Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat Yoloğlu *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zeyyat SABUNCUOĞLU (2016). İşletme, Aktüel, Bursa. Orhan BAYTAR (2013). Teorik ve Pratik açıdan Medya Ekonomisine Bakış, Çizgi Kitabevi, Konya. Michael KUYUCU (2012). Türkiye'de Medya Ekonomisi, Esen Kitap, İstanbul. Erdal DAĞTAŞ (2013). Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği, Anadolu Üni., Ankara. İlgili Makaleler Halil İbrahim GÜRCAN, İpek KUMCUOĞLU (2017). Gelenekselden Yeniye Medya İşletmeciliği Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Yaşanan Dönüşümler Üzerine Bir Değerlendirme, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 27 , 149 - 164 Kübra Nur DURAN , İrem YENİCELER , (2019), Gelenekselden Yeni Medyaya Geçiş Sürecinde İçerik Üretimi Sürecinin Dönüşümü: Cüneyt Özdemir Youtube Kanalı. Yeni Medya Elektronik Dergisi, Cilt 3 , Sayı 3, 200 - 212 Nurhayat YOLOĞLU (2019). Yakınsama (Convergence ) ve Çapraz Medya (Crossmedıa) Stratejisinin Medya Sektöründe Yansımaları,. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-GİFDER), 7, 1449-1464

Dersin İçeriği

Bu ders; ekonomik düşünce okulları, kapitalizmin tarihsel gelişimi, medya ekonomisine ilişkin temel kavramlar, medya sektörünün özellikleri ve piyasa yapısı, medya sahipliği, tekelleşme, küreselleşmenin ve dijital kapitalizmin medya sektörü üzerindeki etkileri gibi konuları içermektedir.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin, medyanın ekonomik özelliklerini, medya sektörünün piyasa yapısını, medya sektöründeki üretim ve dağıtım ilişkilerini ve sosyoekonomik değişimlerin medya sektörü üzerindeki etkilerini çözümlemelerini sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders hakkında genel bilgiler ve ekonomiye giriş AVYS-Medya Ekonomisi 1.pptx
Hafta_1.pptx
2 Medya Ekonomisinde Kullanılan Kuram ve Modeller AVYS-Medya Ekonomisi 2.pptx
Hafta_2.pptx
3 Medya Ekonomisinin Yapısal Özellikleri AVYS-Medya Ekonomisi 3.pptx
Hafta_3.pptx
4 Medya Sektöründe Ürün, Üretim Yapısı ve Üretim Stratejileri AVYS-Medya Ekonomisi 4.pptx
Hafta_4.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=9J-O-UzIUuI
5 Medya Sektöründe Hizmet Stratejileri AVYS-Medya Ekonomisi 5.pptx
Hafta_5.pptx
6 Makro Ekonomik Koşulların Medya Ekonomisine Etkileri AVYS-Medya Ekonomisi 6.pptx
Hafta_6.pptx
7 Medya Sektörünün Piyasa Yapısı ve Mülkiyet Yoğunlaşması AVYS-Medya Ekonomisi 7.pptx
8 Türkiye'de Medya Ekonomisinin Mülkiyet Açısından Yapısal Analizi (1948-1990) AVYS-Medya Ekonomisi 8.pptx
Hafta_8.pptx
9 Ara Sınav Hafta_9.pptx
10 Türkiye'de Medya Ekonomisinin Yapısal Analizi (1990'dan Günümüze) Hafta_10.pptx
AVYS-Medya Ekonomisi 10.pptx
11 Türk Medya Ekonomisinde Yazılı Basının Yeri Hafta_11.pptx
AVYS-Medya Ekonomisi 11.pptx
12 Türk Medya Ekonomisinde Radyo -Televizyonun Yeri AVYS-Medya Ekonomisi 12.pptx
13 Yeni Medya ve Yaratıcı Endüstri AVYS Medya Ekonomisi 13.docx
14 Türk Medya Ekonomisinde Sinemanın Yeri Sinema Raporu-2016.docx
15 Tüm konuların Özet Tekrarı AVYS-Medya Ekonomisi 15.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
23 Proje Sunma 2 1 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 13 1 13

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2026288 Ekonomik düşünce okullarının savlarını temel düzeyde açıklar.
2 2026289 Kapitalizmin gelişimini tarihsel ve akademik bir bakış açısıyla değerlendirir.
3 2026290 Küreselleşme, neoliberalizm, refah devleti, üretim, bölüşüm, tüketim, emek, sermaye, artı değer, yabancılaşma, tekelleşme, oligopolleşme, dijital kapitalizm, dijital emek gibi temel kavramları tanımlar.
4 1973825 Medya sektöründeki üretim, dağıtım, tüketim ve emek süreçlerini analiz eder.
5 1973826 Medya sektörünün piyasa yapısını açıklar.
6 1973827 Türkiye'deki medya sektöründe gözlemlenen tekelleşme sürecini tarihsel bir perspektifle anlatır.
7 1973874 Medya sahipliği ve sermaye ilişkilerini küreselleşme bağlamında çözümler.
8 1973875 Medyayı ekonomik, politik, toplumsal ve kültürel alanın bir parçası olarak değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 5
2 5 5 5
3 5 5 5
4 5 5 5
5 3 5 5
6 5 5 5
7 5 5 5
8 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr