Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğr.Üyesi Sinan KAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erdinç, F. (2014). Yeni başlayanlar için HTML5 & CSS3. İstanbul: Pusula Yayıncılık. Gelişken, U. (2016). A'dan Z'ye Yeni Nesil Tekniklerle Web Tasarımı ve Web Programlama (2. Baskı) . İstanbul: Level Yayıncılık. Tokak, B. (2015). HTML5, CSS3 ve JavaScript ile Web Tasarımı. İstanbul: Dikey Eksen Yayınları. Duckett, J. (2011). HTML&CSS Design and Build Websites. John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana, USA. Robbins, J. N. (2012). Learning Web Design (Fourth Edition). O’Reilly Media, Inc., Canada. Sklar, J. (2015). Principles of Web Design (Sixth Edition). Cengage Learning, Boston, USA. w3schools.com

Dersin İçeriği

Web tasarımı ile ilgili temel kavramların ve araçların tanıtımı, Web tasarımı sürecinin aşamaları, HTML ve HTML5 etiketlerinin ve özelliklerinin kullanımı, CSS ile sayfa biçimlendirme ve düzenleme.

Dersin Amacı

Bu ders, öğrencileri etkin web sayfaları tasarlama konusunda eğitmeyi amaçlamaktadır. Web geliştirme sürecinin analiz ve tasarım aşamalarını, verilen projeler kapsamında uygulatmaktır. Ayrıca, içerik üretme ve bu içeriğin grafik tasarımının hazırlanmasına yönelik teknik beceriler kazandırmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Web tasarımı süreci ile ilgili temel kavramlar ve araçların tanıtılması gzt303_1.pptx
web_tas_ders_t.mp4
2 Web tasarımı sürecinin aşamaları gzt303_2.pptx
web_tas_1.mp4
3 HTML dilinin temel etiketleri ve özellikleri gzt303_1_7.docx
web_tas_2.mp4
gzt303_3.pptx
https://tr.khanacademy.org/computing/computer-programming/html-css
4 HTML5 diline ait temel etiketlerin kullanımı web_tas_3.mp4
gzt303_4_5.pptx
5 HTML5 diline ait temel etiketlerin kullanımı web_tas_4.mp4
gzt303_4_5.pptx
6 Resim ve link işlemleri web_tas_5.mp4
gzt303_6.pptx
7 Tablo, form, ses ve video işlemleri web_tas_6.mp4
gzt303_7.pptx
8 Temel CSS bilgisi web_tas_7.mp4
gzt303_8.pptx
gzt303_8-13.docx
9 Ara sınav
10 CSS kutu modeli web_tas_8.mp4
gzt303_10.pptx
11 Tablo ve menü tasarımı web_tas_9.mp4
gzt303_11.pptx
12 Layout oluşturma web_tas_10.mp4
gzt303_12.pptx
13 Responsive tasarım web_tas_11.mp4
gzt303_13.pptx
14 Responsive tasarım https://websitesetup.org/html5-cheat-sheet/
https://websitesetup.org/css3-cheat-sheet/
https://websitesetup.org/
15 Öğrenci projelerinin değerlendirimlesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
22 Proje Hazırlama 2 9 18
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
54 Ev Ödevi 1 1 1

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1972271 Web tasarımı ile ilgili temel kavramları açıklar.
2 1972272 Web tasarımı sürecinin aşamalarını uygular.
3 1972273 HTML5 dilini kullanarak web sayfaları oluşturur.
4 1972274 Oluşturulan web sayfalarını CSS dilini kullanarak biçimlendirir.
5 1972275 Tasarlanmış bir web sayfasını belirlenen kriterlere göre değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 3 5
3 5 3
4 5 3
5 3 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr