Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Nurhayat YOLOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atabek, G. Ş. ve Atabek, Ü. (2007). Medya Metinlerini Çözümlemek, Ankara: Siyasal Kitabevi Yayınları. Türkoğlu, N. ve Şimşek, M. C. (2016). Medya Okuryazarlığı, İstanbul: Pales Yayınları. Binark, M. ve Bek, M. G. (2007). Eleştirel Medya Okuryazarlığı Kuramsal Yaklaşımlar ve Uygulamalar, İstanbul: Kalkedon Yayıncılık.

Dersin İçeriği

Bu ders, medya okuryazarlığının kavramsal ve tarihsel gelişimi, dünyada ve Türkiye'de medya okuryazarlığı çalışmaları, medya metinlerinin üretim ve tüketim süreci, medyada temsil sorunu ve türleri gibi konuları içermektedir.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin medya metinlerini eleştirel bir gözle ve yöntemli bir şekilde çözümlemelerini ve böylece medya ürünlerinin aktif okuyucuları olmalarını sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medya Okuryazarlığı konularına toplu bir bakış AVYS- M.OkurYazrlk 1.pptx
2 Medya Eğitimi AVYS-MedyaOkurYazrlık 2.pptx
3 Medya Okuryazarlığının Tarihsel Süreci MedyaOkryazrlk Becerlr- Adnan Altun.pdf
AVYS-MedyaokurYazarlk 3.pptx
4 Medya Okuryazarlığı Kuramları AVYS- MedyaOkuryazrlk 4.pptx
MedyaOkurYElsrDüsnc-Dilruba Kürüm.pdf
5 Aufderheide’nin Medya Eğitim İlkeleri AVYS- Medya okuryazarlık 5.pptx
6 Medya Okuryazarlığı Becerileri AVYS- Medya Okuryazarlk 6.pptx
7 Medya Okuryazarlığı Becerileri AVYS- Medya Okuryazarlığı 7.pptx
8 Medya Okuryazarlığı Becerileri: Makale İncelemesi AVYS- Medya okuryazarlık 8.pptx
9 Ara Sınavı
10 Medya Okuryazarlığı Becerileri: Makale İncelemesi AVYS- MedyaOkurYazarlk 10.pptx
MedyaOkurYazarlıgi-MAKLE.pdf
11 Medya Okuryazarlığı Becerileri: Makale İncelemesi MedyaOkurYazarlıgi-MAKLE.pdf
12 Dijital medya okuryazarlığı MedyaOkurYazarlıgi-MAKLE.pdf
13 Dijital medya okuryazarlığı: Örnek vaka incelemeleri MedyaOkurYazarlıgi-MAKLE.pdf
14 Medya Okuryazarlığı Modelleri 1. James W. Potter’ın Bilişsel Medya Okuryazarlığı Modeli 2. Rick Shepherd’in Eleştirel Medya Eğitimi Modeli 3. J. Francis Davis’in Medya Eğitim Programlarının Kuramsal Kökenleri MedyaOkuryazarlık-N.Sezer.docx
15 Konu Özetleri AVYS-MedyaokurYazarlk 15.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
22 Proje Hazırlama 1 40 1
2 Final Sınavı 1 40 1
41 Proje Sunma 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 10 1 10
22 Proje Hazırlama 1 15 15
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1977534 Medya okuryazarlığını betimler
2 1977535 Dünya'daki ve Türkiye'deki medya okuryazarlığının gelişim sürecini tarihsel bağlamda yorumlar
3 1977536 Medya metinlerinin üretim ve tüketim süreçlerini analiz eder
4 1977537 Medya mesajlarını çözümlemek için strateji geliştirir
5 1977538 Medyada temsil sorunlarını farklı medya metinleri üzerinden eleştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3
2 3 3 4 3 3 3 5
3 3 3 5 4 5
4 4 3 4 3 3 3 5
5 4 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr