Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Arş. Gör. Dr. Gülten Arslantürk *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- İletişim Sosyolojisi, Eric Maigret, İletişim Yayıncılık, 2011. - Sosyal Psikoloji, David Myers, McGraw – Hill, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, 2015

Dersin İçeriği

İletişim sosyolojisinin tarihindeki temel konular ve araştırmalar, sosyal düşünce ve davranış üzerine temel kuram ve yaklaşımlar, sosyal algı ve atıflar, kimliklerin psiko-sosyal işlevi ve inşası, kalıp yargı ve önyargı, benlik, kültür ve toplum, sosyal ve kolektif hafıza.

Dersin Amacı

Ders kapsamında öğrencilerin; tutum, algı, güdü, propaganda, iletişim, roller, grup, sosyalleşme, kültür, kişilik, dil, kolektif etkileşim ve sosyal hareketler, kent ve çevresel psikoloji gibi kavramlar çerçevesinde öğrendiklerini mesleki uygulamalarına yansıtabilme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği ve işlenişi hakkında bilgilendirme, İletişim sosyolojisinin genel tanıtımı İletişim Sosyolojisi 1. Hafta Asenkron Ders.mp4
gzt 202_iletişim_sosyolojisi_ders_1.pptx
2 İletişim sosyolojisinin temel kavramları; sosyolojik sosyal psikoloji, psikolojik sosyal psikoloji İletişim Sosyolojisi 2. Hafta Asenkron Ders.mp4
gzt 202_iletişim_sosyolojisi_ders_2.pptx
3 Chicago Okulu İletişim Sosyolojisi 3. Hafta Asenkron Ders.mp4
gzt 202_iletişim_sosyolojisi_ders_3.pptx
4 Eşya ve İnsan İlişkisi ve Semboli Etkileşimcilik İletişim Sosyolojisi 4. Hafta Asenkron Ders.mp4
gzt 202_iletişim_sosyolojisi_ders_4.pptx
5 Postmodernizm ve Baudrillard İletişim Sosyolojisi 5. Hafta Asenkron Ders.mp4
gzt 202_iletişim_sosyolojisi_ders_5.pptx
6 Medya ve Kimlik İlişkisi: Hümanizm, Transhümanizm ve Posthümanizm Tartışmaları gzt 202_iletişim_sosyolojisi_ders_6.pptx
7 Kırılganlık gzt 202_iletişim_sosyolojisi_ders_7.pptx
8 Siber Zorbalık gzt 202_iletişim_sosyolojisi_ders_8.pptx
9 Arasınav
10 Liderlik ve yönetim süreçlerinde iletişim gzt 202_iletişim_sosyolojisi_ders_10.pptx
11 Özgeci davranış, saldırganlık, çatışma gzt 202_iletişim_sosyolojisi_ders_11.pptx
12 Toplumsal Cinsiyet gzt 202_iletişim_sosyolojisi_ders_12.pptx
13 Toplumsal Cinsiyet gzt 202_iletişim_sosyolojisi_ders_13.pptx
14 Rıza ve İkna Süreçleri
15 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 1 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 1 15
34 Okuma 20 1 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2019294 İletişim sosyolojisinin temel kuramlarını bilir.
2 2019295 İletişim sosyolojisinin sosyolojik ve psikolojik bakış açılarını değerlendirir.
3 2019296 Sosyal ve kültürel ortamdaki iletişim ögelerinin ve sosyal davranışın nedenleri ayırt eder ve değerlendirir.
4 2019297 Kendi alanı ile ilgili sosyal etkileşim kaynaklı diğer derslerin temel içeriklerini karşılaştırarak, geliştirebilir ve bilgilerin temellerini sağlamlaştırır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 5
2 4 4 4
3 4 5
4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr