Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Ögr. Üyesi Nurhayat YOLOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kemal Gözler (2015). Hukukun Temel Kavramları. 13. Baskı, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım. Menaf TURAN (2018), Türkiye’nin Yeni Yönetim Düzeni: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Social Sciences Research Journal, Volume 7, Issue 3, 42-91 E. İrem AK (2015), Hukukun iç ahlâkı: Lon L. Fuller’in görüşleri çerçevesinde bir inceleme, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 64 ,Sayı 1, 1 - 36 Gökçe ÇATALOLUK (2019), Kant Düşüncesinde Hukukun Sınır Hatları İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 10 , Sayı 1, 202 - 209

Dersin İçeriği

Hukuk dalları, yazılı hukuk, örf ve adet hukuku, hukuk sistemleri, normlar hiyerarşisi, yargı organları ve işlevleri, kamu hukuku-özel hukuk, hukuk kurallarının çeşitleri, kanunlaştırma, hukuk kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanması, hukuk kurallarının müeyyidesi, denkleştirici adalet, dağıtıcı adalet, nefaset, hak kavramı, hakların edinimi, kullanımı ve kaybı, hukuki eylemler ve sonuçları.

Dersin Amacı

Dersin amacı, hukuk, hak ve adalet kavramları; hukuk kuralları ve diğer toplumsal kurallar arasındaki ilişkileri; hukukun dalları ve hukuk sistemleri; Anayasa, yasalar, tüzükler ve yönetmelikler; Türk hukukunun kaynakları; yargı organları ve işlevleri; hukuki eylemler ve sonuçlarını öğretmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukukun Temel Kavramlarına Giriş: Konulara Toplu Bakış AVYS-HukukT.K.-1-Genel.pptx
2 Toplumsal Düzen Kuralları ve Hukuk AVYS-Hukuk-2.Topl.Kuralr..pptx
3 Türkiye’de Hukuk Sistemi KHK-Yavuz Atar.pdf
AVYS-Hukuk-3-Kaynaklar.pptx
4 Hukukun Temel Kaynakları AVYS-Hukuk-4-Makale.pptx
HukmetSistem-MAKLE 26.3.219.pdf
5 Hukukun Dalları: Kamu Hukuku, Özel hukuk AVYS-Hukuk-5-Kamu-Özel.pptx
6 Hak ve Hakkın korunma Yolları AVYS-Hukuk-6-Hak.pptx
7 Dava ve Dava Çeşitleri AVYS-Hukuk-7-Dava.pptx
8 Hukuki Sorumluluk AVYS-Hukuk-8-Sorumluk.pptx
9 Ara sınavlar
10 Hukuki Olaylar, Fiiller, İşlemler AVYS-Hukuk-10-Olaylar.pptx
11 Kişiler ve Kişilik AVYS-Hukuk-11-Kisilik.pptx
12 Kanunların Uygulanması AVYS-Hukuk-12 Kanunların Uygulan..docx
13 Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku AVYS-Hukuk-13 Aile.pptx
14 Temel Hukuk İlkeleri AVYS-14HukukTemelKavramlr.pdf
AVYS-Hukuk-14 Temel Ilkeler.pptx
15 Bütün derslerin özet tekrarı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 5 1 5
11 Soru-Yanıt 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 2 30
34 Okuma 5 5 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1971945 Hukukun toplumsal ve antropolojik işlevi, hukuk kurallarının bulunduğu yerler ve özellikleri bilir.
2 1971946 Hukuk dallarını ve hukuk sistemlerini öğrenip ayırt eder.
3 1971947 Anayasal hak ve ödevlerini bilir.
4 1971948 Temel haklar ve özgürlükleri kullanma yollarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 5 5
3 5 5 5
4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr