Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Hasan Turgut *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Rona Aybay (2010). İnsan Hakları. İstanbul: Pencere Yayınları. Andrew Clapham (2010). İnsan Hakları. Hakan Gür (çev.), Ankara: Dost Kitabevi. Ioanna Kuçuradi, Bülent Peker (der.) (2000). Elli Yıllık Deneyimlerin Işığında Türkiye'de ve Dünyada İnsan Hakları. Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları. Ioanna Kuçuradi (2004). İnsan Haklarına Yönelik Tehditler. Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları. Ioanna Kuçuradi (der.) (2017). Yüzyılımızda İnsan Felsefesi. Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.

Dersin İçeriği

İnsan Hakları, Temel Haklar, Demokrasi, İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 1961 Anayasası ve İnsan Hakları, 1982 Anayasası ve İnsan Hakları.

Dersin Amacı

Öğrencilere, insan hakları kavramı, insan hakları evrensel bildirisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, demokrasi, toplum sözleşmesi kavramları hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, dersin işlenişi ve değerlendirilmesine yönelik bilgi paylaşımı. Anlatım
2 İnsan kavramı ve insan haklarının felsefi temelleri Anlatım
3 Temel hukuk kavramları ve toplum sözleşmesi Anlatım
4 İnsan hakları kavramı (özgürlük kavramı, pozitif-negatif özgürlük kavramları) Anlatım
5 İnsan haklarının tarihsel gelişimi Anlatım
6 İnsan hakları ve demokrasi Anlatım
7 Devlet ve insan hakları Anlatım
8 İnsan Haklarına ilişkin sözleşmeler ve belgeler (İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) Anlatım
9 Ara Sınav
10 Türkiye'de İnsan Haklarının gelişimi Anlatım
11 1961 ve 1982 Anayasalarında İnsan Hakları Anlatım
12 Sunum Sunum, Tartışma, Soru-Cevap
13 Sunum Sunum, Tartışma, Soru-Cevap
14 Sunum Sunum, Tartışma, Soru-Cevap
15 Genel Değerlendirme Tartışma, Soru-Cevap
16 Final

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 80 1
41 Proje Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 4 2 8
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 2 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1974242 Temel haklar ve insan hakları kavramlarını tanımlar.
2 1974243 Temel haklar ve insan hakları konularında farkındalık edinir.
3 1974244 Anayasal hakları tanımlar.
4 1974245 Anayasal hakların kullanımına ilişkin farkındalık edinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 5 5 5
3 5 5 5
4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr