Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Arş.Gör. Dr. Gülten Arslantürk *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sosyolojik Düşünmek, Zygmunt Bauman, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2015.Alan Swingewood, , Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Agora Kitaplığı, 2010.

Dersin İçeriği

Sosyoloji tarihindeki temel konular hakkında tartışmalar yapılacak, sosyal düşünce ve davranış üzerine temel kuram ve yaklaşımlar incelenecektir

Dersin Amacı

Derste sosyolojinin kurucularından bahsedilerek, kentleşme, sosyal değişme, küreselleşme, temel sosyolojik kurumlar; aile, ekonomi, siyaset, eğitim, kültür ve din vb. konular ele alınacaktır. Ayrıca kitle iletişim aygıtlarının toplumsal etkileri sosyolojik bakış açısıyla incelenecektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği ve işlenişi hakkında bilgiler verilir, Sosyolojinin genel tanıtımı yapılır. GZT 105 Sosyolojiye Giriş- 1. hafta Asenkron Ders (05.10.2020).mp4
hafta 1. sosyolojiye giriş.pptx
2 Sosyolojinin temel kavramları hafta 2. sosyolojinin temel kavramları.pptx
GZT 105 - RTS 107 Sosyolojiye Giriş - 2. hafta Asenkron Dersi.mp4
3 Sosyolojinin ortaya çıkış sürecini hazırlayan etmenler hafta 3. sosyolojinin ortaya çıkışını hazırlayan etmenler.pptx
Sosyolojiye Giriş 22 October 2020.mp4
4 Sosyolojinin Kurucuları GZT 105 - RTS 107-Sosyolojiye Giriş 4. hafta asenkron.mp4
hafta 4. sosyolojinin kurucuları.pptx
5 Sosyolojinin Kurucuları hafta 5. sosyolojinin kurucuları 2.pptx
GZT 105 Sosyolojiye Giriş 6. Hafta Asenkron Ders.mp4
6 Arasınav öncesi genel tekrar ve quiz quiz.docx
GZT 105 Sosyolojiye Giriş Asenkron Ders- Tekrar.mp4
7 Arasınav GZT 105 Sosyolojiye Giriş 7. Hafta Asenkron Ders.mp4
8 Frankfurt Okulu, Eleştirel Teori hafta 8. frankfurt okulu.pptx
Sosyolojiye Giriş Frankfurt Okulu (2020-11-22 at 12_22 GMT-8).mp4
9 Postmodernite ve sosyal teori hafta 9. postmodernizm ve sosyal teori.pptx
GZT 105- RTS 107 Batı Marksizmi_Gramsci ve Althusser.mp4
10 Postmodernite ve sosyal teori hafta 10. postmodernizm ve sosyal teori 2.pptx
Modernite ve Postmodernite (2021-01-03 at 18_44 GMT-8).mp4
11 Toplumsal Denetim hafta 11. toplumsal denetim.pptx
GZT 105- RTS 107 Sosyolojiye Giriş_Toplumsal Denetim.mp4
12 Toplumsal Cinsiyet hafta 12. toplumsal cinsiyet.pptx
GZT 105 - RTS 107 Sosyolojiye Giriş_ Toplumsal Cinsiyet.mp4
13 Baudrillard Jean Baudrillard (2021-01-03 at 18_59 GMT-8).mp4
14 Althusser ve Gramsci
15 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 5 4 20
29 Bireysel Çalışma 7 2 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20
34 Okuma 5 4 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2001109 Sosyolojinin temel kavramlarını öğrenir.
2 2001110 Sosyolojinin temel kuramlarını bilir.
3 2001111 Toplumsal olayları çözümleme becerisi edinir.
4 2001112 Sosyal ve kültürel ortamdaki iletişim ögelerini gözlemler ve alana dair öğrendikleriyle neden sonuç ilişkisi kurar.
5 2001113 Disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır ve iletişim alanındaki diğer derslerle ilişki kurar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 5 5 5 5
2 3 5 5 5 5
3 3 5 5 5 5
4 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr