Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Nurhayat YOLOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

resmigazete.gov.tr www.anayasa.gen.tr İlgili Makaleler İçel, Kayıhan (2017). Kitle İletişim Hukuku: yenilenmiş 12. Bas. Beta, İstanbul. Basın Kanunu (2017). Beta: Cep Kanunları Serisi, İstanbul. Keane, John (2010). Medya ve Demokrasi. Çev. Haluk Şahin. Ayrıntı, İstanbul. Gözler, Kemal (2010). Hukukun Temel Kavramları. 7. Bs., Ekin, Bursa.

Dersin İçeriği

Ders kapsamında, tarihsel gelişim içinde ulusal ve uluslararası alanda ifade ve haberleşme özgürlüğü ve kısıtlanma koşulları (sansür) gibi konuların hukuki düzenlemeleri ve uygulamaları incelenmekte, geleneksel ve yeni medya (dijital) alanındaki hukuki ve cezai sorumluluk, cevap ve düzeltme hakkı, radyo televizyon sinema, halkla ilişkiler, reklamcılık ve sosyal medya gibi bireysel ve kurumsal düzenlemeler, Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu gibi denetleyici yapılanmalar gözden geçirilmektedir.

Dersin Amacı

Yeni medya ve geleneksel medya çerçevesinde öğrencilere iletişim hukuku ve fikri haklar konusunda temel yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim Hukukuna Giriş: Konulara toplu bakış ve hukukun temel kavramlarının anımsanması Anlatım Loom-IHukveFHak-1.mp4
https://www.loom.com/share/c12626e74e5a4ce883cbd03ae58b27a7
AVYS-ILTSM HUKUK 1.pptx
2 Kitle İletişimine İlişkin Genel Bilgiler Anlatım AVYS-ILTSM HUKUK 2.pptx
3 Çeşitli Siyasal Rejimlerde Haberleşme Özgürlüğü Anlatım AVYS-ILTSM HUKUK 3.pptx
4 Çağdaş Demokratik Rejimlerde Ve Uluslararası Belgelerde Haberleşme Özgürlüğü Anlatım AVYS-ILTSM HUKUK 4.pptx
5 Türkiye'de haberleşme özgürlüğü ve Anayasal gelişmeler Anlatım AVYS-ILTSM HUKUK 5.pptx
6 Basın hukuku Anlatım AVYS-ILTSM HUKUK 6.pptx
7 Basında sorumluluk hukuku (cezai ve hukuki) : Türk Basın Kanunlarının Karşılaştırılması (5680- 5187) Anlatım AVYS-ILTSM HUKUK 7.pptx
8 Kitle iletişim hukukunda cevap ve düzeltme Anlatım AVYS-ILTSM HUKUK 8.pptx
9 ARA SINAV
10 Sinema-Video Rejimi Anlatım AVYS-ILTSM HUKUK 10.pptx
11 Radyo Ve Televizyon Rejimi ve Radyo Televizyon Kuruluşlarının Yayın İlkeleri Anlatım AVYS-ILTSM HUKUK 11.pptx
12 İnternet ve sosyal medya hukuku Anlatım AVYS-ILTSM HUKUK 12.pptx
13 Reklam Hukuku ve Düzenleyici ve denetleyici kurumlar Anlatım AVYS-ILETSM HUKUK 13.pptx
14 Küçükleri muzır neşriyattan koruma kanununun incelenmesi AVYS-ILTSM HUKUK 14.pptx
15 Tüm konu özetleri AVYS-ILTSM HUKUK 15.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 2 30
10 Tartışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 1 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 1 15
34 Okuma 10 1 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1973022 Öğrenci, ifade-, haberleşme özgürlüğünü ve özgürlüklerin kısıtlanma koşul ve şartlarını ulusal ve uluslararası çerçevede yorumlar
2 1973023 Geleneksel ve dijital alanda faaliyet gösteren medya kuruluşlarının (Radyo, televizyon, geleneksel ve e- gazete, sosyal medya, internet, sinema, halkla ilişkiler ve reklam ajansları v.d.) uymakla yükümlü oldukları yayın ilkelerini tanımlar
3 1973024 Küçükleri muzır neşriyattan koruma ilkelerini analiz eder
4 1973025 Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu, RTÜK gibi denetim kurumlarının görev ve uygulamalarını değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4
2 4 5 4
3 3 4 5
4 3 4 5 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr