Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aysel Aziz (2017). Siyasal İletişim. 7. Baskı, Ankara: Nobel. Fatih Keskin (2016). Politik Kampanya Teorik ve Pratik. Ankara: Siyasal Kitabevi. Ebru Belkıs Kamanlıoğlu ve Aylin Göztaş (2010). Politik Gündem Odağında Halkla İlişkiler ve Gündem Oluşturma. Ankara: Nobel.

Dersin İçeriği

Kampanya kavramı, kampanya yönetimi, siyasal kampanya kavramı, geleneksel siyasal kampanyalar, katılımcı kampanyalar, siyasal iletişim, siyasal halkla ilişkiler, siyasal reklamcılık, gündem belirleme.

Dersin Amacı

Siyasal kampanya yönetiminin gelişim seyri, türleri ve aktörlerin konumları hakkında bilgi aktarmak ve bu bilgiler ışığında siyasal kampanya yönetim sürecine ilişkin uygulamalar yaptırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, akış ve beklentiler konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi.
2 Kampanya, kampanya türleri (seçim, gündem koyma, bilgilendirme, imaj, oy kampanyaları) ve kampanya yönetimi
3 Siyasal iletişim içinden siyasal kampanyalar, Siyasal kampanya sahipleri: Siyasal partiler, adaylar, iktidar ve yönetim organları, çıkar grupları, sendikalar, yeni toplumsal hareketler.
4 Siyasal kampanyaların dünyada ve Türkiyede gelişimi ve kurumsallaşması
5 Siyasetin medyatikleşmesi ve seçim kampanyaları
6 Modern seçim kampanyaların özelliği ve seçimlerin amerikanvarileşmesi
7 1980 sonrası kampanyalar ve kampanya örnekleri
8 Ara Sınav
9 Gündem Belirleme Hedefleme/Hedef Tespiti Sunumlar
10 Mesaj Çerçeveleme Sunumlar
11 Siyasal Pazarlama Siyasal Reklamcılık Sunumlar
12 Haber Yönetimi Sosyal Medya Yönetimi Sunumlar
13 Temalaştırma/Sahneleme İmaj/Kişiselleştirme Sunumlar
14 Genel Değerlendirme
15 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
38 Rapor Hazırlama 1 20 1
39 Rapor Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 27 27
21 Rapor Sunma 1 3 3
54 Ev Ödevi 5 5 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2019272 Siyasal kampanyaların tarihsel dönüm noktalarını ve siyasal kampanya türlerini açıklar.
2 2019273 ABD ve Kıta Avrupası’ndaki farklı siyasal kampanya uygulamalarının altında yatan nedenleri çözümler.
3 2019274 Modern seçim kampanyalarının özelliklerini ve unsurlarını tanımlar.
4 2019275 Postmodern seçim kampanyalarının getirdiği yenilikleri ve yeni mecraları tanır.
5 2019276 Türkiye’deki siyasal kampanyaların modern veya post-modern özelliklerini yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1
2 3 4
3 2
4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr