Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi. Ahmet Faruk Çeçen *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Girgin, A. ve Özay, S. (2013). Haber Yazmak, İstanbul: Der Yayınları. Gezmen, B. ve Gürkan, H. (2016). Haber Uygulamaları: Haberin Temel İlkeleri, İstanbul: Artes Yayınları. Bülbül, R. (2001). Haberin Anatomisi ve Temel Yaklaşımlar, Ankara: Nobel Yayınları. Aslan, K. (2003). Haberim Var: Örneklerle Haberin ABC'si, İstanbul: Anahtar Yayınları. Şeker, M. (2004). Sayfa Düzeni: Kuramsal Temeller ve Uygulama İlkeleriyle, Konya: Çizgi Kitabevi.

Dersin İçeriği

Bu ders, haber toplama ve üretim süreci ile ilgili uygulamaya yönelik bilgileri içermektedir.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin haber toplama ve üretim süreci hakkında edindikleri kuramsal bilgileri fakülte bünyesinde çıkan bir gazetede uygulamalı olarak kullanmalarını ve böylece gazetecilik mesleğine hazırlanmalarını sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Basın kuruluşlarındaki haber toplama, üretim ve dağıtım süreci hakkında genel bilgilendirme 30. YARIŞMA.docx
https://drive.google.com/file/d/1g1QspDmSkbr8j-PjXSqqQApwRbRU80y4/view?usp=shari
2 Gazete üretiminde görev dağılımın, ekip çalışmasının ve zaman yönetiminin önemi uygulamalı gazetecilik.docx
https://drive.google.com/file/d/1dDuuMmaCORIkxzvg_1urxgIZ0cE9KoNB/view?usp=shari
3 Gazete için gündem toplantısı: Yerel, ulusal veya uluslararası gündem hakkında tartışma uygulamalı gazetecilik - Copy (2).docx
https://drive.google.com/file/d/1_kepgBhLfVzRT5yDWEzNfqWAt3Pj381x/view?usp=shari
4 Gazete için gündem toplantısı: Haber konularının ve gazete yazı türlerinin belirlenmesi, seçilen haber konuları kapsamında görüşülmesi gereken haber kaynakları hakkında tartışma uygulamalı gazetecilik - Copy (3).docx
uygulamalı gazetecilik - Copy (4).docx
https://drive.google.com/file/d/1MRByK7YOdjAVylgs6YCatJJbOnkRWkjS/view?usp=shari
5 Gazete için gündem toplantısı: Haber konularının ve gazete yazı türlerinin belirlenmesi, seçilen haber konuları kapsamında görüşülmesi gereken haber kaynakları hakkında tartışma uygulamalı gazetecilik - Copy (5).docx
https://drive.google.com/file/d/1imrl0ZOKINuJ0Hjn5Zji51rhI2OBK4D1/view?usp=shari
6 Gazete için gündem toplantısı: Görev dağılımının yapılması ve teslim tarihinin belirlenmesi uygulamalı gazetecilik - Copy (6).docx
https://drive.google.com/file/d/18fJlg9W32pi0DMgC8hwvzbD0PpLyLyhW/view?usp=shari
7 Haber toplama sürecinde uygulanan yöntemlerin gözden geçirilmesi uygulamalı gazetecilik - Copy (7).docx
https://drive.google.com/file/d/1zVXuwOLhYlLi8PJKcGb1wyvqJkBvdfYA/view?usp=shari
8 Haber toplama sürecinde elde edilen yazılı ve görsel bulguların değerlendirilmesi, eksikliklerin giderilmesi, yeni önerilerin geliştirilmesi uygulamalı gazetecilik - Copy (8).docx
https://drive.google.com/file/d/1zVXuwOLhYlLi8PJKcGb1wyvqJkBvdfYA/view
9 Yazım ve redakte https://drive.google.com/file/d/1LyWyLiE0biFL8QpMn24Uw0K00ceCD802/view?usp=shari
10 Yazım ve redakte https://drive.google.com/file/d/1LyWyLiE0biFL8QpMn24Uw0K00ceCD802/view?usp=shari
11 Görsel unsurların işlenmesi https://drive.google.com/file/d/1LyWyLiE0biFL8QpMn24Uw0K00ceCD802/view?usp=shari
12 Metinlerin ve görsellerin gazete sayfasındaki tasarımı https://drive.google.com/file/d/1LyWyLiE0biFL8QpMn24Uw0K00ceCD802/view?usp=shari
13 Metinlerin ve görsellerin gazete sayfasındaki tasarımı https://drive.google.com/file/d/1LyWyLiE0biFL8QpMn24Uw0K00ceCD802/view?usp=shari
14 Gazetenin baskı süreci https://drive.google.com/file/d/1LyWyLiE0biFL8QpMn24Uw0K00ceCD802/view?usp=shari
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
23 Proje Sunma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1
41 Proje Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 3 3
6 Uygulama/Pratik 8 10 80
10 Tartışma 3 7 21
12 Takım/Grup Çalışması 8 2 16
22 Proje Hazırlama 2 2 4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1864272 Gazetecilik hakkında profesyonel derecede bilgi edinme.
2 1864273 Haber toplama ve üretim sürecinde araştırma, sorgulama, yazma, düzenleme, tasarım becerilerini geliştirmek.
3 1864274 Uygulamalı olarak haber yazmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 4 3 3 1 2 3 3 5
2 5 4 4 3 2 5 3 5 3 5
3 5 4 5 3 2 2 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr