Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Ögretim Üyesi Nurhayat YOLOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sökmen, Alptekin (2011), Mesleki Etik, Detay Yay., Ankara. Wiegerling, Klaus (1998), Medienethik, Metzler, Stuttgart. II. Medya ve Etik Sempozyumu ( 2012), Bildiriler Kitabı: 13-15 Ekim 2011 Fırat Üni. İletişim Fak., Elazığ) Demir, Vedat (2006), Medya Etiği, Beta, İstanbul Pieper A., U. Thurnherr (1998), Angewandte Ethik, Beck, München Belsey, Andrew; Ruth Chadwick (2011), Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, Çev.,Nurçay Türkoğlu, Ayrıntı, İstanbul. Yologlu, Nurhayat (2006), “Küresel Dilde Uygulamalı Etik”, Leman Şenalp’e Armagan, Edi.: Hüseyin Türkmen, İstanbul, s. 201-204. Kırel, Çiğdem (2000), Örgütlerde Etik Davranışlar Yönetimi ve Bir Uygulama Çalışması, Andolu Üni., Eskişehir. Medya Etik: Medya, İletişim, Etik(2016), Edi.Ferlal Örs, Sentez Yay., İstanbul. Yeni Medya Analizleri (2017), Yeni Medya Analizleri, Edi. Suat Gezgin, Ali Efe İralı. Eğitim Yay., Konya. Çetin, Nida Sümeyya (2019), Medya- Siyaset İlişkisinde Etik Çerçeve. İnif E-Dergi, Cilt 4,Sayı 2, Oca 228 - 249

Dersin İçeriği

Bu derste etik kavramı ahlak ve deontoloji kavramları çerçevesinde ele alınıp, tarihsel ve kuramsal gelişimiyle birlikte değerlendirilecek; görsel, yazılı ve sosyal medyada yaygın olarak karşılaşılan etik sorunlar güncel örnekler üzerinden tartışılacaktır.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, görsel, yazılı ve sosyal medyadaki etik sorunları akademik düzeyde eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmelerini sağlayacak bakış açısını öğrencilere kazandırmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medya, Etik ve ilgili kavramlara genel bir bakış TumKonuOzeti.ppt
MedyaveEtik-GAZ.ppt
2 Çeşitli bilim alanlarında Etik kavramı ve Etiğin Tarihçesi MedyaveEtik-GAZ.ppt
Medya-Etiği- AVYS.doc
3 Medya Etiğinin tanımı, felsefi temeli ve temel konuları 3.Medya Etigi.ppt
4 Medya Kuramlarında Etik düşünceler ve Okullar Medya-Etiği- AVYS.doc
Post Pragmatizm-N.Yologlu 9.2019.doc
5 Medya Etiğine Ait Sorun Alanları: Gazetecilik M.Etik-5.GZTCLK- AVYS.pptx
BasınEtigi-MAKL-6.5.20.pdf
6 Medya Etiğine Ait Sorun Alanları: Hukuk Medya-Etiği- AVYS.doc
7 Medya Etiğine Ait Sorun Alanları: Bilgi, Belge, Bilim Medya-Etiği- AVYS.doc
8 Medya Etiğine Ait Sorun Alanları: Medya Eğitimi Medya-Etiği- AVYS.doc
9 Ara sınavları
10 Medya Etiğine Ait Sorun Alanları: Dezenformasyon https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbsjcs/issue/29737/302486
Medya-Etiği- AVYS.doc
11 Medya Etiğine Ait Sorun Alanları: Medya Ekonomisi ve İşletmeleri Medya-Etiği- AVYS.doc
12 Medya Etiğine Ait Sorun Alanları: Sanat ve bilgi bilim Medya-Etiği- AVYS.doc
13 Ulusal ve Uluslararası Basın Meslek Kuruluşları ve ahlak/etik ilkeleri MedyaveEtik-GAZ.ppt
14 Ulusal ve Uluslararası Basın Meslek Kuruluşları ve ahlak/etik ilkeleri: Bir makale incelemesi N.Yologlu-AVYS-IFJ ve IPRA.pdf
15 Tüm Konuların Özet Tekrarı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 75 1
40 Proje Hazırlama 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
12 Takım/Grup Çalışması 2 2 4
22 Proje Hazırlama 1 5 5
23 Proje Sunma 1 1 1
34 Okuma 7 1 7

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1973699 Etik, ahlâk, deontoloji kavramlarının arasındaki ilişkiyi açıklar.
2 1973700 İletişim ve medya etiğini, etiğin normatif ve betimleyici yöntemleri bağlamında tanımlar.
3 1973701 Gazetecilik meslek ilkelerini tanımlar.
4 1973702 Görsel, yazılı ve sosyal medyada karşılaşılan etik sorunları akademik düzeyde eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
5 1973703 Görsel, yazılı ve sosyal medyada karşılaşılan etik sorunlara çözüm önerileri geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 2 5
3 3 5 5 2 5
4 3 5 5 5 3 5 4
5 3 5 5 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr