Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi. Ahmet Faruk Çeçen *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Temel Gazetecilik, Oya Tokgöz, İmge Kitabevi, 2008. Gazeteciliğin Temel İlkeleri, Atilla Girgin, Der Yayınları, 2008. Gazetecinin El Kitabı, Christopher Browne, MediaCat Kitapları, 2001. Gazeteciliğe Giriş, Hamza Çakır, Tablet Yayınları, 2007. Yazılı Anlatım ve Yazı Türleri, Nobel Yayın Dağıtım, 2000.

Dersin İçeriği

Yazı türleri hakkında genel karşılaştırmalı bilgi sağlama. Dil ve anlam ilişkisi. Gazete yazı türlerinin özellikleri ve edebiyatla ilişkisi. Uygulama: Her ders sonu (yarım saat) düşünce ve yazı arasındaki ilişkiyi pratiğe dökmek amaçlı yazı uygulamaları gerçekleştirilir. Bir sonraki ders başlangıcında yazılar hakkında geri bildirim verilir ve değerlendirme yapılır. Röportaj, mülakat ve köşe yazısı gibi gazetecilik yazı türlerini derinlemesine incelenir. Dönem sonunda her bir öğrenciye dönem içi yapmış olduğu yazı pratikleri hakkında görüş bildirilir.

Dersin Amacı

İnsanlığın dil ile oluşturduğu her türlü dilsel üretimin incelikli bilgisini kazandırmak. Öğrencinin temel mesleki araçlarından biri olarak dil ve dilsel üretimler hakkında felsefi ve teknik bilgilere sahip olmalarını sağlamak. Edebi olan ve olmayan ayrımına hakim olarak türlerinin özelliklerini analiz edebilmek. Dil ve anlam ilişkisi üzerine kavramsal düşünebilmek Gazetecilik mesleğine yönelik yazı pratikleri yapabilmelerini sağlamak. Röportaj, mülakat ve köşe yazısı gibi gazetecilik yazı türlerini derinlemesine incelemek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı ve gazete yazı türleri hakkında genel bilgilendirme.
2 Haber türünün temel özellikleri, işlevi ve önemi.
3 Anlatım Türleri Hakkında Genel Bilgilendirme
4 Anlatım Türlerine Göre Örnek Haber İncelemeleri
5 Araştırma haberin tanımı, özellikleri ve araştırma haber örnekleri inceleme.
6 Öykü haberin tanımı ve öykü haber örnekleri inceleme
7 Ara Sınav
8 Köşe yazılarının temel özellikleri, işlevi ve önemi, örnek incelemeleri.
9 Makale- deneme yazılarının temel özellikleri ve örnek incelemeleri.
10 Röportaj türü yazıların temel özellikleri
11 Röportaj örnekleri incelemeleri.
12 Söyleşi türünün temel özellikleri, soru sorma teknikler
13 Söyleşi örnek incelemeleri
14 Eleştiri yazı türünün özellikleri ve örnekleri inceleme
15 Fotoğraf altyazısı, fotoğraf haberi ve gezi yazı türünün tanımı, özellikleri, örnekler üzerine inceleme
16 Final Haftası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 3 1 3
2 Final Sınavı 5 1 5
10 Tartışma 4 13 52
34 Okuma 4 10 40

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1864148 Haberi bağlamı içinde değerlendirmeyi öğrenir.
2 1864149 Farklı haber türlerine hakim olur.
3 1864150 Gazeteciliği etkileyen edebiyat, fotoğraf ve diğer sanat dalları hakkında fikir sahibi olur.
4 1864151 Yazı türleri hakkında genel karşılaştırmalı bilgi sahibi olur.
5 1864152 Gazetecilikte türsel uzmanlaşma şansı elde eder.
6 2026995 Bir durumun en iyi hangi türde ifade edilebileceğini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 3 4 4 3 2 4 2 5
2 4 1 3 5 3 3 2 4 2 5
3 4 1 3 4 3 3 2 4 2 5
4 4 1 3 4 4 3 2 4 2 5
5 4 1 3 4 4 3 2 4 2 5
6 4 1 3 4 4 3 2 4 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr