Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Arş. Gör. Dr. Gülten Arslantürk *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Connell, R. W. (1998). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar: Toplum, Kişi ve Cinsel Politika (Çev. C. Soydemir). İstanbul: Ayrıntı. Yavuz, Ş (Ed.). (2016). Toplumsal Cinsiyet ve Medya Temsilleri. İstanbul: Heyamola. Erdoğan, İ. (Ed.) (2011). Medyada Hegemonik Erkek(lik) ve Temsil. İstanbul: Kalkedon. Baştürk, E. ve Erdem, B. N. (2019). Dijital Medya ve Toplumsal Cinsiyet. Konya: Literatürk Academia. Çakır, S. (2014). Feminizm: Ataerkil İktidarın Eleştirisi. H. B. Örs. (Ed.). 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler(415-475). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi. S. Sancar (Ed.). (2011). Birkaç Arpa Boyu: 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar. İstanbul: Koç Üniversitesi. Sancar, S. (2013). Erkeklik: İmkansız İktidar: Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler. İstanbul: Metis. Berktay, F. (2015). Tarihin Cinsiyeti. İstanbul: Metis. Altınay, A. G. (Der.). (2016). Vatan, Millet, Kadınlar. İstanbul: İletişim. İnceoğlu, Y. ve Kar, A. (2016). Kadın ve Bedeni: Dişillik, Güzellik ve Şiddet Sarmalında. İstanbul: Ayrıntı. Bozok, M. (2009). Feminizmin Erkekler Cephesindeki Yankısı: Erkekler ve Erkeklik Üzerine İncelemeler. Cogito, 58, 269-284. Atay, T. (2004). Erkeklik En Çok Erkeği Ezer. Toplum ve Bilim, 11-30. Cengiz, K., Tol, U. U. ve Küçükural, Ö. (2004). Hegemonik Erkekliğin Peşinden. Toplum ve Bilim, 101, 50-70. Doğu Batı Dergisi. (2012-2013). Toplumsal Cinsiyet-I, 63. Doğu Batı Dergisi. (2013). Toplumsal Cinsiyet-II, 64.

Dersin İçeriği

Bu ders, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri, hegemonik erkeklik gibi temel kavramların yanı sıra toplumsal cinsiyetin geleneksel ve yeni medyadaki temsillerinin çözümlemesini içermektedir.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere toplumsal cinsiyete ilişkin temel kavramlar ve kuramsal yaklaşımlar hakkında temel bilgileri vermek ve bu bilgiler ışığında öğrencilerin, toplumsal cinsiyetin medyadaki temsilini çeşitli örnekler üzerinden çözümlemelerini sağlamaktır. .

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları arasındaki farklılıklar. Toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcalıklar üzerine genel tartışmalar Medyada Toplumsal Cinsiyet 1. Hafta Asenkron Ders.mp4
Hafta_1.pptx
2 Feminizmin tarihsel gelişimi Medyada Toplumsal Cinsiyet 2. Hafta Asenkron Ders.mp4
Hafta_2.pptx
3 Türkiye'de feminist hareketlerin gelişimi Medyada Toplumsal Cinsiyet 3. Hafta Asenkron Ders.mp4
4 Kitle iletişim alanında feminist çalışmaların tarihsel gelişimi Medyada Toplumsal Cinsiyet 4. Hafta Asenkron Ders.mp4
5 Erkeklik çalışmalarının tarihsel gelişimi ve hegemonik erkeklik kavramı
6 Medyada erkeklik temsilleri
7 Eril iktidar ilişkileri ve bedenin sosyo-kültürel inşası
8 Toplumsal cinsiyet perspektifinden medyada beden temsilleri
9 Toplumsal cinsiyet ve milliyetçilik
10 Medyada toplumsal cinsiyet ve milliyetçilik temsilleri
11 Kadın, emek, istihdam
12 Medyada kadın istihdamı
13 Dijital medya ve toplumsal cinsiyet
14 Dijital medya ve toplumsal cinsiyet

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 13 1 13
12 Takım/Grup Çalışması 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 12 1 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 13 3 39

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1973656 Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları arasındaki farkları açıklar.
2 1973657 Feminizmin ve feminist hareketlerin tarihsel gelişimini açıklar.
3 1973658 Medyanın toplumsal cinsiyet ilişkilerinin yeniden üretimindeki rolünü çözümler.
4 2032438 Beden, emek, istihdam, milliyetçilik gibi kavramları toplumsal cinsiyet perspektifinden değerlendirir.
5 2032439 Dijital medyayı toplumsal cinsiyet bağlamında çözümler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 5
2 2 4 5
3 5 5 4 5
4 5 5 4 3 5
5 5 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr