Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Arş. Gör. Dr. Gülten Arslantürk *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kuhn, T. (2017). Bilimsel Devrimlerin Yapısı. Nilüfer Kuyaş (Çev.). İstanbul: Kırmızı Yayınları. 2. Urhan V. (2002). Foucault ve Bilginin Arkeolojisi. Veli Urhan (Ed.). İstanbul: Paradigma Yayınları. 3. Mayor F., Forti A. (2008). Bilim ve İktidar. Mehmet Küçük (Çev.). Ankara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları. 4. Gulbenkian Komisyonu Sosyal Bilimleri Açın: Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Rapor. Şirin Tekeli (Çev.). İstanbul: Metis Yayıncılık. 5. Arslan, H. (1992). Epistemik Cemaat, Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi. İstanbul: Paradigma Yayınları. 6. Neuman, L. (2011). Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar I-II. Sedef Özge (Çev.)., İstanbul: Yayın Odası Yayınları. 7. Punch, K. (2006). Sosyal Araştırmalara Giriş- Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. Zeynep Akyüz, Dursun Bayrak, H. Bader Arslan (Çev.). İstanbul: Siyasal Kitabevi. 8. Becker, H. (2007). Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi, Yazımın Sosyal Organizasyonu Kuramı. Şerife Geniş (Çev.). Ankara: Heretik Yayınları.

Dersin İçeriği

Bilim ve bilgi kavramlarının toplumsal inşa süreci ile olan ilişkisini teorik yaklaşımlar bağlamında inceleyerek başlayan ders, daha sonra araştırma tasarımının kurulumu için gerekli olan donanımı sağlayacak olan kuram, olgu, hipotez gibi kavramların açıklanması ile devam edecektir. Ardından ders kapsamında örneklem seçimi ve araştırmanın kuramsal pespektifine uygun araştırma tekniklerinin açıklanması ile devam edecektir.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencinin edindiği kuramsal ve pratik bilgiyi, araştırma tasarımına uygun olarak hayata geçirmesini sağlamaktır. Bu bağlamda sosyal bilimler alanında yapılacak bir araştırmanın metodolojik gerekliliklerinin aktarılması hedeflenmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amacı ve içeriğine yönelik genel bir bilgilendirme gzt 314_bilimsel_araştırma_yöntemleri_ve_etik_ders_1.pptx
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 1. Hafta Asenkron Ders.mp4
2 Akademik yazım kuralları hakkında genel bir bilgilendirme gzt 314_bilimsel_araştırma_yöntemleri_ve_etik_ders_2.pptx
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik2. Hafta Asenkron Ders.mp4
3 Bilgi nedir? gzt 314_bilimsel_araştırma_yöntemleri_ve_etik_ders_3.pptx
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3. Hafta Asenkron Ders.mp4
4 Bilimsel bilgi nedir? gzt 314_bilimsel_araştırma_yöntemleri_ve_etik_ders_4.pptx
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 4. Hafta Asenkron Ders.mp4
5 Araştırma tasarımı; Temel Kavramlar gzt 314_bilimsel_araştırma_yöntemleri_ve_etik_ders_5.pptx
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 5. Hafta Asenkron Ders.mp4
6 Araştırma tasarımı gzt 314_bilimsel_araştırma_yöntemleri_ve_etik_ders_6.pptx
7 Nitel araştırma ve nicel araştırmalar gzt 314_bilimsel_araştırma_yöntemleri_ve_etik_ders_7.pptx
8 Ara-Sınav
9 Nicel araştırmalar ve verilerin değerlendirilmesi gzt 314_bilimsel_araştırma_yöntemleri_ve_etik_ders_8.pptx
10 Nitel araştırmalarda veri toplama teknikleri gzt 314_bilimsel_araştırma_yöntemleri_ve_etik_ders_9.pptx
11 İçerik analizi gzt 314_bilimsel_araştırma_yöntemleri_ve_etik_ders_10.pptx
12 Öğrenci sunumları ve dersin genel değerlendirmesi gzt 314_bilimsel_araştırma_yöntemleri_ve _etik_ders_11.pptx
13 Öğrenci sunumları ve dersin genel değerlendirmesi gzt 314_bilimsel_araştırma_yöntemleri_ve_etik_ders_12.pptx
14 Öğrenci sunumları ve dersin genel değerlendirmesi gzt 314_bilimsel_araştırma_yöntemleri_ve_etik_ders_13.pptx
15 Final
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 14 1 14
23 Proje Sunma 1 2 2
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2016287 Bilimsel araştırma tasarımını öğrenir.
2 2016288 Bir bilimsel araştırmada izlenen yolları kavrar.
3 2016289 Araştırma tasarımına uygun teknikleri belirler.
4 2016290 Bir araştırma için gerekli kuramsal çerçeveyi, araştırmanın uygunluğuna göre sınırlandırmayı öğrenir.
5 2016291 Bilimsel bir araştırma tasarımında etik değerlere uygun hareket eder.
6 2016292 Edinilen teorik bilgiyi örnek olaylar üzerinden çözümler ve analiz eder.
7 2016293 Hazırladığı araştırma tasarımını raporlayan öğrenci, bilimsel yazım kurallarını da pratik etme imkânı bulur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 5 5 5
2 5 5 5
3 5 5 5
4 5 5 5
5 5 5 4 5
6 5 5 5 5
7 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr