Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Ahmet OKTAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Roland Barthes, Camera Lucida: Fotoğraf Üzerine Düşünceler 2. John Berger, Görme Biçimleri 3. Susan Sontag, Fotoğraf Üzerine 4. Özer Kanburoğlu, A'dan Z'ye Fotoğraf

Dersin İçeriği

Geleceğin iletişimcilerine fotoğraf teknolojisinin dünü ve bu günü ile ilgili bilgiler verilir. Bilimsel bir alt yapı oluşturmak, öğrencinin yaratıcı yönünün teknik ile birleştirilmesi zorunluluğu ile; fotoğrafın önemi, teknik ve estetik kullanımı, işlevsel ve sanatsal yönleri irdelenir. Makineler, objektifler, ışık, perspektif, diyafram, enstantene, flaşlar, aydınlatma kuralları, pozometreler, film gurupları ve özellikleri, filtreler, kompozisyon kuralları, etik ve dijital makineler ile bunların özellikleri tartışılır. Bakmak ve görmek arasındaki farklılığın, fotoğraf sanatındaki örnek yansımaları üzerinde gerekli tartışmalar yapılır. Ders için gerekli araç gereçlerin ve sarf malzeme ihtiyacının karşılanması durumunda, teori ile birlikte uygulamalarda yürütülür.

Dersin Amacı

Fotoğraf makinesinin kökenleri tanımlandıktan ve geçirdiği evrim aktarıldıktan sonra, fotoğraf-kompozisyon ilişkisi ve fotoğraf türleri konusunda bilgi birikiminin sağlanmasıyla, teorik bilginin öğrenci uygulamaları ile pratiğe geçirilmesi hedeflenmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği ve genel giriş 1. Fotoğrafın Gelişimi -1.docx
TF. asenkron 1. Hafta.mp4
2 Fotoğrafçılığın gelişimi: optik gelişmeler ve ışığın sabitlenmesi. TF. asenkron 2- Fotoğrafın Kısa Tarihi.mp4
2. Fotoğrafın Gelişimi -2.docx
3 Fotoğraf makinesi ve yardımcı gereçler X X TF. asenkron 3. Fotoğraf Makinelerinin Sınıflandırılması.mp4
3. Fotoğraf makinesi ve yardımcı gereçler - Kopya.docx
4 Objektifler ve Özellikleri X TF. asenkron 4. Objektifler.mp4
4. Objektifler.docx
5 Diyafram ve alan derinliği X TF. asenkron 5. diyafram.mp4
5. Fotoğraf makinesinin programları ve fonksiyonları.docx
6 Enstantane ve İso X TF. asenkron 6. Enstantane ve iso.mp4
7 Çekim teknikleri ve özellikleri X TF. asenkron 7 - çekim teknikleri.mp4
7. Çekim teknikleri.docx
8 Fotoğrafta ışık ve özellikleri TF. asenkron 8 - ışık.mp4
8. Fotoğrafta ışık.docx
9 Vize Sınavı
10 Fotoğrafta kompozisyon -1 X X TF. asenkron 10- Kompozisyon - 1.mp4
10. Kompozisyon -1.docx
11 Fotoğrafta kompozisyon -2 X X TF. Asenkron 11. Kompozisyon - 2.mp4
11. Kompozisyon -2.docx
12 Filtreler ve flaşlar X X TF. Asenkron 12. Filtreler-Flaşlar.mp4
13 Fotoğrafçılık türleri -1 X X TF. Asenkron 13. Fotoğraf Türleri - 1.mp4
14 Fotoğrafçılık türleri - 2 TF. Asenkron 14. Basın Fotoğrafçılığı.mp4
15 Öğrenci fotoğraflarının değerlendirilmesi X TF. asenkron 15-İlk Dönem Fotoğrafçılık.mp4
15. İlk dönem fotoğraflar ve fotoğrafçılar.docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
6 Uygulama/Pratik 1 30 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 2 15 30
16 Alan Gezisi 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
34 Okuma 2 17 34

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1942283 Fotoğraf aracının kökenini ve geçirdiği evrimi açıklar.
2 1942327 Fotoğraf makinesinin fonksiyonlarını ve yardımcı ekipmanları tanır.
3 2152628 Profesyonel fotoğraf makinelerini kullanarak estetik fotoğraflar üretir.
4 1942331 Fotoğrafları teknik, içerik ve estetik açılardan değerlendirir.
5 2152629 Fotoğrafçılığa ilişkin etik ilkeleri tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3
2 1 3 3 5 4
3 4 3 3 5 4
4 3 2 3 3 2
5 2 2 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr