Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Onur Bekiroğlu *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nurettin Güz (2005). Haberde Yönlendirme ve Kamuoyu Araştırmaları. Ankara: Nobel Yayınları. Arsev Bektaş (2000). Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi. İstanbul: Bağlam Yayınları Hülya Tufan (ed.) (1995). Kamuoyu Kimin Oyu? İstanbul: Kesit Yayıncılık. Nejdet Atabek ve Erdal Dağtaş (1998). Kamuoyu ve İletişim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Erkan Yüksel (2007). “Kamuoyu Oluşturma” ve “Gündem Belirleme” Kavramları Nerede Kesişmekte, Nerede Ayrılmaktadır? Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2007/1. Michael Milburn. Sosyal Psikolojik Açıdan Kamuoyu ve Siyaset. Ankara: İmge Kitabevi.

Dersin İçeriği

Dersin içeriğini; kamuoyu kavramı, kamuoyunun oluşumu, kamuoyu araştırmalarının tanımı ve gelişimi, kamuoyu araştırmalarının önemi, türleri, seçmenler ve politikacılar üzerindeki etkileri, medya ve kamuoyu arasındaki ilişkiler, medyanın kamuoyu oluşturma fonksiyonu ve gündem belirleme gücü gibi konular oluşturmaktadır.

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında öğrencilerin kamuoyu ve medya arasındaki ilişkilerin teorik arka planını ve pratiklerini yansımalarını temel hatlarıyla öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kamuoyu ve Medya dersinin genel çerçevesine ilişkin bilgilendirme Yok Yok Kamuoyu ve Medya. Asenkron Ders. 1. Hafta.mp4
2 Kamuoyu Kavramı: Kamu Unsuru, Oy Unsuru ve Süreç Unsuru. Yok Yok Kamuoyu ve Medya. Asenkron Ders. 2. Hafta.mp4
Kamuoyu ve Medya 2. Hafta.docx
3 Kamuoyunun Oluşumu Kamuoyu Oluşturan Faktörler, Kamuoyunun Önemi. Yok Yok Kamuoyu ve Medya 3. Hafta.docx
Kamuoyu ve Medya. Asenkron Ders. 3. Hafta.mp4
4 Medya Sektöründe Mülkiyet ve Kontrolün Özgün Biçimleri Yok Yok Kamuoyu ve Medya. Asenkron Ders. 4. Hafta.mp4
Kamuoyu ve Medya 4. Hafta.docx
5 Medya Sektöründen Davetli Konuklar ile Deneyim Paylaşımı Yok Yok Kamuoyu ve Medya. Asenkron Ders. 5. Hafta.mp4
6 Kamuoyu Araştırmaları; Kamuoyu Araştırmalarının Önemi; Türkiye'de Kamuoyu Araştırma Şirketlerinin Genel Görünümü Yok Yok Kamuoyu ve Medya. Asenkron Ders. 6. Hafta.mp4
Kamuoyu ve Medya 6. Hafta.docx
7 Kamuoyu Araştırmalarının Politikacılar Üzerindeki Etkileri; Kamuoyu Araştırmalarının Seçmenler Üzerindeki Etkileri Yok Yok Kamuoyu ve Medya 7. Hafta.docx
Kamuoyu ve Medya. Asenkron Ders. 7. Hafta.mp4
8 Medyada Kamuoyu Araştırmalarının Kullanımı ve Tarihsel Süreçten Örnekler Yok Yok Kamuoyu ve Medya 8. Hafta. Türk Basınında Kamuoyu Araştırmaları.Makale.pdf
Kamuoyu ve Medya. Asenkron Ders. 8. Hafta.mp4
9 Vize Haftası Yok Yok
10 Kamuoyu Oluşturma ve Gündem Belirleme arasındaki farklar ve kesişme noktaları Yok Yok Kamuoyu ve Medya 10. Hafta. Kamuoyu ve Gündem Belirleme Farkı. Makale.pdf
Kamuoyu ve Medya. Asenkron Ders. Nayirah Testimony_Tanıklığı. 10. Hafta.mp4
11 Propaganda, Kamuoyu ve Medya Yok Kamuoyu ve Medya 11. Hafta.docx
12 Türkiye'de Kamuoyunun Genel Özellikleri ve Değişim Dinamikleri Var - Öğrenci Sunumları Yok Kamuoyu ve Medya 12. Hafta. Türk Kamuoyunun Özellikleri.ppt
13 Kritik: Sosyal Medya, Demokrasi ve Dijital Parrhesia Var - Öğrenci Kritiği Yok Kamuoyu ve Medya. Asenkron Ders. 13. Hafta.mp4
Kamuoyu ve Medya 13. Hafta. Sosyal Medya. Demokrasi ve Dijital Parrhesia.pdf
14 Kamuoyu, Medya ve Siyaset Yok Yok Kamuoyu ve Medya. Asenkron Ders. 14. Hafta.mp4
15 Parrhesia, Dijital Parrhesia, Sosyal Medya, Demokratikleşme ve Popülizm Kamuoyu ve Medya. Asenkron Ders. 15. Hafta Son.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 75 1
41 Proje Sunma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 7 2 14
12 Takım/Grup Çalışması 7 2 14
21 Rapor Sunma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1955104 Kamuoyu kavramını ve unsurlarını tanımlar.
2 1955117 Kamuoyunun oluşum sürecini açıklar.
3 1955162 Kamuoyu araştırmalarının seçmenler üzerindeki etkilerini listeler.
4 1955167 Medya ve kamuoyu arasındaki ilişkileri analiz eder.
5 1955168 Medyanın kamuoyu oluşturma fonksiyonu ve gündem belirleme gücünü yorumlar.
6 2152220 Kamuoyu, medya ve yeni medya bağlamında gündeme gelen yeni dinamikleri ve yönelimleri analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4 3
4 5 4 3 3 4 4 3
5 5 5 4 3 4 4 3
6 5 3 5 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr