Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Arş. Gör. Dr. Gülten Arslantürk *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Göstergebilimin ABC’si, Mehmet Rifat, Say Yayınları, İstanbul, 2009. Powerpoint sunuları

Dersin İçeriği

Göstergebilimin tanımı, tarihçesi, türleri, alt dalları Göstergebilim okulları (Kopenhag Okulu, Moskova Okulu, Prag Okulu, Paris Okulu) Peirce ve Saussure’den sonraki ilk göstergebilimciler.

Dersin Amacı

Göstergebilim kavramı, bu kavramın tarihsel gelişimi üzerinde durulacaktır. Ayrıca ışığın fiziksel özellikleri ve ışığın görüntülerde anlam yaratma özelliği, göz, retina ve beynin ilişkisi, temel görsel iletişim elemanları, görsel iletişimin duyusal ve algısal teorileri, medyada yer alan görüntüleri kişisel, teknik, tarihsel, kültürel, etik ve eleştirel olmak üzere farklı bakış açılarından okuyabilme konularında temel bilgiler verilecektir. Göstergebilimsel kurama katkı sağlayan düşünürler, göstergebilimin temelleri ve tarihsel gelişim sürecinin aktarılması hedeflenmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Göstergebilim Kavramı gzt 438_göstergebilim_ders_1.pptx
2 Göstergebilimin Tarihçesi gzt 438_göstergebilim_ders_2.pptx
3 Göstergeler Kuramının Kaynakları gzt 438_göstergebilim_ders_3.pptx
4 Çağdaş Göstergebilim Kuramının Öncüleri: Peirce ve Saussere gzt 438_göstergebilim_ders_4.pptx
5 Çağdaş Göstergebilim Kuramının Öncüleri: Peirce ve Saussere gzt 438_göstergebilim_ders_5.pptx
6 Metin Okumaları gzt 438_göstergebilim_ders_6.pptx
7 Metin Okumaları gzt 438_göstergebilim_ders_7.pptx
8 Yazınbilim ve Anlatı Çözümleme Çalışmaları gzt 438_göstergebilim_ders_8.pptx
9 Ara Sınav
10 1960'lı Yıllardan Başlayarak Gelişen Göstergebilimsel Çalışmalar gzt 438_göstergebilim_ders_10.pptx
11 Metin Eleştirisini Etkileyen İki Göstergebilimsel Model: Eyleyenler Modeli/ İşlevler Modeli gzt 438_göstergebilim_ders_11.pptx
12 Temel Yapı Çözümlemesinde Başvurulan Göstergebilimsel Dörtgen Modeli gzt 438_göstergebilim_ders_12.pptx
13 Metin Okumaları gzt 438_göstergebilim_ders_13.pptx
14 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 40 1
41 Proje Sunma 1 30 1
44 Makale Yazma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 2 20
6 Uygulama/Pratik 2 7 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 12 24
34 Okuma 2 10 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2019300 Gösterge ve anlam ilişkisini kavrar.
2 2019301 Göstergeleri çözümleyerek mesaja ulaşır.
3 2019302 Göstergebilimin kuramsal içeriğini öğrenir.
4 2019303 Dil ve göstergenin anlamsal boyutunu kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 1
3 4 3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr