Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Nilgün SARIÇOBAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Sanat Tarihi Ansiklopedisi,1-4. Cilt, 2. Aslanapa, Oktay, (1976). Türk Sanat Tarihi, Yaykur Açıköğretim Dairesi. 3. Hollingsworth, Mary, (2009). Dünya Sanatı Tarihi, (Çev. Rengin Küçükerdoğan, İnk. Kitabevi. 4. Turani, Adnan, (2012). Dünya sanat Tarihi, Remzi Kitabevi. 5. Gombrich, E.H., (1986). Sanatın Öyküsü, (Çev. Erol Erduran, Ömer Erduran) Remzi Kit., İst. 6. Sevin, Veli, (2003). Eski Anadolu ve Trakya, İletişim Yay. 7. Kuban, Doğan, (1973). !00 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, Gerçek Yay, II bas. İstanbul. 8. Wölflin, Heinrich, (2011). "Sanat Tarihinin Temel Kavramları", Remzi Kitabevi, İstanbul. 9. Lynton, Norbert, (2009). "Modern Sanatın Öyküsü", Remzi Kitabevi, İstnabul. 10. Hyde Minor, Venan, (2003). "Sanat Tarihinin Tarihi", Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Dersin İçeriği

Bu ders, İlk mağra yaşantısından ortaçağ sonuna kadar, insan topluluklarının sanat hayatını, sanatsal ürünlerin niteliklerini ve çözümlemelerini içermektedir.

Dersin Amacı

Farklı tarihsel katmanları barındıran Anadolu’daki kültür çevrelerini örnek eserlerle ayrıntılı bir şekilde tanımak, geniş bir perspektif ve kültürel çerçeve içinde yürütülen Sanat tarihi, İnsana ait ilk üretimlerinden başlayarak, ortaçağa kadar uzanan mimari, resim, heykel eserleri içine alan sanatsal dönemler, akımlar bulundukları şartlarla çerçeve ortaya koyacak derinlikte incelenir. Öğrencilerin çeşitli sanat dönemlerini tanımaları, kültürel etkileşimleri kavrayabilmeleri ve yorum becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat, Tarih, Antropoloji, Arkeoloji, Medeniyet Tanımları Araştırma, inceleme
2 Tarih öncesi Toplumlarda Sanat. Araştırma, inceleme
3 Taş Devri Sanat eserleri Araştırma, inceleme
4 Maden Devri Sanat Eserleri Araştırma, inceleme
5 Sümer, Mısır Sanatı hakkında genel bilgiler Araştırma, inceleme
6 Antik Yunan ve Roma Sanatı Araştırma, inceleme
7 Anadolu Medeniyetleri Sanatı: Hitit,Urartu, Firig ve Lidya Araştırma, inceleme
8 Türk Sanatı, Hun, Göktürk, Uygur Sanatı Araştırma, inceleme
9 Ara Sınav.
10 Büyük Selçuklu Sanatı. Araştırma, inceleme
11 Anadolu Selçuklu ve Anadılu Beylikler dönemi Sanatı Araştırma, inceleme
12 Osmanlı Türk Sanatı 14 ve 16. Y.Y Araştırma, inceleme
13 Osmanlı Türk Sanatı 16 ve 18. Y.Y. Araştırma, inceleme
14 Osmanlı Türk Sanatı 18. Ve 19. Y.Y.
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
29 Bireysel Çalışma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
34 Okuma 11 2 22

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1493593 Sanatın insan hayatındaki yerini öğrenir.
2 1493594  Sanatın tarihsel gelişimi ve sanatsal olguların değişme sürecini öğrenir
3 1493595 Toplumların hayatında sanat ve teknik gelişmelerin inkişafı sürecini bilebilir.
4 1493596 Geçmiş zaman sanat eserlerinin hangi devir ve kültürde üretildiğini tahmin edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2
2 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2
3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2
4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr