Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Ögr. Üyesi Nurhayat YOLOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sözen, Edibe (2017). Söylem, Belirsizlik, Mübadele, Bilgi/Güç ve Refleksivite. İstanbul: Profil Kitap - K. Marx & F. Engels (1999). Alman İdeolojisi, Sevim Belli (Çev.), İstanbul: Sol Yayınları. M. Foucault (1999). Bilginin Arkeolojisi, Veli Urhan (Çev.), İstanbul: Birey Yayıncılık. M. Foucault (2014). Sonsuza Giden Dil. 2. Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. M. Foucault (2015). Kelimeler ve Şeyler. 2. Baskı, Ankara: İmge Yayınevi. Ernesto Laclau (2015). Evrensellik, Kimlik ve Özgürleşme. 4. Baskı, İstanbul: Birikim Yayınları. E. Laclau & C. Mouffe (2015). Hegemonya ve Sosyalist Strateji. 3. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları. Kolektif (2015). Söylem ve İdeoloji. 2. Baskı, Ankara: Su Yayınları. Kolektif (2005). Medya İktidar ideoloji. Mehmet Küçük (der.), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Kolektif (2007). Medya Metinlerini Çözümlemek. Ümit Atabek & Gülseren Şennur Atabek (der.), Ankara: Siyasal Yayınevi. Nuri Bilgin (2014). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi. Ankara: Siyasal Kitabevi. Ömer Özer (2011). Haber Söylem İdeoloji Eleştirel Haber Çözümlemeleri, Ankara: Literatürk Academia. Sibel Arkonaç (2016). Söylem Araştırmaları, Hiperlink Yayınları.

Dersin İçeriği

Söylem Kavramı ve özellikleri, söylem kuramları (yapısalcılık, post yapısalcılık, Hermaneutik yaklaşım, bilgi güç söylemı), Von Dijk haber söylem, eleştirel söylem, medyada dilin kullanımı ve örnek analizler

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilerin söylemin nasıl ve hangi amaçlar doğrultusunda kurulduğu ve bunun okur/izler kitle üzerindeki etkileri konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders hakkında genel bilgiler ve söylem kavramı Anlatım AVYS- Söylem Analizi.pptx
2 Söylem kuramları: yapısalcılık, post yapısalcılık ve söylem Anlatım SoylmAnlzGENEL.pdf
3 Söylem kuramları: Hermeneutik / yorumcu görüş ve söylem Anlatım Kardak Krizi.docx
4 Söylem kuramları: Foucault'cu bilgi güç söylemi Anlatım Coronavirü5.4.21-VIZE.docx
Asu Maro-Köşe Yazısı 26.4.21-VIZE.docx
5 Söylem analizi: Van Dijk ve haber söylemi Anlatım SoylmAnlz-H.Celik.pdf
6 Van Dijk haber söylemi: örnek olay analizi Anlatım Retorik-Ders NotuAOF.docx
7 Van Dijk haber söylemi: örnek olay analizi Anlatım VanDajk-ÖrnekÇözüm.-Milliyet-7.docx
SöylemAnalizi7.Hafta.pptx
8 Van Dijk haber söylemi: örnek olay analiz Anlatım üniversite tanıtım-söylem.pdf
9 Ara Sınav
10 Örnek Olay-Sunum Sunum, Tartışma, Soru-Cevap
11 Örnek Olay-Sunum Sunum, Tartışma, Soru-Cevap
12 Örnek Olay-Sunum Sunum, Tartışma, Soru-Cevap
13 Örnek Olay-Sunum Sunum, Tartışma, Soru-Cevap
14 Örnek Olay-Sunum Sunum, Tartışma, Soru-Cevap
15 Genel Değerlendirme Tartışma, Soru-Cevap
16 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 20 1
41 Proje Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 5 1 5
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 2 2
34 Okuma 9 3 27

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1974370 Söylem ve söylem çeşitleri hakkında bilgi sahibi olur.
2 1974371 Söylem ve ideoloji arasında ilişki kurabilir.
3 1974372 Haberlerde söylemin nasıl kurulduğunu öğrenir.
4 1974373 Söylem analizi ile ilgili temel kavramları bilir.
5 1974374 Söylem analizi tekniğini haber analizlerinde uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 5 5 5
3 4 5 5 5
4 5 5 5
5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr