Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Şerif ARSLAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Grafik Tasarımın Temelleri, Grafik tasarımda Sayfa Düzeni, Gavin Ambrose, Paul Harris, Literatür yayınları • Sayfa Tasarımı ve Gazeteler, Filiz Tiryakioğlu, Detay Yayıncılık • T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Grafik Ve Fotoğraf, Dergi Sayfası Hazırlama, Ankara, 2013 • T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Grafik Ve Fotoğraf, Gazete Sayfası Hazırlama 1,2, Ankara, 2013 • T.C. Millî Eğitim Bakanlığı MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin güçlendirilmesi Projesi) Gazetecilik Alanı, Mizanpaj Taslağı, Ankara, 2008

Dersin İçeriği

Gazete ve dergi tasarımında sayfa düzenleme. Sayfa tasarımını belirleyen temel etkenler. Sayfa yapısı. Gazete ve dergi tasarımında kullanılan sayfa unsurları. Metinlerin düzenlenmesi. Haberde kullanılan metin türleri. Görsel malzemelerin kullanımı ve düzenlenmesi. Gazete ve dergi mizanpajında dikkat edilecek hususlar. İnDesign yazılımın öğrenilmesi. İnDesign programı ile gazete ve dergi tasarım uygulamaları yapılması.

Dersin Amacı

Gazete, dergi, katalog ve kitap gibi sayfa temelli editöryal ürünlerin tasarımlarının nasıl yapıldığı, gazete ve dergilerde kullanılan tasarım elemanlarının özellikleri, çok parçalı tasarımlarda sayfa planı gibi bilgilerin aktarılması. Piyasada çokça kullanılan popüler sayfa tasarım programı Adobe InDesign yazılımı ile gazete, dergi vb. ürünlerin tasarımı konusunda uygulamalar yaparak, öğrencilerin sayfa tasarımı becerilerini geliştirmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 • Adobe InDesign’a Giriş • Adobe InDesign Çalışma Alanını (Arayüz) Tanıma - Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler - Menüler ve klavye kısayollarını özelleştirme - Araç kutusu - Çalışma alanını görüntüleme - Tercihleri ayarlama Adobe InDesign’ın adı geçen araçlarının işlevlerini kavrayabilmek için uygulamalar yapılması Sayfa Tasarımı 1. Hafta Asenkron Video (2021-03-08 at 00_07 GMT-8).mp4
2 • InDesign’da Mizanpaj (Sayfa Tasarımı) - InDesign’da yeni bir belge oluşturma - Cetveller ve ölçü birimleri - Izgaralar - Cetvel kılavuzları - Sayfalar ve formalar - Kalıp sayfalar - Katmanlar - Çerçeve ve sayfaların mizanpajını oluşturma - Sayfaları, bölümleri ve kısımları numaralandırma - Metin değişkenleri • Masaüstü Yayıncılık ve Grid - Gridin önemi - Diğer sanat-tasarım dallarında oransallık ve grid - Gündelik yaşamda oransallık - Gridin kullanımı - Gridin sayfa tasarımına dönüşümü • Sayfa Tasarım Süreçleri - Araştırma, durum tespiti ve kararların verilmesi - Ön taslaklar - Sunum taslakları - Orijinal hazırlanması - Baskı ve çoğaltım aşamaları • Sayfa Tasarımında Görseller, Yazı ve Grafikler - Yazının kullanımı - Görseller Sayfa Tasarımı 2. Hafta Asenkron Video (2021-03-08 at 00_31 GMT-8).mp4
Gazete tasarımı - sunum 1.pptx
3 • InDesign’da Belgelerle Çalışmak - Dosya ve şablonlarla çalışmak - Belgeleri kaydetme - QuarkXPress ve PageMaker belgelerini dönüştürme - Belgeleri dışa aktarma • InDesign’da Metin Oluşturma - Metin ve metin çerçeveleri oluşturma - Metin akıtma, makaleler, bağlı öyküler - Metin düzenleme - Metin Bul/Değiştir - Glifler ve özel karakterler - Yazım denetimi ve dil sözlükleri - Dipnotlar - Değişiklikleri izleme ve gözden geçirme - InDesign’da düzenleme notları ekleme Adobe InDesign’ın adı geçen araçlarının işlevlerini kavrayabilmek için uygulamalar yapılması Sayfa Tasarımı 3. Hafta Asenkron.mp4
4 • InDesign’da Stiller - Paragraf ve karakter stilleri - Gömme ve iç içe sitiller - Nesne stilleri - Stillerle çalışma • Metin ve Nesneleri Birleştirme - Bağlantılı nesneler - Nesnelerin çevresine metin sarma - Yola yazım oluşturma - Resim yazıları • Tipografi - Metin biçimlendirme - Fontları kullanma - Satır ve karakter aralığı - Karakterleri ve paragrafları biçimlendirme - Metin hizalama - Sekmeler ve girintiler - Madde işaretleri ve numaralandırma - Metin kompozisyonu Adobe InDesign’ın adı geçen araçlarının işlevlerini kavrayabilmek için uygulamalar yapılması Sayfa Tasarımı 4. Hafta Asenkron Ders Videosu.mp4
5 • InDesign’da Tablolarla Çalışmak - Tabloları oluşturma - Tabloları seçme ve düzenleme - Tabloları biçimlendirme - Tablo komutları ve dolguları - Tablo ve hücre stilleri • Uzun Belge Özellikleri - Kitap dosyaları oluşturma - İçindekiler menüsünü oluşturma - Dizin oluşturma - İşaretleyicilerle çalışma • Çizim Oluşturma - Yolları ve şekilleri anlama - Çizgi ve şekil araçlarıyla çizme - Çizgi (kontur) ayarlarını uygulama - Köşe görünümünü değiştirme - Bileşik yollar ve şekiller • Grafikler - Grafik formatlarını anlama - Diğer uygulamalardan dosyaları içe aktarma - Grafikleri yerleştirme - Grafik bağlarını yönetme - Grafikleri ve metni yeniden kullanma Adobe InDesign’ın adı geçen araçlarının işlevlerini kavrayabilmek için uygulamalar yapılması Sayfa Tasarımı 5. Hafta Asenkron.mp4
6 • Çerçeveler ve Nesneler - Nesneleri seçme - Nesneleri dönüştürme - Nesneleri hizalama ve dağıtma - Nesneleri gruplama, kilitleme ve çoğaltma - Çerçevelerle ve nesnelerle çalışma - Kırpma yolları • Saydamlık Efektleri - Saydamlık efektleri ekleme - Renkleri karıştırma - Saydam resimleri düzleştirme • Renk - Spot ve proses renklerini anlama - Renk uygulama - Renk örnekleriyle çalışma - Renk tonları - Degradeler - Karışık mürekkep - İçe aktarılan grafiklerdeki renkleri kullanma • Bindirme Rengi - Belgeleri ve kitapları bindirme - Bindirme hazır ayarları - Bindirme için mürekkep seçeneklerini ayarlama Sayfa Tasarımı 6. Hafta_Asenkron.mp4
7 • Taşınabilir Belge Formatı PDF (Portable Document Format) - Adobe PDF’ye dışa aktarma - Adobe PDF seçenekleri - PDF’lerin servis sağlayıcılar için hazırlama - PDF’leri yapılandırma • Etkileşimli Belgeler - Flash için etkileşimli web belgeleri - Dinamik PDF belgeleri - Yer imleri - Köprüler - Çapraz referanslar - Filmler ve sesler - Animasyon - Sayfa geçişleri - Düğmeler - Digital Publishing Suite genel bakış • Genişletilebilir İşaretleme Dili XML (Extensible Markup Language) - XML ile çalışma - XML ile aktarma - XML için içeriği etiketleme - Belgeleri XML için yapılandırma - XML’yi dışa aktarma Sayfa Tasarımı 7. Hafta_Asenkron.mp4
8 • Renk Ayrımları - Renk ayrımlarını yazdırmaya hazırlama - Üst baskı - Mürekkepler, renk ayrımları ve tram frekansı • Otomasyon - Komut dosyaları - Eklentiler - Veri birleştirme • Adobe InCopy ve InDesign arasında içerik paylaşma - Temel yönetilen dosya iş akışını anlama - İçerik paylaşma - Atama paketleri - Yönetilen dosyalarla çalışma - İş akışınızı ayarlama • Adobe InDesign Kısayolları Tuşları Sayfa Tasarımı 8. Hafta Asenkron Video (2021-04-19 at 15_10 GMT-7).mp4
9 Data Merge Sayfa Tasarımı 9. Hafta Asenkron Ders Videosu.mp4
10 Afiş / İlan tasarımı uygulaması
11 Gazete Tasarım uygulaması Gazete tasarımı - sunum 1.pptx
12 Gazete Tasarımı uygulaması Gazete tasarımı - sunum 2.pptx
13 Dergi Tasarımı uygulaması dergi tasarımı.pptx
14 Katalog Tasarımı uygulaması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
49 Performans 14 2 28
54 Ev Ödevi 4 2 8

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1953493 Gazete ve Dergi üretiminde tasarım sürecini ve tasarımın önemini anlar
2 1953494 Yayıncılık sektöründe yaygın olarak kullanılan İndesign yazılımını öğrenir.
3 1953515 Gazete ve dergi gibi ürünleri tasarlama becerilerini geliştirir.
4 2143652 Haber üretim sürecini ve bunun gazetede veriliş biçimini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 3 2 5 3 2 2 5 3
2 5 2 3 2 5 3 2 2 5 3
3 5 2 3 2 5 3 2 2 5 3
4 4 1 2 1 4 1 1 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr