Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğr.Üyesi Sinan KAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kalsın, B. (2017). Tüm Boyutlarıyla İnternet Haberciliği. Ankara: Gece Kitaplığı. Özdemir, Z. ve Çetinkaya, A. (2019). Dijital Çağda Habercilik. DER Yayınları. Uçak, O. (2018). Dijital Medya ve Gazetecilik. Eğitim Yayınevi. Akyazı, A. (2019). İletişimde Dijitalleşme ve Yeni Nesil Habercilik. Kriter Yayınevi. Duman, K. (2019). İnternet Haberciliği-Kuram Uygulama ve Eleştiri. Beta Yayınları. Demir, M. ve Kalsın, B. (2013). Yeni Medya ve Gazetecilik. Ankara: Phoenix Yayınevi. Çeviri: Pavlik, J. V., (2001). Journalism and New Media. Adornato, A. (2017). Mobile and Social Media Journalism: A Practical Guide. CQ Press. Bradshaw, P, Rohumaa, L. (2018). The Online Journalism Handbook: Skills to Survive and Thrive in the Digital Age, 2nd Edition, New York: Routledge. Hill, S. (2018). Mobile-First Journalism: Producing News for Social and Interactive Media. New York: Routledge. Bull, A. (2016). Multimedia Journalism. London: Routledge, https://doi.org/10.4324/9781315761749 Yüksel, O. (2014). İnternet Gazeteciliği ve Blog Yazarlığı. Ankara: Sinemis Yayınları. Keş, Y. (2009). Elektronik yayıncılık ve web tasarım. İstanbul: Hiperlink Yayınları. Taş, G. (2015). Web Tasarımda Görsel Hiyerarşi İlkeleri. http://www.dijitalajanslar.com/web-tasarimda-gorsel-hiyerarsi/ Webstyleguide (2015). http://webstyleguide.com/wsg3/7-page-design/6-page-width-line-length.html Yurdigül, Y. ve Yüksel, H. (2012). Gazeteciliğin Dönüşümü: Yeni Medyaya Entegrasyon Sürecinde Değişen Habercilik Pratikleri. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 18, 140-161. Etkili Sunumlar için El Kitabı - Tübitak https://www.newslabturkey.org/ https://newsinitiative.withgoogle.com/training/ www.multimedia-journalism.co.uk/ https://onlinejournalismblog.com/

Dersin İçeriği

Bu kapsamda, internet gazeteciliği ile ilgili temel kavramları, internet gazeteciliğiyle birlikte değişen gazetecilik pratiklerini, internet gazeteciliğinde karşılaşılan etik sorunları, blog yazarlığını, internet gazeteciliğinde kullanılan web tasarım ilkelerini ve internet gazeteciliğinin hukuki durumu ile ilgili konuları içermektedir.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının artması ile birlikte yaygınlaşan internet gazeteciliği bağlamını, bu konuda yapılan çalışmaları ve bir internet gazetesi çıkarmak için gerekli teknik ve teorik bilgileri kazandırmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, İnternet gazeteciliği nedir? Temel kavramlar İnternet gazeteciliğinde olanaklar/üstünlükleri ve sınırlılıkları 1_makale_gecmisten_gelecege_internet_gazeteciligi.pdf
hafta1.mp4
https://www.slideshare.net/Poynter_Institute/pyramid-competence-2-34410655
hafta1_internet_gazeteciliği.pdf
https://www.newslabturkey.org/hizli-gazetecilerin-gelismis-google-aramalari-9-op
2 Yöndeşme, web teknolojileri, yeni medya, sosyal medya ve gazeteciliğin dönüşümü 2_makale_gazeteciligin_donusumu_yondesen_ortam_yondesik_gazetecilik.pdf
hafta2.mp4
http://www.digitalnewsreport.org/publications/2020/journalism-media-and-technolo
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/course/fundamentals
3 Yöndeşme, web teknolojileri, yeni medya, sosyal medya ve gazeteciliğin dönüşümü 2_makale_gazeteciligin_donusumu_yondesen_ortam_yondesik_gazetecilik.pdf
İnternet Gazeteciliğinde Hipermetin Üretimi.pdf
hafta3.mp4
https://awards.journalists.org/
https://www.niemanlab.org/collection/predictions-2020/
4 İnternet gazeteciliğinde etik sorunlar 3_makale_yeni_medya_gazeteciliginde_etik_bir_paradigma_belirlemenin_kapsamı_ve_sinirlari.pdf
hafta4.mp4
5 Veri gazeteciliği, Veri doğrulama teknikleri 4_makale_bilisim_caginda_geleneksek_gazeteciligin_donusumu_veri_gazeteciligi.pdf
4_makale_Büyük Veri ve Gazetecilik İlişkisi Bağlamında Veri Gazeteciliği.pdf
https://www.newslabturkey.org/veri-gazeteciligi-dersleri/
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/course/data-journalism
https://datajournalism.com/
hafta5.mp4
6 Mobil gazetecilik, Robot gazeteciliği Gazetecilikte sanal ve artırılmış gerçekliğin kullanımı https://www.bbc.co.uk/academy/tr/articles/art20170320170001205
5_makale_Digital Gazeteciliğin Gelişen Bir Formu Olarak Mobil Gazetecilik.pdf
5_makale_Uzman Görüşleri Bağlamında Haber Üretiminde Otomatikleşme Robot Gazetecilik.pdf
http://www.mojo-manual.org/
hafta6.mp4
7 Dijital hikaye anlatımı bağlamında gazetecilik (habercilik), Drone gazeteciliği (haberciliği) https://newsinitiative.withgoogle.com/training/course/multimedia-storytelling
https://multimedia.journalism.berkeley.edu/tutorials/starttofinish/
http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/index.html#/?part=tunnel-creek
Mobilde Görsel Hikaye Anlatımı.pdf
8 Ara sınav
9 Doğrulama (teyit) ve teknikleri https://newsinitiative.withgoogle.com/training/course/verification
https://teyit.org/files/dezenformasyon-el-kitabi.pdf
http://verificationhandbook.com/book2_tr/
http://verificationhandbook.com/book_tr/
10 Bloglar, blog yazarlığı ve gazeteciliğe yansımaları, Blog oluşturma, etiketleme ve Search Engine Optimization (SEO) https://www.newslabturkey.org/seo-ogrenmek-isteyenler-icin-7-baslangic-rehberi/
https://www.newslabturkey.org/editoryal-akisinizi-olustururken-kullanabilecegini
https://wordpress.com/tr/support/
11 İnternet gazeteciliğinde haber yazımı https://www.bbc.co.uk/academy/tr/articles/art20140519171508017
haber_yazmak.pptx
https://medium.com/journalism-tips/writing-for-the-web-36ca36e3b50b
12 İnternet gazeteciliği için web tasarım ilkeleri ve uygulama https://qz.com/120577/successful-online-journalism-needs-good-design-as-much-as-
https://www.newslabturkey.org/evrensel-tasarim-ilkeleri-gazetecilik/
https://webstyleguide.com/
https://www.poynter.org/reporting-editing/2013/what-journalists-need-to-know-abo
13 İnternet Gazeteciliği ve Reklamcılık https://www.newslabturkey.org/haberinizi-yazarken-kullanabileceginiz-3-reklam-te
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/course/publishing-and-monetizatio
14 Uygulama ve projelerin değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
28 Makale Kritik Etme 5 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
40 Proje Hazırlama 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
20 Rapor Hazırlama 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 5 2 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 5 2 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2016625 İnternet gazeteciliği ile ilgili kavramları açıklar.
2 2016626 İnternet gazeteciliği ile birlikte değişen gazetecilik pratiklerini açıklar.
3 2016627 İnternet gazeteciliğindeki etik sorunları açıklar.
4 2016628 Blog servisini kullanarak bir internet gazetesi yayınlar.
5 2016629 İnternet gazeteciliğinde kullanılan web tasarım ilkelerini açıklar.
6 2149720 Dijital teknolojileri kullanarak haber doğrulama süreçlerini gerçekleştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 2 2
2 5 3 2 2 2
3 3 2 5 2 2
4 2 3 5 3
5 3 2 5
6 5 4 3 2 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr