Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Enes Abanoz *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

https://www.r-project.org/about.html https://www.codecademy.com/learn/learn-r

Dersin İçeriği

Veri Tanımı, R Programlama Dili, Veri Temizleme (web scraping), Veri Düzenleme, Veri Görselleştirme

Dersin Amacı

Gazetecilik pratikleri çerçevesinde veri bulma, toplama, analiz etme, veriden hikaye oluşturma ve görselleştirmeyi içeren araştırma ve sunum becerisini kazandırma.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, veri gazeteciliği nedir? Nereden gelmektedir? VG_A1.mp4
2 Veri gazeteciliği uygulama örnekleri VG_GZT_A2.mp4
3 Veri türlerini tanıma ve anlama, veri doğrulama VG_GZT_A3.mp4
4 Verilerden hikaye bulma ve örnekler VG_GZT_H4_A.mp4
5 Veri kaynakları, Veri toplama araçları VG_GZT_H5_A.mp4
6 Veri toplama araçları uygulamaları
7 Veri temizleme ve analiz araçları VG_GZT_H7_A.mp4
VG_GZT_H6.mp4
8 Ara sınav
9 Temel istatistik çalışmaları
10 Veri temizleme ve analiz araçları uygulamaları
11 Veri görselleştirme araçları
12 Veri görselleştirme araçları uygulamaları
13 Açık veri ve veri gazeteciliğinde etik
14 Öğrenci projelerinin sunumu ve değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
40 Proje Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
22 Proje Hazırlama 1 15 15
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 5 1 5

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2016787 Veri gazeteciliğinin uygulama alanlarını tanır.
2 2016788 Veri gazeteciliği için uygun yazılım teknolojilerini kullanır.
3 2016789 Verileri görselleştirerek haber oluşturur.
4 2016790 Dijital verileri uygun teknikleri kullanarak doğrular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 4
2 3 2 4
3 3 3 4 3
4 3 1 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr