Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Beste Nigar Erdem *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tokgöz, O. (2015). Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi. Özgen, M. (2004). Türkiye’de Basının Gelişimi ve Sorunları, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları. Özsever, A. (2004). Tekelci Medyada Örgütsüz Gazeteci: Türkiye’de Basın Çalışanlarının Sorunları ve Bir Model Önerisi, Ankara: İmge Kitabevi. Alankuş, S. (Der). (2003). Gazetecilik ve Habercilik. İstanbul: IPS Vakfı Yayınları. Kaya, A. R. (2009). İktidar Yumağı: Medya-Sermaye-Devlet, Ankara: İmge. Muhabir: Habercinin El Kitabı (2018). Anadolu Ajansı Yayınları. Hülür, H. ve Yaşın, C. (Der). (2017). Yeni Medya: Geleceğin Gazeteciliği. Ankara: Ütopya Yayınevi. Narin, B. (2017). Uzman Görüşleri Bağlamında Haber Üretiminde Otomatikleşme: Robot Gazetecilik, Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, 27, 79-108.

Dersin İçeriği

Bu ders haber, gazete, gazeteci gibi temel kavramların yanı sıra; haber değerleri, haberin unsurları, haber çeşitleri, haber kaynakları, haber toplama ve üretim süreci gibi temel gazetecilik bilgilerini içermektedir.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere gazetecilik mesleği, haber toplama ve üretim süreci hakkında temel bilgileri vermek, bu bilgileri kullanarak gazetecilik mesleğine hazırlanmalarını sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünyada gazetecilik faaliyetlerinin ortaya çıkışı ve gelişimi Hafta1.pptx
https://drive.google.com/file/d/1BlVa42mFtm8WmErGeOA5AGfFUTcD8hEU/view?usp=shari
2 Gazete kavramı https://drive.google.com/file/d/1KvzQARJUAZdD5dzGHGNDl0m-3NyXAWzK/view?usp=shari
https://drive.google.com/file/d/1UKesrhtULGF5FB0qTq2JmjqpvdISXPsZ/view?usp=shari
Hafta2.pptx
3 Gazete türleri-1 https://drive.google.com/file/d/1KvzQARJUAZdD5dzGHGNDl0m-3NyXAWzK/view
Hafta3.pptx
4 Gazete türleri-2 https://drive.google.com/file/d/1Ng03D4WhhfZKfYwkTImHV_I2Pt7veN0D/view?usp=shari
Hafta4.pptx
5 Gazeteci kavramı ve gazetecilerin çalışma koşulları https://drive.google.com/file/d/1PebrJCBiabAYX5F_yW4doqYNvDGc5sdL/view?usp=shari
Hafta5.pptx
6 212 Sayılı Kanun ve Basın Kartı Yönetmeliği https://drive.google.com/file/d/18AEfhyX85a16wskWG_5TXCFJPjq7Ts5i/view?usp=shari
Hafta6.pptx
7 Haber kavramı, haber değerleri, haber ve gerçeklik ilişkisi: Liberal-çoğulcu yaklaşım https://drive.google.com/file/d/1tPllcZYZOU5ije3RT0HIMQuLm7hTfoJy/view?usp=shari
8 Haber ve gerçeklik ilişkisi: Eleştirel yaklaşımlar https://drive.google.com/file/d/1_vCGOauwBJ1Vfxkrc2N99auJr7EcDkfA/view?usp=shari
9 Haber çözümlemeleri https://drive.google.com/file/d/1LyWyLiE0biFL8QpMn24Uw0K00ceCD802/view?usp=shari
10 Haberin unsurları, haber çeşitleri https://drive.google.com/file/d/1LyWyLiE0biFL8QpMn24Uw0K00ceCD802/view?usp=shari
11 Haber toplama süreci ve haber kaynakları https://drive.google.com/file/d/1LyWyLiE0biFL8QpMn24Uw0K00ceCD802/view?usp=shari
12 Haber üretim süreci https://drive.google.com/file/d/1LyWyLiE0biFL8QpMn24Uw0K00ceCD802/view?usp=shari
13 Yeni iletişim teknolojileri, yapay zeka ve robot gazetecilik üzerine tartışmalar https://drive.google.com/file/d/1LyWyLiE0biFL8QpMn24Uw0K00ceCD802/view?usp=shari
14 Yeni iletişim teknolojileri, yapay zeka ve robot gazetecilik üzerine tartışmalar https://drive.google.com/file/d/1LyWyLiE0biFL8QpMn24Uw0K00ceCD802/view?usp=shari

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 14 1 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1959066 Gazetecilik alanı ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2 1959099 Bir haber organizasyonunun sahiplik yapısını ve gazetecilerin çalışma koşullarını temel düzeyde açıklar.
3 1959101 Fikir ve kitle gazeteciliğini tanımlar.
4 1959108 Yerel, bölgesel, yaygın basın kavramlarını açıklar.
5 1959083 Haber toplama ve üretim sürecini temel düzeyde açıklar.
6 1959130 Haber toplama ve üretim sürecinde karşılaşılan sorunları değerlendirir.
7 2026295 Haber ve gerçeklik arasındaki ilişkiyi analiz eder.
8 2026296 Bir haber metnini dil, gramer, fotoğraf, tasarım gibi özellikleri bağlamında analiz eder.
9 1959142 Küreselleşen dünyada basının konumunu, gazetecilik mesleğindeki değişimleri ve dönüşümleri yorumlar.
10 2026297 Robot gazetecilik ve yapay zekaya ilişkin gelişmeleri değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 3 3 5 5 3
2 5 5 4 3 3 5 5 3
3 5 5 3 3 5 5 3
4 5 5 3 3 5 5 3
5 5 5 3 3 5 5 3
6 5 5 5 5 4 3 5 5 4
7 5 3 5 5 4 5 5 5
8 5 2 5 5 5 4 5 5 5
9 5 5 5 5 5 3 5 5 1 5
10 5 5 5 3 5 3 5 5 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr