Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Onur Bekiroğlu *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Mustafa Şeker: ÖZEL TELEVİZYONLARDA HABERİN SEÇİMİ VE YAPILANDIRILMASI (NTV, ATV VE SHOW TV ÖRNEĞİ). Selçuk İletişim. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. - Fadime Şimşek İşleyen: ŞİDDET HABERLERİNDEKİ “MAĞDUR KADIN” MİTİ ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR İNCELEME: “HABERTÜRK GAZETESİ Ş.E. CİNAYETİ ÖRNEĞİ”. Global Media Journal TR Edition, 6 (11). Fall 2015. - Haber Medyası ve Mülteciler: Suriyeli Mültecilerin Türk Yazılı Basınındaki Sunumu. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. Sayı 41. Güz 2015. - Esra Karaman. Roland Barthes ve Charles Sanders Peirce'in Göstergebilimsel Yaklaşımlarının Karşılaştırılması. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi. - İlhami Sığırcık. Göstergebilim Uygulamaları. İstanbul: Seçkin Yayıncılık. - Uğur Batı. Reklamların göstergebilimi: “Bir göstergeler sistemi olarak reklamları okumak”. İnsan Bilimleri Dergisi. - Minelle Mahtani. Representing Minorities: Canadian Media and Minority Identities. Commissioned by the Department of Canadian Heritage for the Ethnocultural, Racial, Religious, and Linguistic Diversity and Identity Seminar. - Teun Adrianus van Dijk. Söylem Analizi üzerine çalışmalarından seçme metinler

Dersin İçeriği

- Haber nedir? - Medya ve temsil - Temsil kuramları - Temsil biçimleri - İçerik analizi yöntemi - Eleştirel söylem analizi yöntemi - Göstergebilimsel çözümleme - Araştırma makaleleri üzerine değerlendirme - Haber örnekleri üzerine çözümleme pratikleri

Dersin Amacı

Medya haberlerinin farklı bilimsel yöntemler ile analiz edilebilmesini sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Haber olgusu HABER ANALİZİ.DERS NOTLARI.docx
Haber Analizi. Asenkron Ders. 1. Hafta.mp4
2 Temsil kuramları HABER ANALİZİ 1.pptx
Haber Analizi. Asenkron Ders. 2. Hafta.mp4
3 Temsil biçimleri Haber Analizi. Asenkron. 3. Hafta.mp4
HABER ANALİZİ 1.pptx
4 İçerik analizi HABER ANALİZİ 2.pptx
Haber Analizi. Asenkron Ders. 4. Hafta.mp4
5 İçerik analizi ve haberin çözümlenmesi Kodlama Cetveli Formu Örneği.doc
Haber Analizi. Asenkron Ders. 5. Hafta.mp4
6 İçerik analizi ve haberin çözümlenmesi SINIFLANDIRMA SİSTEMİ ÖRNEĞİ.docx
Haber Analizi. Asenkron Ders. 6. Hafta.mp4
7 İstatistik programına içerik analizi verilerinin girişi Var SPSS Data Görünümü.bmp
Haber Analizi. Asenkron Ders. 7. Hafta.mp4
8 Eleştirel söylem çözümlemesi HABER ANALİZİ ELEŞTİREL SÖYLEM ÇÖZEMLEMESİ.pptx
Haber Analizi. Asenkron Ders. 8. Hafta.mp4
9 Vize
10 Eleştirel söylem çözümlemesi Haber Analizi. Asenkron Ders. 10. Hafta.mp4
Ömer Özer. Eleştirel Söylem Çözümlemesi. Örnek Makale ve Çözümleme.pdf
11 Eleştirel söylem çözümlemesi yöntemi ve haber çözümlemeleri Var Kentsel Dönüşüm Projesi Haberleri Söylem Analizi Örneği.doc
Haber Analizi. Asenkron Ders. 11. Hafta.mp4
12 Göstergebilimsel çözümleme HABER ANALİZİ. GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME.pptx
Haber Analizi. Asenkron Ders. 12. Hafta.mp4
13 Göstergebilimsel çözümleme üzerine araştırma makalesi örnekleri Var GÖSTERGEBİLİM VE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME.docx
Fatma İşliyen.Şiddet Haberleri Göstergebilimsel Çözümleme.Mağdur Kadın Miti.pdf
Haber Analizi. Asenkon Ders. 13. Hafta.mp4
14 Göstergebilimsel çözümleme üzerine araştırma makalesi örnekleri Haber Analizi. Asenkron Ders. 14. Hafta.mp4
15 Haberde Retorik Çözümlemesi ve retorik unsurları Haber Analizi. Asenkron Ders. 15. Hafta Son.mp4
RETORİK ÇÖZÜMLEMESİ.HABERDE KULLANILAN RETORİK UNSURLAR.docx
https://www.researchgate.net/profile/Yusuf_Devran/publication/311576214_Haber_So

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 3 20 1
28 Makale Kritik Etme 3 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
34 Okuma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 70 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 25 25
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 25 25
28 Makale Kritik Etme 1 25 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
34 Okuma 1 7 7

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1971452 Haber olgusunu her yönüyle tanımlar.
2 1971453 Temsil kuramlarını ana hatları ile listeler.
3 1971454 Temsil biçimlerini tanımlar.
4 1971455 Belirli bilimsel araştırma yöntemlerini ana hatlarıyla tanımlar.
5 1971456 Haberleri farklı bilimsel araştırma yöntemleriyle analiz eder.
6 2143200 Medya kuruluşlarının haberlerini temsil biçimleri çerçevesinde yorumlar.
7 2152221 Haber üretim süreçlerini mesleki bir bağlamda eleştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 2
2 4 2 2
3 4 2 2
4 4 4 2
5 5 3 5 4 4
6 5 5 4 5 3 4 4 4 4
7 5 4 3 5 4 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr