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - Sayı 43 / Güz 2016. - Tolga Çevikel. Türkiye’deki İnternet Gazetelerinde Kullanıcı Katılımının İşleyişi ve Sınırlılıkları. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - Sayı 37 / Güz 2013. - Tolga Çevikel. İnternet Gazetecilerinin Haber Medyasında Kullanıcı Katılımına İlişkin Görüş ve Tutumları. folklor/edebiyat, cilt:21, sayı:83, 2015/3. - Elif Korap Özel. OKUR YORUMLARINDA ETİK SORUNLAR: GAZETECİLERİN KONUYA YAKLAŞIMI. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 43 Volume: 9 Issue: 43 Nisan 2016.

Dersin İçeriği

- Yeni iletişim teknolojileri ve medya - İnternet ve sosyal medya - Sosyal medyanın ayırıcı özellikleri - Farklı gazetecilik pratiklerine ilişkin sınıflandırmalar - Kamusal gazetecilik - Etkileşimli gazetecilik - Katılımcı gazetecilik - Yurttaş gazeteciliği

Dersin Amacı

- İnternet ve sosyal medya ile ortaya çıkan farklı gazetecilik pratiklerini öğrenmek. - Farklı gazetecilik pratiklerinin ayrım kesişim ve ayrım noktalarını öğrenmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse ilişkin genel bilgilendirme
2 Geleneksel medya ve sosyal medya dönemleri
3 Web 1.0, Web 2.0 ve Web 3.0
4 Farklı gazetecilik pratikleri
5 Kamusal gazetecilik ve haber örnekleri
6 Etkileşimli gazetecilik ve haber örnekleri
7 Katılımcı gazetecilik ve haber örnekleri
8 Yurttaş gazeteciliği ve haber örnekleri
9 Vize
10 İnternet gazeteciliğinde etik sorunlar Öğrenci sunumları
11 Farklı gazetecilik pratiklerine ilişkin makale kritiği Öğrenci sunumları
12 Farklı gazetecilik pratiklerine ilişkin makale kritiği Öğrenci sunumları
13 Farklı gazetecilik pratiklerine ilişkin makale kritiği Öğrenci sunumları
14 Dijital Dönüşüm Sürecinde Gazeteciliğin Geleceği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 10 1
10 Tartışma 1 5 1
28 Makale Kritik Etme 1 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 1
34 Okuma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 80 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 20 20
6 Uygulama/Pratik 1 10 10
10 Tartışma 1 10 10
28 Makale Kritik Etme 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 20 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1971485 Sosyal medya, internet ve gazetecilik ilişkisini tartışır.
2 1971486 Geleneksel gazetecilik ve yeni gazetecilik türleri arasındaki farklılıkları tanımlar.
3 1971487 Farklı gazetecilik pratiklerini sınıflandırır.
4 1971488 Farklı gazetecilik pratiklerinin perspektifinden haber metinlerini analiz eder.
5 2143201 Gazetecilik, medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojilere koşut olarak gelişen katılımcı gazetecilik pratiklerini analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4
2 5 4 4 2
3 5 2 4 4
4 5 4 3 3 2 3 2 3
5 5 2 3 4 3 3 2 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr