Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Assistant Prof. Hasan Turgut *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lister, Dovey, Giddings. Grant, Kelly (2009). New Media A Critical Introduction. Routledge. Bolter, J. D., Grusin R. (1999). Remediation: Understanding New Media. MIT Press. David Morley & Kevin Robins (2011). Kimlik Mekanları. Emrehan Zeybekoğlu (Çev.), 2. Basım, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Zygmunt Bauman & David Lyon (2013). Akışkan Gözetim. Elçin Yılmaz (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Mutlu Binark (der.) (2014). Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Hakan Tanıttıran (haz.) (2009). Toplumsal Paylaşım Ağı: Facebook. İstanbul: Kalkedon Yayınları. Manuel Castells (2013). İsyan ve Umut Ağları İnternet Çağında Toplumsal Hareketler. Ebru Kılıç (çev.), İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. Tuğrul Çomu (haz.) (2010). Yeni Medyada Nefret Söylemi. İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Dersin İçeriği

Yeni Medya; Geleneksel Medya-Yeni Medya Ayrımı; Temel Özellikleri; Küreselleşme ve Yeni Medya; Siber Kültür ve Siber Kimlikler; Gözetim , Denetim Toplumları; Teşhir Kültürü; Çevrimiçi Oyun Kültürü ve Kimlikler; Sosyal Ağlar.

Dersin Amacı

Öğrencilere, yeni medya kavramının tanımı, temel özellikleri ve çeşitli etkileri hakkında teorik bilgi verilerek, yeni medyanın küresel ve yerel etkilerini idrak etmesi ve bunlarla ilgili sorunlara çözüm önerileri üretmesi amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, Dersin işlenişine ilişkin bilgi paylaşımı Anlatım Yeni Medya Yeni Kimlikler 1. Hafta (Asenkron).mp4
Yeni Medya Yeni Kimlikler 1. Hafta (Asenkron).pptx
2 Yeni Medya Tanımı ve Temel Özellikleri Anlatım Yeni Medya Yeni Kimlikler 2. Hafta (Asenkron).pptx
Yeni Medya Yeni Kimlikler 2. Hafta (Asenkron Dersi).mp4
3 Geleneksel Medya Yeni Medya Ayrımı Anlatım Yeni Medya Yeni Kimlikler 3. Hafta (Asenkron Dersi).mp4
Yeni Medya Yeni Kimlikler 3. Hafta (Asenkron Dersi).pptx
4 Ağ Toplumu Anlatım Yeni Medya Yeni Kimlikler 4. Hafta (Asenkron Dersi).pptx
Yeni Medya Yeni Kimlikler 4. Hafta (Asenkron Dersi).mp4
5 Sosyal Ağlar, Teşhir Kültürü ve Kimlik Anlatım Yeni Medya Yeni Kimlikler 5. Hafta (Asenkron Dersi).pptx
Yeni Medya Yeni Kimlikler 5. Hafta (Asenkron Dersi).mp4
6 Çevrimiçi Kimlikler ve Oyun Kültürü Anlatım Yeni Medya Yeni Kimlikler 6. Hafta (Asenkron Dersi).pptx
Yeni Medya Yeni Kimlikler 6. Hafta (Asenkron Dersi).mp4
7 Küreselleşme, Siyaset ve Yeni Medya Anlatım Yeni Medya Yeni Kimlikler 7. Hafta (Asenkron Dersi).pptx
Yeni Medya Yeni Kimlikler 7. Hafta (Asenkron Dersi).mp4
8 Yeni Medyada Denetim ve Gözetim Anlatım Yeni Medya Yeni Kimlikler 8. Hafta (Asenkron Dersi).pptx
Yeni Medya Yeni Kimlikler 8. Hafta (Asenkron Ders).mp4
HAFTA 4.pptx
9 ARA SINAV
10 Toplumsal Hareketler ve Alternatif/Aktivist Medya Anlatım Yeni Medya Yeni Kimlikler 10. Hafta (Asenkron Ders).pptx
Yeni Medya Yeni Kimlikler 10. Hafta (Asenkron Ders).mp4
11 Medya Ekosistemi ve Sosyal Platformlar Anlatım Sosyal İkilem Belgeseli ve Sosyal Medya Platformları (1).pptx
Yeni Medya Yeni Kimlikler 11. Hafta (Asenkron Ders).mp4
12 Yeni Medya ve Nefret Söylemi Anlatım Yeni Medya Yeni Kimlikler 12. Hafta (Asenkron Ders).pptx
Yeni Medya Yeni Kimlikler 12. Hafta (AsenkronDers).mp4
13 Yeni Medya ve Toplumsal Cinsiyet Anlatım Yeni Medya Yeni Kimlikler 13. Hafta (Asenkron Ders).pptx
Yeni Medya Yeni Kimlikler 13. Hafta (Asenkron Ders).mp4
14 Yeni Medya ve Etik Yaklaşımlar Anlatım Yeni Medya Yeni Kimlikler Asenkron_ Transhümanizm (2021-01-01 at 13_00 GMT-8).mp4
HAFTA 12.pptx
15 Yeni Medyanın Geleceği Soru-Cevap, Tartışma HAFTA 12.pptx
Yeni Medya Yeni Kimlikler 15. Hafta (Asenkron).pptx
Yeni Medya Yeni Kimlikler 15. Hafta (Asenkron Ders).mp4
16 FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 1 3 3
11 Soru-Yanıt 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 1 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 2 30
34 Okuma 5 2 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1973519 Yeni Medya kavramı ve temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
2 1973520 Geleneksel Medya ve Yeni Medya ayrımını yapar.
3 1973521 Yeni Medyanın sosyo-politik ve kültürel etkilerini öğrenir.
4 1973522 Yeni medya literatürüne ilişkin disiplinlerarası bakış açısı kazanır ve alana ilişkin sorunlara çözüm önerileri üretir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 2 5 1 5
3 5 5
4 5 3 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr