Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Onur Şen *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yalçınkaya, Ayhan (2012), Mazerete Mahal Yok, Siyasal Kitabevi, Ankara. Gönen, N. Pınar (2005), Sunu Hazırlama ve Yayımlama, Özne Yayıncılık, İstanbul. Baş, Türker (2008), Anket Nasıl Hazırlanır, Uygulanır, Değerlendirilir?, Seçkin Yay., Ankara.

Dersin İçeriği

Bu ders yazılı ve sözlü anlatım türlerini, bilimsel yazıma dair temel koşulları ve sunum tekniklerini kapsamaktadır.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı özellikle lisans öğrencilerinin, ödev hazırlama, yazma ve sunma sürecinde ihtiyaç duydukları; konu seçimi, bilgiye ulaşma, rapor hazırlama ve değerlendirme gibi alanlarda bilgilenmelerini ve tecrübe kazanmalarını sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yazım Sunum Tekniklerine Giriş: Dersin amacı ve önemi, “Bilgi” ve bilgiye ulaşma konusuna giriş, seviye Belirleyici yazım Alıştırması - Yazım kurallarına uygun şekilde kendini anlatan bir paragraf yazımı, sunum gruplarının oluşturulması AVYS Yazım Sunum.pptx
GZT 111 - Yazım ve Sunum Teknikleri 1. Hafta Asenkron Ders.mp4
2 Yazılı ve sözlü anlatım türleri, dil kullanımı, sıklıkla yapılan hatalar GZT 111- Yazım ve Sunum Teknikleri 2. Hafta Asenkron Ders.mp4
AVYS Yazım Sunum.pptx
3 Ödev konusunun belirlenmesi, kütüphane ve internet kaynaklarının kullanımı, İçeriğin hazırlanması GZT 111 Yazım ve Sunum Teknikleri 3. ve 4. Hafta Asenkron Dersi.mp4
AVYS Yazım Sunum.pptx
4 Konu sınırlandırmasında dikkat edilecek hususlar GZT 111 Yazım ve Sunum Teknikleri 3. ve 4. Hafta Asenkron Dersi.mp4
AVYS Yazım Sunum.pptx
5 Akademik yazım kuralları GZT 111 Yazım ve Sunum Teknikleri 5. Hafta Asenkron Dersi.mp4
6 Yazım Teknikleri GZT 111 Yazım ve Sunum Teknikleri 6. Hafta Asenkron Ders.mp4
7 Dilekçe yazma GZT 111 Yazım ve Sunum Teknikleri 7. Hafta Asenkron Ders.mp4
8 Sunum Teknikleri GZT 111 Yazım ve Sunum Teknikleri 8. Hafta Asenkron Ders.mp4
9 Vize Haftası
10 Öğrenci sunumları ve değerlendirilmesi GZT 111 Yazım ve Sunum Teknikleri 10. Hafta Asenkron Ders.mp4
11 Öğrenci sunumları ve değerlendirilmesi GZT 111 Yazım ve Sunum Teknikleri 11. Hafta Asenkron Ders.mp4
12 Öğreneci sunumları ve değerlendirilmesi GZT 111 Yazım ve Sunum Teknikleri 12. Hafta Asenkron Ders.mp4
13 Öğrenci sunumları ve değerlendirilmesi
14 Final Haftası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
41 Proje Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 3 3 9
23 Proje Sunma 3 3 9
27 Makale Yazma 3 3 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 3 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 3 6
34 Okuma 4 4 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2020948 Yazılı ve görsel sunum materyallerini kullanır.
2 2020947 Proje ödevlerini yazarken bilimsel yazım kurallarını dikkate alır.
3 2020946 Yazılı ve sözlü anlatım türlerini tanır ve örneklendirir.
4 2020949 Sunumlarında beden dilini etkin biçimde kullanır.
5 2020950 Güncel konularda proje hazırlar ve sunar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4
5 4 4 5 4 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr