Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğr.Üyesi Sinan KAYA Doç. Dr. Onur BEKİROĞLU Dr.Öğr. Üyesi Nurhayat Yoloğlu Arş. Gör. Dr. Gülten Arslantürk *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Mezuniyet projesi; öğrencilerin analiz, sentez ve değerlendirme bilgileri ile yeterli düzeyde bilgi ve anlama becerilerisiyle iletişim kurabildiklerini göstermek için tasarlanmıştır.

Dersin Amacı

Mezuniyet projesinin amacı, öğrencilere, eğitim sisteminde yıllar boyunca elde ettikleri bilgi ve becerileri uygulama becerilerini göstermelerini sağlayacak bir etkinlik yapma fırsatı sunmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitirme projesi genel unsurları ORNEK TEZ SABLONU. 26.5.218docx.docx
Mezuniyet Projesi. Asenkron Ders. 1. Hafta.mp4
2 Bitirme projesi için konuların belirlenmesi Mezuniyet Projesi. Asenkron Ders. 2. Hafta.mp4
PROJE ADIMLARI.docx
3 Belirlenen konuların uygulanma durumunun değerlendirilmesi M.PROJE -DEGERLEN.xls
4 Bitirme projesinin konusunun tekrar gözden geçirilmesi ile belirlenmesi Mezuniyet Projesi. Asenkron Ders. 4. Hafta.mp4
M.PROJE -DEGERLEN.xls
5 Çalışma planının hazırlanması Mezuniyet Projesi. Asenkron Ders. 5. Hafta.mp4
M.PROJE -DEGERLEN.xls
6 Çalışma planına göre bitirme projesine başlanması M.PROJE -DEGERLEN.xls
Mezuniyet Projesi 6. Hafta Asenkron Ders.mp4
7 Proje gelişiminin değerlendirmesi 1 M.PROJE -DEGERLEN.xls
Mezuniyet Projesi 7. Hafta Asenkron Ders.mp4
8 Proje gelişiminin değerlendirmesi 2 M.PROJE -DEGERLEN.xls
9 Proje gelişiminin değerlendirmesi 3 M.PROJE -DEGERLEN.xls
10 Proje taslağının ilk değerlendirmesi Mezuniyet Projesi. Asenkron Ders. 10. Hafta.mp4
Mezuniyet Projesi. Asenkron Ders. 10. Hafta.mp4
M.PROJE -DEGERLEN.xls
11 Proje taslak gelişimin değerlendirilmesi 1 Mezuniyet Projesi. Asenkron Ders. 11. Hafta.mp4
M.PROJE -DEGERLEN.xls
12 Proje taslak gelişimin değerlendirilmesi 2 M.PROJE -DEGERLEN.xls
Mezuniyet Projesi. Asenkron Ders. 12. Hafta.mp4
13 Projenin son değerlendirmesi Mezuniyet Projesi. Asenkron Ders. 13. Hafta.mp4
M.PROJE -DEGERLEN.xls
14 Proje teslimi M.PROJE -DEGERLEN.xls

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
22 Proje Hazırlama 14 5 70
23 Proje Sunma 1 3 3
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
34 Okuma 10 4 40

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2019124 Bilimsel araştırma yöntemlerinin uygular.
2 2019125 Eğitim boyunca aldığı bilgileri mesleki pratiğe dönüştürür.
3 2019126 Bilimsel yazım kurallarını öğrenir.
4 2019127 Teorik bilgileri uygulamalı olarak kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 2
2 4 1 4 4
3 5 2
4 2 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr