Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Assoc. Prof. Dr. Onur Bekiroğlu *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Asker Kartarı: Farklılıklarla Yaşamak. Kültürlerarası İletişim. Ankara: Ürün Yayınları. 2001 - Asker Kartarı: Kültür İletişim Farklılık. Kültürlerarası İletişimin Kavramsal Dayanakları. İstanbul: İletişim Yayıncılık. 2014. - Laray M. Barna (1998). Stumbling Blocks in Intercultural Communication. Ed: Milton J. Bennett, Basic Concepts of Intercultural Communication Selected Readings. Yarmouth, Maine: Intercultural Press. - Onur Bekiroğlu ve Şükrü Balcı (2014). Kültürlerarası İletişim Duyarlılığının İzlerini Aramak: “İletişim Fakültesi Öğrencileri Örneğinde Bir Araştırma”. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. - Engin Sarı. Kültürlerarası İletişim: Temeller, Gelimeler, Yaklaşımlar. folklor/edebiyat, 2004/3, sayı: 39. - Nilgün Tutal Cheviron. Küreselleşme İletişim ve Kültürlerarasılık. İstanbul: Kırmızı Yayınları. 2006.

Dersin İçeriği

- Kültürlerarası iletişim kavramı - Kültürlerarası iletişimin tarihi - Kültürlerarası iletişim etkileyen bariyerler - Kültürlerarası iletişim kuramları - Kültürlerarası iletişimi önemli kılan gelişmeler - Kültürlerarası iletişim duyarlılığı ve yeterliliği

Dersin Amacı

- Öğrencilerin kültürlerarası iletişim bilgilerini arttırmak. - Öğrencilerin kültürlerarası iletişim duyarlılıklarını ve yeterliliklerini arttırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kültürlerarası iletişim kavramı ve olgusu Kültürlerarası İletişim 1. Hafta.docx
2 Kültürlerarası iletişimin tarihi Kültürlerarası İletişim 2. Hafta.docx
3 Kültürlerarası iletişimi gerekli kılan gelişmeler Kültürlerarası İletişim 3. Hafta.docx
4 Kültürlerarası iletişim etkileyen bariyerler Kültürlerarası İletişim 4. Hafta.docx
5 Kültürlerarası iletişim etkileyen bariyerler Kültürlerarası İletişim 5. Hafta.docx
6 Kültürlerarası iletişim etkileyen bariyerler Kültürlerarası İletişim 6. Hafta.docx
7 Kültürlerarası iletişim kuramları Kültürlerarası İletişim 7. Hafta.docx
8 Kültürlerarası iletişim kuramları Kültürlerarası İletişim 8. Hafta.docx
9 Vize
10 Kültürlerarası iletişim kuramları Kültürlerarası İletişim 10. Hafta.docx
11 Medya ve çeşitlilik kılavuzu Medya ve Çeşitlilik Kılavuzu.Gazeteciler Cemiyeti.pdf
12 Öğrenci sunumları Var
13 Öğrenci sunumları Var
14 Final

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 20 1
28 Makale Kritik Etme 1 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
34 Okuma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 1 30 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 1 10 10
10 Tartışma 1 5 5
21 Rapor Sunma 1 5 5
28 Makale Kritik Etme 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1971475 Kültürlerarası iletişim kavramını tanımlar.
2 1971476 Kültürlerarası iletişimin önündeki engelleri sınıflandırır.
3 1971477 Kültürlerarası iletişim kuramlarını açıklar.
4 1971478 Kültürlerarası duyarlılığı ve yeteneği geliştirir.
5 1971479 Kültürlerarası iletişim farklılıklarını analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4 2
3 5
4 4 3 4 3 4 4
5 5 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr