Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Televizyon Program Yapımcılığı, Colin Hart, İstanbul, Es Yayınları, 2007. Gürol Gökçe, Televizyon Program Yapımcılığı ve Yönetmenliği, Der Yayınları, İstanbul, 1997.

Dersin İçeriği

Ders kapsamında çekim tekniklerinin anlatılması, çekim sırasında kullanılan araçların kullanımının gösterilmesi ve uygulamalı olarak çekimlerin yapılması ile video uygulamaları kuramsal ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Dersin Amacı

Derste televizyon programı hazırlama süreci, amaçlar, teknik ve uygulama ile ilgili bilgiler, televizyon programı yapım aşamasında görevlendirmelerin nedenleri, görev alanların sorumlulukları, ön yapım, yapım ve yapım sonrası stratejilerin öğretilmesi amaçlanır. Ayrıca öğrencilerin uygulama yapmaları sağlanır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Stüdyo ve aktüel teknik ekipmanların kullanımı genel giriş
2 Uygulamalı olarak yapılacak tv program öneri formlarının oluşturulması
3 Belirlenen tv programı önerilerinin değerlendirilmesi ve projelerin onaylanması, çalışma ekiplerinin oluşturulması
4 Yapım Öncesi hazırlıklar
5 Stüdyo teknik ekipmanlarının kullanımının öğrenilmesi
6 Rejide yer alan teknik ekipmanların kullanımının öğrenilmesi
7 Aktüel ve stüdyo çekimleri teknik aletlerle çalışma
8 Vize Haftası
9 Aktüel ve stüdyo çekimleri için deneme programlar yapımı
10 Öğrencilerin projeleri kapsamında stüdyoda dekor oluşturma ve kamera kurma çalışmaları
11 Aktüel ve stüdyo çekimler için oluşturulan grupların proje program çekimleri
12 Aktüel ve stüdyo çekimler için oluşturulan grupların proje program çekimleri
13 Aktüel ve stüdyo çekimler için oluşturulan grupların proje program çekimleri
14 Aktüel ve stüdyo çekimler için oluşturulan grupların proje program çekimleri
15 Genel bir program çekim projesi çalışma
16 Final Haftası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 36 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2019277 Program çekimi yapma alanındaki temel tanım ve kavramları tanımlar.
2 2019278 Televizyon Programı yapmada kullanılan bilgi alanını kullanır.
3 2019279 Proje hazırlarken ölçer ve değerlendirir.
4 2019280 Program üretim sorumlulukları alarak, çalışmaları yürütür.
5 2019281 Televizyon program yapım sürecinde üstlenmiş olduğu görev dağılımına göre çalışabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1
2 3
3 2 3
4 3 3
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr