Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Arş.Gör. Dr. Gülten Arslantürk *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Önceki dönemlerde öğrenci gruplarının gerçekleştirdikleri projeler, avys.omu.edu.tr adresindeki ders materyalleri

Dersin İçeriği

Farklı öğrenci gruplarının farklı projelerde toplumsal katma değer üretmesini sağlamak.

Dersin Amacı

Öğrencilerin toplumsal duyarlılıklarını arttırmak ve bu kapsamda farklı projeleri hayata geçirmelerini sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toplumsal sorumluluk kavramı ve bilinci Önceki dönemlere ait öğrenci gruplarının çalışmaları GZT 405 - Toplumsal Sorumluluk Projesi-1. Hafta Asenkron Ders (06.10.2020).mp4
hafta 1toplumsal sorumluluk projesi tanıtım dersi.pptx
2 Gruplara bölünme ve proje fikirlerinin geliştirilmesi Toplumsal Sorumluluk Projesi 2. hafta Asenkron Dersi.mp4
hafta 2 sorumluluk nedir.pptx
3 Proje fikirlerinin tartışılması Toplumsal Sorumluluk Projesi 3.hafta Asenkron Ders.mp4
hafta 3 kurumsal sosyal sorumluluk.pptx
4 Proje fikirlerinin tartışılması ve karara bağlanması GZT 405 Toplumsal Sorumluluk Projesi 4. Hafta Asenkron Ders.mp4
hafta 4 kurumsal sosyal sorumluluk örnekleri.pptx
5 Proje iş süreçleri ve gruplarla birebir görüşmeler TSP asenkron ders 5. hafta- proje aşamaları.mp4
hafta 5 Toplumsal Sorumluluk Projelerinde Bakış Açısı ve Temel Sorunlar ve Proje Aşamaları.pp
6 Proje iş süreçleri ve gruplarla birebir görüşmeler TSP. asenkron ders 6. hafta- proje aşamaları.mp4
7 Proje iş süreçleri ve gruplarla birebir görüşmeler GZT 405 Toplumsal Sorumluluk Projesi 7. Hafta Asenkron Ders.mp4
8 Proje iş süreçleri ve gruplarla birebir görüşmeler GZT 405 Toplumsal Sorumluluk Projesi 8. Hafta Asenkron Ders.mp4
9 Ara sınav
10 Proje iş süreçleri ve gruplarla birebir görüşmeler GZT 405 Toplumsal Sorumluluk Projesi 10. Hafta Asenkron Ders.mp4
11 Projenin hayata geçirilmesi süreçleri, grup görüşmeleri, süreç takibi GZT 405 Toplumsal Sorumluluk Projesi 11.12. Hafta Asenkron Ders.mp4
12 Projenin hayata geçirilmesi süreçleri, grup görüşmeleri, süreç takibi GZT 405 Toplumsal Sorumluluk Projesi 11.12. Hafta Asenkron Ders.mp4
13 Projelerin tamamlanması, çıktılar ve raporlama
14 Final

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
14 Gözlem 5 20 1
22 Proje Hazırlama 1 40 1
23 Proje Sunma 1 40 1
38 Rapor Hazırlama 1 25 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 75 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
12 Takım/Grup Çalışması 1 40 40
20 Rapor Hazırlama 1 3 3
21 Rapor Sunma 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 5 5
23 Proje Sunma 1 5 5
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 20 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2011048 Toplumsal sorumluluk projesi planlar.
2 2011049 Toplumsal sorumluluk projesinin iş süreçlerini yerine getirir.
3 2011050 Proje kapsamında ortaklaşa ve koordineli bir şekilde grup çalışması yürütür.
4 2011051 Toplumsal sorumluluk projesinin bir çıktısı olarak rapor hazırlar.
5 2011047 Toplumsal sorumluluk bilincini yükseltir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 3
4 4
5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr