Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Enes Abanoz *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Dijital Video Düzenlemesi, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 2011 • Fotoğraf, Ses ve Video Formatları, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 2011 • Haber Kurgusu, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 2011 • Kurgu Program Pencereleri, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 2011 • Kurgu Yoluyla Görüntü Estetiği, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 2011 • Kurgunun Temelleri, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 2011 • Video Kurgu Üniteleri 1-2, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 2011

Dersin İçeriği

Dijital kurgu dersinde öğrencilere hareketli görüntünün temelleri, timeline mantığı, haber kurgu mantığı, kamera kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar, Video kurgu ve montaj programlarından bir olan Adobe Premiere Programını öğrenerek, bu programda video haber montajı yapabilmek.

Dersin Amacı

Gelişen teknoloji ile değişim gösteren, sosyal medya vb. iletişim araçlarında, internet hız ve kotalarının artması sonucu sıkça tüketilmeye başlayan video görüntüler çok önem kazanmaya başladı. Yaşanan teknolojik ilerleme video haberciliğin gelişmesine sebep olurken, önemi artan video görüntüler, haberciliğin vazgeçilmez bir parçası haline gelmeye başladı. Dijital Kurgu - haber kurgusu, video haberciliğinde, görüntülerin istenilen yerlerden kesilerek birleştirilmesi, görüntülere ses, müzik, alt yazı, logo gibi unsurları ekleme ve düzenleme gibi işlerin yapılmasını ifade eden teknik bir uygulama alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijital Kurgu dersinin amacı, sektörün video haber ihtiyacının ve habercilikte videonun öneminin artması üzerine, gazetecilik bölümü öğrencilerinin, video haberler çekip kurgulayabilecek becerileri kazanmalarını sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dijital Kurgu dersinin gazetecilik açısından önemi. Video haberlerin öneminin artmasına neden olan teknolojik gelişmeler. Analog ve dijital kurgu nedir, aralarındaki farklar nelerdir. Hareketli görüntünün (video) temelleri. Görüntünün kaydedilmesinin analog ve dijital serüveni. Saniyede geçen kare sayısı Frame Rate (FPS) kavramı ve mantığı. Dijital görüntünün kaydedilmesinde sensörler ve piksellerin önemi. Video ve ekran çözünürlüğü nedir? Dijital görüntü ölçülerini anlama. Fotoğraf, Ses Ve Video Formatları.pdf
Kurgunun Temelleri.pdf
DK_H1.mp4
2 Edius, Final Cut, Adobe Premiere Pro vb. gibi dijital kurgu programlarına genel bakış. Dijital kurgu programlarında yapılabilecekler. İmport, edit ve export süreçleri. Adobe Premiere pro ya giriş. Premiere Pro nasıl bir program. Premiere arayüzü tanıma. Panelleri açma, kapama, düzenleme. Paneller kısaca tanıma. Var olan workspaceleri kullanma ya da yeni workspace oluşturma. Yeni Proje açma. Sequenses ve proje arasındaki fark. Yeni sekans açma seçenekleri ve video formatları DK_A2.mp4
Haber Kurgusu.pdf
3 Projeye medya (video,ses, fotoğraf) çekme (import). Klasör olarak çekme ve klasörlerden faydalanma. Proje paneli kullanma. Timeline mantığını anlama Timeline panelini tanıma ve kullanma, timeline da zamana zoom in zoom out yapma ve timeline çekilen medyayının görüntüsünü büyültüp küçültme. Video ve audio tracler, ekleme, kaldırma ve kullanma, timelinea görüntü çekme. Space tuşu ile play ve pause yapma DK_H3_A.mp4
Kurgu Programı Pencereleri.pdf
4 Source monitörü ve program monitörü nedir ne için kullanılır, özellikleri ve aralarındaki farklar nelerdir? Source (kaynak) monitörü üzerinden in (I) ve out (O) ile önizleme yaparak timelinea görüntü çekmek. Timelineda videolarun üzerindeki yeşil, sarı, kırmızı çizgilerin ne ifade ediyor. Sequence menüsünden önizleme Render’ı ile bu renkleri değiştirme. ses olan videolarda ses ile videoyu birbirinden ayırma. Rippel delete. DK_H4.mp4
5 Araçlar paneli seçim aracı videoları seçme taşıma görüntü ve sesin başından ve sonundan çekip kısaltma ve uzatma. Razor tool (jilet) kesme aracı video ve sesleri kesme. Pen tool, rectangle, eliptic tool ile nesne ve şekil ekleme. Type tool ile yazı ekleme. Legacy Title (eski yazı yazma alanı) ve zemin üzerine yatay ve dikey kayan yazı yapma.
6 Effects paneli ile ses, görüntü ve geçiş efektlerinin uygulanması. Videolara Efekt uygulama mantığı. Effect control paneli kullanımı ve efektlerin kontrolü. Effect controlde key frame ve animasyon mantığı. Timeline üzerinden vido ve sesin görünürlük seviyelerini düzenleme. Ctrl ile key ekleme, key silme. Marker ekleme ve silme. Markerları kullanarak sese göre montaj yapma Dijital Video Düzenlemesi.pdf
DK_H6_A.mp4
7 Videoları yavaşlatma-hızlandırma (speed/duration), Time Remapping (Effect Control’de) Video Effects - Ultra Key ile yeşil arkaplan silme, Video Effects – Crop görüntüyü kesme, Video Effects – Basic 3D – logo ve yazılarda 3D, Video Effects Blur guassian blur, Video effects – stylize – mosaic – video mozaikleme, DK_H7_A.mp4
8 Projeyi kaydetme ve Tamamlanan kurguyu birleştirerek istenilen mecrada yayınlayabilmek için (export) render yapma işlemleri. Video yayınlama mecralarına göre çıktı alma. Çıktı alma ayarları. Dijital video formatlarını anlama.
9 Ara Sınav - Vize
10 Örnek video haber analiz ve çözümlemeleri
11 Seslendirme ve müzik kullanarak video haber montajı uygulama
12 Öğrencilerin kendi yazıp çektiği haberlerin montajı
13 Öğrencilerin kendi yazıp çektiği haberlerin montajı
14 Öğrencilerin kendi yazıp çektiği haberlerin montajı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 4 5 20
29 Bireysel Çalışma 4 5 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2019823 Hareketli görüntünün ve Dijital Kurgunun temellerini öğrenir.
2 2019824 Haber kurgusunun özelliklerini ve dikkat edilecek huşuları öğrenir.
3 2019825 Bir dijital kurgu programını kullanarak video haber kurgusu yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr