Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Onur Bekiroğlu *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aysel Aziz. Siyasal İletişim. Oya Tokgöz. Siyasal İletişimi Anlamak. Zülfikar Damlapınar, Şükrü Balcı. Siyasal İletişim Sürecinde Seçimler, Adaylar, İmajlar. Ahmet Kalender. Siyasal İletişim. Seçmenler ve İkna Stratejileri. Erol Çankaya. Siyasal İletişim Dünya'da ve Türkiye'de. Darren Lilleker. Siyasal İletişimin Temel Kavramları. Ferruh Uztuğ. Siyasal İletişim Yönetimi. Eser Köker. Politikanın İletişimi, İletişimin Politikası.

Dersin İçeriği

- Siyasal iletişim kavramı - Siyasal iletişimin Dünya'da ve Türkiye'deki gelişimi - Siyasal iletişimin diğer disiplinlerle ilişkisi - Siyasal iletişim süreci - Siyasal iletişimin aktörleri - Siyasal iletişim politikaları ve enstrümanları - Medya ve siyasal iletişim - Siyasal iletişim ve sosyal medya

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında öğrencilerin siyasal iletişim olgusunu çeşitli boyutları, gelişim çizgisi, enstrümanları ve siyasal iletişim yönetiminin kritik noktalarıyla birlikte kavraması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Siyaset ve siyasal iletişime ilişkin genel giriş Siyasal İletişim - 1 Hafta.mp4
SİYASAL İLETİŞİM. GİRİŞ. 1. HAFTA.docx
2 Siyasal iletişim olgusu SİYASAL İLETİŞİM. DERS NOTLARI - ÖZ.docx
Siyasal İletişim. Asenkron Ders. 2. Hafta.mp4
3 Siyasetin ve siyasal iletişimin Amerikanvarileşmesi olgusu SİYASAL İLETİŞİM. DERS NOTLARI - ÖZ.docx
Siyasal İletişim. Asenkron. 3. Hafta.mp4
4 Siyasetin Amerikanvarileşmesi olgusu ve alt dinamikleri SİYASAL İLETİŞİM. DERS NOTLARI - 4-5.docx
5 Siyasal iletişimin işlevleri SİYASAL İLETİŞİM. DERS NOTLARI. 5. Hafta.docx
Siyasal İletişim. Asenkron Ders. 5. Hafta.mp4
6 Dünya'da siyasal iletişimin gelişim serüveni; ABD, İngiltere ve Fransa'dan kesitler Siyasal İletişim. Asenkron Ders. 6. Hafta.mp4
SİYASAL İLETİŞİM. DERS NOTLARI - 6-7.docx
7 Türkiye'de seçim dönemleri ve siyasal kampanyalar SİYASAL İLETİŞİM. DERS NOTLARI - 6-7.docx
Siyasal İletişim. Asenkron Ders. 7. Hafta.mp4
8 Türkiye'de seçim dönemleri ve siyasal kampanyalar SİYASAL İLETİŞİM. DERS NOTLARI - ÖZ.docx
Siyasal İletişim. Asenkron Ders. 8. Hafta.mp4
9 Ara sınav
10 Türkiye'de seçim dönemleri ve siyasal kampanyalar; Siyasal iletişimin aktörleri Siyasal İletişim. Asenkron Ders. 10. Hafta.mp4
SİYASAL İLETİŞİM. DERS NOTLARI. 10-11.docx
11 Siyasal iletişimin aktörleri ve güncel örnekler Siyasal İletişim. Asenkron Ders. 11. Hafta.mp4
SİYASAL İLETİŞİM. DERS NOTLARI. 11. Hafta.docx
12 Siyasal iletişimin aktörleri ve güncel örnekler Siyasal İletişim. Asenkron Ders. 12. Hafta.mp4
SİYASAL İLETİŞİM. DERS NOTLARI. 12. Hafta.docx
13 Siyasal iletişim enstrümanları ve uygulamaları Siyasal İletişim. Asenkron Ders. 13. Hafta.mp4
SİYASAL İLETİŞİM. DERS NOTLARI - 13. Hafta.docx
14 Siyasal iletişim enstrümanları ve uygulamaları Siyasal İletişim. Asenkron Ders. 14. Hafta.mp4
SİYASAL İLETİŞİM. DERS NOTLARI - 14. Hafta.docx
15 Siyasal iletişim enstrümanları ve uygulamaları SİYASAL İLETİŞİM. DERS NOTLARI - 15. Hafta.docx
Siyasal İletişim. Asenkron Ders. 15. Hafta Son.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 80 1
41 Proje Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 10 10
10 Tartışma 1 15 15
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1954653 Siyasal iletişim olgusunu tanımlar.
2 1954693 Siyasal iletişimin aktörlerini listeler.
3 1954707 Siyasal iletişim sürecinde kullanılan enstrümanları tanımlar.
4 1954714 Etkili siyasal iletişimin özelliklerini ana hatlarıyla değerlendirir.
5 1954716 Dünya'da ve Türkiye'de siyasal iletişim tarihsel gelişim sürecini açıklar.
6 2143198 Siyasal iletişimin geleneksel ve yeni medya bağlamındaki gelişim ve kullanım dinamiklerini analiz eder.
7 2143199 Siyasal reklam türlerine ve mesaj çekiciliği türlerine göre siyasal reklam içerikleri hazırlanması işlemini uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 4
2 4 3 2 4
3 4 2 4
4 5 4 3 4
5 5 4 4 4 5
6 5 3 4 4 4 5
7 5 3 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr