Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Mürsel KAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Türkiye'de Gazete Dağıtımının Gelişimi, Öğr. Gör. Mürsel Kan, Medya Ekonomisi dersi sunumu, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2019 * Hakan Ergül, Televizyonda Haberin Magazinleşmesi, İstanbul: İletişim Yayınları, 2000 Erdal Dağdaş, Türkiye'de magazin basını: magazin Eklerinin Sektör ve Metin Analizi, İstanbul: Ütopya Yayınevi, 2006. * Dr. Öğr. Üyesi Barış BULUNMAZ, Holdingleşme Ekseninde Türk Medyasında Tekelleşme Sorunu, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü. * Türkiye'de Toplumsal Alanda Yaşanan Muhafazakârlaşma Sürecinin Magazin Gazeteciliği Performansına Etkileri, Mürsel Kan, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dönem Projesi 2019 * Televizyon Haberciliğinde Etik, Bülent Çaplı, Hakan Tuncel, Ankara: Fersa Matbaacılık, 2010 * İnternet kaynakları, ders sunumları, sektör deneyimleri.

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, iletişim tarihinden yola çıkarak 1980 sonrası medyanın sahiplik yapısı, örgütsüzleştirme, köşe yazarlığının yükselişi, İstihdam sorunu/daralan iş alanı, alternatif medyanın yükselişi, yurttaş gazeteciliği, yalan haber medyada kadın sorunları, cinsiyetçilik, medyada şiddet, editöryal bağımsızlık, ajans ve bülten haberciliği, dağıtımda tekelleşme gibi sorunlara odaklanarak öğrencilere eleştirel bir perspektif kazandırabilmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve dersin tanıtımı 1_Medyanın Güncel Sorunları-1. Hafta.pdf
2 Basından medyaya geçiş: 1980’lerden itibaren iletişim sistemlerinin düzenlenmesinde yaşanan yapısal dönüşümler ve Türkiye. 2_Medyanın Guncel Sorunları-2. Hafta_basından medyaya donuşüm.pdf
3 Medyada etik sorunlar ve gazeteciliğin geleceği. 4_Medyanın Guncel Sorunları-4.hafta_kose yazarlığı.pdf
4 Medyada emek gücünün yeniden yapılandırılması ve sendikasızlaştırma. 4_Medyanın Guncel Sorunları-4.hafta_kose yazarlığı.pdf
5 İstihdam sorunu/daralan iş alanı. Yazılı Medya İstatistkleri 25072019_Tablolar.xls
7_1Kadın Gazeteciler _sunum-slaytc4b1.pdf
6 Alternatif medya 6_Medyaninn Guncel Sorunları-Sendikasızlaşma_6.hafta.pdf
7 Medyada teknoloji ile gelen sorunlar 7_1Kadın Gazeteciler _sunum-slaytc4b1.pdf
11_1_Mürsel Kan_Yalan Haberle Mücadele_Sunum.pptx
8 Medyada özellikli eleman sorunu. 7_1Kadın Gazeteciler _sunum-slaytc4b1.pdf
9 Ara sınav haftası
10 Medya mensuplarına yönelik saldırılar 11_Medyanın Guncel Sorunları-Sosyal Medyada içeriği Doğrulama.pptx
11 Editöryal bağımsızlık /Otosansür 8_Medyanın Guncel Sorunları -Yurttaş gazeteciliği_8.Hafta.pptx
12 Ajans haberciliğinin yükselişi. 12_Yeni Medya, Kamusal Alan ve Demokrasi.pptx
13 Medyada yaşanan sorunlara genç gazetecilerin bakışı. 13_Medyanın Guncel Sorunları-Medya İçeriklerine Dair Sorunlar.pptx
14 Dijital dünyada haber tercihleri ve yalan haberle mücadele.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
54 Ev Ödevi 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2021170 Medya sektöründe ulusal ve uluslararası gelişmeleri kendi bağlamında yorumlar.
2 2021171 Basına ilişkin yasal düzenlemelerin niteliğini ayırt eder.
3 2021172 Medyada emek gücünün yeniden düzenlenmesinden sonra yaşanan sorunları analiz eder.
4 2021173 Medya çalışanlarının hak ve yükümlülüklerini tanır.
5 2021174 Medyada ayrımcılığa yol açan stratejileri analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 5
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr