Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğr.Üyesi Özlem AYVAZ TUNÇ, Doç. Dr. Tamer Aslan *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Design Sketching, Olofsson, Eric., Sjölen, Klara. Keeos Design Books, 2006, İsveç. Sketching, Eissen, Koost., Steur, Roselien. Page One, Sketching the Basics, Steir, Roselien. Eissen, Koost. BIS publishers, 2011, Amsterdam. Rapid Viz, Hanks, Kurt., Belliston, Larry. Thomson, 2006, Boston. Learning Curves, An Inspiring Guide To improve Your Design Sketch Skills, Keeos Design Books, Germany, 2011.

Dersin İçeriği

Görsel dışavurumda etkili bir araç; esnek, canlı bir yöntem; objektif saptama tekniklerinden öznel yoğunlaşmalara doğru geliştirilebilir bir pratik olarak çizim (desen) dersi, görüntüsel bütünlüğü görsel çözümleme teknikleri, uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizi, eklemeci-çıkarmacı yöntemler üzerine yoğunlaşmaktadır. Görsel algılama biçimlerine ilişkin açıklamalar ve yeni metodolojik yaklaşımlar kapsamında bilgi verilerek uygulamalar yaptırılır. Modelden / obje ya da bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler yanında; imgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama yeterlikleri arasındaki karşılıklı ilişkileri kapsayan uygulamalara yer verilir.

Dersin Amacı

Bu derste çizim yöntemleri kavratılıp uygulamalar yaptırarak öğrencilere çizimi bir çözümleme süreci olarak kavratmak, amaçlanmaktadır. Oran-orantı, parça bütün ilişkisi, kompozisyon bilgisi konularında kuramsal bilgiyi uygulamalarda kullanmak için devinişsel gelişimi sağlamak amacıyla obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler yaptırmak amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler (çizim yöntemleri ile çözümlemeler) Obje grubunun hazırlanması _SUNU 1 ÇİZİM.pptx
2 Oran-orantı bilgisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması, Sunum hazırlığı _SUNU 2 ÇİZİM.pptx
3 Oran-orantı bilgisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması _SUNU 3 ÇİZİM.pptx
4 Oran-orantı bilgisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması _SUNU 4 ÇİZİM.pptx
5 Parça bütün ilişkisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması, Sunum hazırlığı _SUNU 5 ÇİZİM (1).pptx
6 Parça bütün ilişkisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması _SUNU 6 ÇİZİM (1).pptx
7 Parça bütün ilişkisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması _SUNU 7 ÇİZİM.pptx
8 Birden fazla nesne ile kompozisyon bilgisi Obje grubunun hazırlanması, Sunum hazırlığı _SUNU 8 ÇİZİM.pptx
9 Birden fazla nesne ile kompozisyon bilgisi Obje grubunun hazırlanması _SUNU 9 ÇİZİM.pptx
10 Birden fazla nesne ile kompozisyon bilgisi Obje grubunun hazırlanması _SUNU 10 ÇİZİM.pptx
11 İmgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama (çizim yöntemleri ile çözümlemeler) _SUNU 11 ÇİZİM.pptx
12 İmgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama (çizim yöntemleri ile çözümlemeler) _SUNU 12 ÇİZİM.pptx
13 İmgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama (çizim yöntemleri ile çözümlemeler) _SUNU 13 ÇİZİM.pptx
14 İmgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama (çizim yöntemleri ile çözümlemeler) _SUNU 14 ÇİZİM.pptx
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516024 Çizimi bir çözümleme süreci olarak kavrar.
2 1516025 Çizmek- Çözmek -Tasarlamak arasındaki ilişkiyi kavrar.
3 1516026 Uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizini yapar.
4 1516027 Görsel çözümleme teknikleri ve çizim yöntemlerini öğrenir.
5 1516028 Çizim yöntemlerini kullanarak obje grubundan gözlem ve etüde dayalı uygulamalar yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 4 4 4 4 4 5
2 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4
3 5 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5
4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr