Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Onur Bekiroğlu *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Korkmaz Alemdar: Türkiye'de Çağdaş Haberleşmenin Tarihsel Kökenleri David Crowley-Paul Heyer: İletişim Tarihi: Teknoloji - Kültür - Toplum Peter Burge-Asa Briggs. Medyanın Toplumsal Tarihi Massimo Baldini: İletişim Tarihi. Çev: Gül Batuş, İstanbul: Avcıol Basım Yayım. Marshall T. Poe. İletişim Tarihi. Konuşmanın Evriminden İnternete Medya ve Toplum. Çev: Umut Yener Kaya. İstanbul: Islık Yayınları. Orhan Koloğlu. Türkiye'de Basın. İstanbul: İletişim Yayınları. Türkiye Bilimler Akademisi. Ulusal Açık Ders Malzemeleri. İletişim ve Teknoloji. Levend Kılıç. Fotoğraf ve Sinemanın Toplumsal Tarihi. Dost Kitabevi: Ankara. Nazife Güngör. Cumhuriyet Döneminde İletişim. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Dersin İçeriği

- İlk uygarlıkların iletişim araçları - Ahamenid haberleşme sistemi - Roma ve Bizans haberleşme sistemi - Roma İmparatorluğu sonrası Avrupa'da haberleşme - Sasani, Emevi ve Abbasi haberleşme sistemleri - 15. yüzyıla kadar Avrupa'daki genel durum - 15. yüzyıl sonrası Avrupa'da genel durum: Matbaanın icadı, Sanayi Devrimi ve toplumsal etkileri - Osmanlı İmparatorluğu'nda haberleşme sistemi - Çağdaş gelişmelerin Osmanlı İmparatorluğu'na etkileri - Radyo ve televizyonun icadı ve toplumsal etkileri - Cumhuriyet dönemi haberleşme sistemleri - Yeni İletişim Teknolojileri

Dersin Amacı

İletişim ve medya tarihi dersinde öğrencilerin hem tarihsel süreçteki geliştirilen haberleşme sistemlerini öğrenmeleri hem de medya ve iletişim teknolojileri bağlamındaki çağdaş gelişmeleri ve bunların günümüzdeki yansımalarını öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim tarihi alanı üzerine genel bir giriş İletişim ve Medya Tarihi. Asenkron Ders. 1. Hafta.mp4
İletişim ve Medya Tarihi. 1. Hafta.docx
2 Yazıya giden yolun hikâyesi; Alfabenin doğuşu İletişim ve Medya Tarihi. Asenkron Ders. 2. Hafta.mp4
İletişim ve Medya Tarihi. 2. Hafta.docx
3 İlk uygarlıkların iletişim araçları; İletişim ve haberleşme sistemlerine ilişkin ilk örnekler: Ahamenid haberleşme sistemi İletişim ve Medya Tarihi. 3. Hafta.docx
İletişim ve Medya Tarihi. Asenkron Ders. 3. Hafta.mp4
4 Roma ve Bizans haberleşme sistemleri; Roma İmparatorluğu sonrası Avrupa'da haberleşmenin genel durumu; Ahamenid communication system; Roman and Byzantine communication system; Communications in Europe after the Roman Empire İletişim ve Medya Tarihi. 4. Hafta.docx
İletişim ve Medya Tarihi. Asenkron Ders. 4. Hafta.mp4
5 Doğu'da haberleşme sistemlerinin örgütlenmesi ve sürekliliği; Sasani, Emevi ve Abbasi haberleşme sistemleri İletişim ve Medya Tarihi. Asenkron Ders. 5. Hafta.mp4
İletişim ve Medya Tarihi. 5. Hafta.docx
6 Haberleşme'de Moğol ve Memluk Uygulaması; Selçuklular Deneyimi; Osmanlı Haberleşme Sistemine Giriş İletişim ve Medya Tarihi. Asenkron Ders. 6. Hafta.mp4
İletişim ve Medya Tarihi. 6. Hafta.docx
7 Osmanlı'da Resmi ve Özel Haberleşme İletişim ve Medya Tarihi. Asenkron Ders. 7. Hafta.mp4
İletişim ve Medya Tarihi. 7. Hafta.docx
8 Haberleşmede Çağdaş Gelişmenin Kaynakları; Haberin Yayılması Olgusu; El Yazması Haber Geleneği; Matbaanın Gelişimi ve Etkileri İletişim ve Medya Tarihi. 8. Hafta.docx
İletişim ve Medya Tarihi. Asenkron Ders. 8. Hafta.mp4
9 Ara sınav
10 Gazetenin Doğuşu ve Buluşlar Çağı; Optik Telgraftan Elektrikli Telgrafa İletişim ve Medya Tarihi. Asenkron Ders. 10. Hafta.mp4
İletişim ve Medya Tarihi. 10. Hafta.docx
11 Telefonun icadı, Kitle İletişim Araçlarına Evrilen Süreç: Telsiz Telgraftan Radyoya; Fotoğraf ve Sinemanın İlk Adımları İletişim ve Medya Tarihi. Asenkron Ders. 11. Hafta.mp4
İletişim ve Medya Tarihi. 11. Hafta.docx
12 Hareketli Görüntü ve Görselliğin Zirvesi Olarak Televizyon; Çağdaş Haberleşmenin Osmanlı'ya Etkileri İletişim ve Medya Tarihi. Asenkron Ders. 12. Hafta.mp4
İletişim ve Medya Tarihi. 12. Hafta.docx
13 Türkiye Cumhuriyeti'nde Haberleşmenin Dünü ve Bugünü İletişim ve Medya Tarihi. 13. Hafta.docx
İletişim ve Medya Tarihi. Asenkron Ders. 13. Hafta.mp4
14 Türkiye Cumhuriyeti'nde Haberleşmenin Dünü ve Bugünü İletişim ve Medya Tarihi. Asenkron Ders. 14. Hafta.mp4
15 - Cumhuriyet Dönemi Çağdaş İletişim Araçları Tarihinin Gelişiminden Kesitler - İnternet ve sosyal medyanın kısa gelişim serüveni İletişim ve Medya Tarihi. Asenkron Ders. 15. Hafta.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 75 1
41 Proje Sunma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 25 25
22 Proje Hazırlama 1 25 25
23 Proje Sunma 1 25 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1952294 İlk uygarlıkların iletişim araçları ve tarihi hakkında bilgi sahibi olur.
2 1952296 İletişim tarihinde geliştirilen haberleşme sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 1952318 İletişim alanındaki çağdaş gelişmeleri ana hatlarıyla tanımlar.
4 1952322 Türkiye'deki iletişim tarihinin gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
5 1952348 İletişim alanındaki teknolojik gelişmelerin toplumsal ve kültürel yansımalarını analiz eder.
6 1959900 İletişim tarihinde yaşanan gelişmeler arasındaki ilişkileri değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 2
2 4
3 5 3 2
4 4 2 3
5 5 3 3 4 5 3
6 4 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr