Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Nursel BOLAT *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kars, N., Radyo - Televizyon Haberciliği, Derin Yayınları, İstanbul, 2013. Postman, N., Steve P., Televizyon Haberlerini İzlemek, Kavram Yayınları, İstanbul,1996. Dursun, Ç.,TV haberlerinde İdeoloji,İmge Kitabevi,Ankara,2001. Uyguç,Ü., Genç, A.,Radyo Televizyon Haberciliği, Avcıol Basım, İstanbul, 1998. Ergül, H., Televizyonda Haberin Magazinleşmesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005. Kemal Aslan, Haberim Var, Örneklerle Haberin ABC’si, Anahtar Kitaplar, 2003.

Dersin İçeriği

Haber metninin özellikleri, gazete haberi ve radyo haberi, televizyon haberi arasındaki farklılık. Televizyon haberinin unsurları. Örnek haber incelemeleri ve uygulama çalışmaları.

Dersin Amacı

Öğrencileri radyo televizyon haberciliği konusunda bilgilendirmek. Öğrencilere televizyon, radyo haberi yazımını öğretmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin genel tanıtımı ve konulara ilişkin genel bilgilendirme 1253175eb9b64b428bb20fbe07f31cc7.mp4
1. RADYONUN YAYIN TARİHÇESİ VE GELİŞİM SÜRECİ(1).pptx
2 Görselin Gücü, Bu Gücün Televizyon Haberciliğinde Kullanımının Değerlendirilmesi TELEVİZYON 1. ders.pptx
5607ddcaa5ad4c4fac7919bf0c84dc3a.mp4
3 Radyo ve Tv Haberciliğinin Tarihsel Gelişimi PowerPoint - DERS 2 - HABER VE ÖZELLİKLERİ - PowerPoint.mp4
RADYO TV HABERCİLİĞİ.pptx
4 Radyo ve Televizyon Haber Çeşitleri PowerPoint - DERS 4 - RADYO HABERCİLİĞİ - PowerPoint.mp4
RADYO TV HABERCİLİĞİ.pptx
5 Radyo ve televizyon haberine ilişkin tanımlar, yaklaşımlar ve mesleki terminoloji. PowerPoint - DERS 4 - RADYO HABERCİLİĞİ - PowerPoint (1).mp4
RADYO TV HABERCİLİĞİ.pptx
6 Televizyon Haberinin Öğeleri TELEVİZYON HABERCİLİĞİ.pptx
PowerPoint - TELEVİZYON HABERCİLİĞİ - PowerPoint.mp4
7 Televizyon Haberinin Yazımı, Haber Dilinin Özellikleri TELEVİZYON HABERİNİN.pptx
PowerPoint - TELEVİZYON HABERİNİN - PowerPoint.mp4
8 Televizyon Haberi Kurgu Süreci PowerPoint - DERS 7 - RÖPORTAJ ÇEKİM TEKNİKLERİ - PowerPoint.mp4
DERS 7 - RÖPORTAJ ÇEKİM TEKNİKLERİ.pptx
9 Ara Sınav
10 Televizyon Haberi Kurgu Süreci Radyo Tv ve Sinemanın Teknik Temelleri 5. Hafta (1).mp4
KURGU TEKNİKLERİ 8. ders.pptx
11 Örnek Haber Çözümlemeleri Radyo TV ve Sinemanın Teknik Temelleri 7. Hafta (1).mp4
TELEVİZYON HABERİNİN.pptx
12 Örnek Haber Çözümlemeleri Radyo TV ve Sinemanın Teknik Temelleri 10. Hafta (1).mp4
TELEVİZYON HABERİNİN.pptx
13 Haber Yazma Çalışmaları b2ca0835e17c489a9eb274eaba213c36 (1).mp4
DIŞ MEKANDA AKSİYON ÇEKİMİ6. ders.pptx
14 Televizyon haber çekim teknikleri d26cbd25e7fb41b992e9ba8c2fa5ebe7 (1).mp4
TELEVİZYON HABERCİLİĞİ.pptx
15 Röportaj teknikleri caa6aa5d48a64a4a9e037e34b3bde78b (1).mp4
RÖPORTAJ ÇEKİM TEKNİKLERİ 5. ders.pptx
16 Final Haftası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 6 3 18
29 Bireysel Çalışma 1 25 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
34 Okuma 10 2 20
54 Ev Ödevi 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2019243 Televizyon haberciliğine özgü kavram ve tanımları açıklar.
2 2019244 Televizyon haberi yazar
3 2019245 Gazete, Radyo ve Televizyon Haberi Arasındaki Farkları görmek
4 2019246 Televizyon için haber türleri, haber kaynakları ve haber yazma tekniklerini açıklar.
5 2019247 Haber çekim örnekleri ve uygulamalarını yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 4 5 3 5 4 3 5 5
2 4 3 4 5 3 5 5 3 5 5
3 5 2 4 5 4 4 4 3 5 5
4 5 2 4 4 3 5 5 4 5 5
5 4 2 4 5 4 5 5 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr