Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi. Ahmet Faruk Çeçen *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Modern Approach to English Teaching, John Doe, William J. Smith, Cyber Publishing, Baltimore, 1994. Makaleler

Dersin İçeriği

İletişim çalışmaları alanında yazılı sözlü ve işitsel Mesleki İngilizce konularının anlatılması.

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilerin iletişim alanındaki İngilizce literatürü takip edebilmeleri ile ilgili temel İngilizce bilgisinin verilmesini amaçlamaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Terminoloji 1. bölüm 1-2 Modals.docx
https://drive.google.com/file/d/1Q4yoBY29ralAn66yyM76O5VG_nJnUZFX/view?usp=shari
mesleki yab dil 3 - 1. hafta.docx
2 Terminoloji 2 1-2 Modals.docx
https://drive.google.com/file/d/1naCl014T6eXCEV1gIpPJ36q2F4hHkWYn/view?usp=shari
mesleki yab dil 3 - 2. hafta.docx
3 Terminoloji 3 3-4 passive vioce.docx
https://drive.google.com/file/d/1Q8Bwd5QHCkFwR38GbD5K5V_4fLuUxFal/view?usp=shari
mesleki yab dil 3 - 3. hafta.docx
4 Terminoloji 4 https://drive.google.com/file/d/15uu3FhA2HXyTnX5hxffjTLKUL4VWQbqX/view?usp=shari
mesleki yab dil 3 - 4. hafta.docx
5 Terminoloji 5 5-6 conditional sentences.docx
https://drive.google.com/file/d/1eyIVL25ZQSASHFfujLmKCXG9uKI6ynKV/view?usp=shari
mesleki yab dil 3 - 5. hafta.docx
6 Terminoloji 6 https://drive.google.com/file/d/1LIZTI5pXzRa0dlFb5QcLBsuaD_wNqnLh/view?usp=shari
mesleki yab dil 3 - 6. hafta.docx
7 Ara sınav 7-8 gerund and infinitive.docx
https://drive.google.com/file/d/1cQNK406GrnhQwfXnz56jZ_3povv0Vnhs/view?usp=shari
8 Metinde Bağlam https://drive.google.com/file/d/1W-NVgj9QuIKezNGXtVzNsT8bqinufkOg/view?usp=shari
mesleki yab dil 3 - 8. hafta.docx
9 İngilizce makale çalışması https://drive.google.com/file/d/1LyWyLiE0biFL8QpMn24Uw0K00ceCD802/view?usp=shari
mesleki yab dil 3 - 9. hafta.docx
10 İngilizce makale çalışması https://drive.google.com/file/d/1LyWyLiE0biFL8QpMn24Uw0K00ceCD802/view?usp=shari
mesleki yab dil 3 - 10. hafta.docx
11 İngilizce makale çalışması mesleki yab dil 3 - 11. hafta.docx
https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/ahmetfaruk.cecen/122437/mesleki%20yab
https://drive.google.com/file/d/1LyWyLiE0biFL8QpMn24Uw0K00ceCD802/view?usp=shari
12 İngilizce makale çalışması mesleki yab dil 3 - 12. hafta.docx
https://drive.google.com/file/d/1LyWyLiE0biFL8QpMn24Uw0K00ceCD802/view?usp=shari
13 İngilizce makale çalışması https://drive.google.com/file/d/1LyWyLiE0biFL8QpMn24Uw0K00ceCD802/view?usp=shari
mesleki yab dil 3 - 13. hafta.docx
14 Final https://drive.google.com/file/d/1LyWyLiE0biFL8QpMn24Uw0K00ceCD802/view?usp=shari

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 3 1 3
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 10 7 70

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1974887 İletişim Alanına ilişkin kavramların İngilizcelerini kavrama
2 1974888 İletişim alanına ilişkin teknik kavramları yazılı metinlerde kullanma
3 1974889 İletişim alanındaki yazılı İngilizce metinleri kavrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 3
2 4 5 3 3
3 4 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr