Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğr.Üyesi Sinan KAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Salkind, N.J. (2010). İstatistikten Nefret Edenler İçin İstatistik, (A. Çuhadaroğlu, Çev.). Ankara: Pegem Akademi Yayınları. Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. Ve Köklü, N. (2017). Sosyal Bilimler için İstatistik. Ankara: Pegem Akademi Yay. Baykul, Y. Ve Güzeller, C. O. (2016). Sosyal Bilimler için İstatistik, SPSS Uygulamalı. Ankara: Pegem Akademi Yay.

Dersin İçeriği

Dersin temel konularını istatistiğin temel kavramları ve bilimsel araştırma, frekans dağılımları, frekans dağılımlarının tablo ve grafikle betimlenmesi, merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri, olasılık, standart puanlar, çapraz tablolar ile korelasyon, regresyon, t-testi ve varyans analizi gibi istatistiksel testler oluşturmaktadır.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, sosyal bilimler ve iletişim bilimleri alanında kullanılan istatistikle ilgili bilgi ve becerilere yönelik deneyimler kazandırmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı ve istatistik nedir? Gazetecilikte istatistik kullanımı GZT212_hafta_1.pdf
http://www.khanacademy.org.tr/matematik/%C4%B0statistik-ve-olasilik/verileri-tan
hafta1.mp4
http://www.khanacademy.org.tr/matematik/%C4%B0statistik-ve-olasilik/verileri-tan
2 İstatistik ve araştırma, temel kavramlar hafta2.mp4
GZT212_hafta_2.pdf
https://tr.khanacademy.org/math/statistics-probability/analyzing-categorical-dat
3 Frekans dağılımları https://datavizcatalogue.com/TR/
hafta3.mp4
GZT212_hafta_4.pdf
GZT212_hafta_4_Grafik Türleri.pdf
https://tr.khanacademy.org/math/statistics-probability/displaying-describing-dat
4 Frekans dağılımlarının betimlenmesi, merkezi eğilim ölçüleri ve değişkenlik ölçüleri GZT212_hafta_3.pdf
https://tr.khanacademy.org/math/statistics-probability/summarizing-quantitative-
hafta4.mp4
5 Grafik türleri https://tr.khanacademy.org/math/statistics-probability/modeling-distributions-of
GZT212_hafta_6.pdf
https://tr.khanacademy.org/math/statistics-probability/designing-studies
hafta5.mp4
GZT212_hafta_7.pdf
6 Olasılık, standart normal dağılım ve standart puanlar GZT212_hafta_6.pdf
GZT212_hafta_7.pdf
https://tr.khanacademy.org/math/statistics-probability/modeling-distributions-of
https://tr.khanacademy.org/math/statistics-probability/designing-studies
7 Olasılık, standart normal dağılım ve standart puanlar GZT212_hafta_6.pdf
https://tr.khanacademy.org/math/statistics-probability/modeling-distributions-of
https://tr.khanacademy.org/math/statistics-probability/designing-studies
GZT212_hafta_7.pdf
8 Ara sınav
9 MS Excel'de istatistik işlemler, SPSS (İstatistiksel paket programı) temel işlemler, verileri düzenleme, betimleyici istatistikler
10 SPSS (İstatistiksel paket programı) temel işlemler, grafikler
11 Korelasyon ve regresyon analizi GZT212_hafta_5.pdf
https://tr.khanacademy.org/math/statistics-probability/describing-relationships-
12 Anlam çıkartıcı istatistik https://tr.khanacademy.org/math/statistics-probability/significance-tests-one-sa
13 T-testi ve varyans analizi
14 Ki-kare bağımsızlık testi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2016379 İstatistiksel çalışma için toplanan verileri düzenleyerek tablo ve grafikle gösterir.
2 2016380 İstatistiksel çalışma için toplanan verilerin frekans dağılımlarını betimler.
3 2016381 Farklı amaçlar için uygun istatistiksel yöntemi seçer.
4 2016382 İstatistiksel paket programını kullanarak gerekli istatistik işlemlerini uygular.
5 2016383 Gerçekleştirilen istatistiksel işlemlerin sonuçlarını yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3
2 3 2
3 3
4 3 2 2
5 3 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr